Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Yazar admin tarih Mar 26th, 2011

Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi,  bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir. devamı »

Kategoriler

E-POSTA