İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Göz önünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik

Yazar admin tarih Mar 26th, 2011

Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 9.7.1984, No: 18453

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik, içkili yer bölgelerinin tespiti ile bu bölgelerde açılacak her türlü alkollü içki satışı yapılacak içkili yerlere verilecek izinlerde ve bu yerlerin açılma ve faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması ve uyulması gerekli esas ve usullerle yapılması gerekli iş ve işlemleri düzenler. Hukuki Dayanak devamı »

Kategoriler

E-POSTA