TABAKLARI KUVERE YERLEŞTİRMEK

Yazar admin tarih Şub 23rd, 2009

Salonda temizlik ve düzenleme çalışmalarından sonra, müşteri masalarının Hazırlanmasına sıra gelir. Bu hazırlık servis şekline, yiyeceklerin çeşitlerine, milletlerin Servis yapma özelliklerine ve restoranın sınıfına göre değişir. Bu masa hazırlama işlemine, “servis açma” veya “kuver açma” denir.Kuver,Yemek yeme usulüne ve sırasına göre yemekte kullanılacak tabak, çatal kaşık, bıçak, bardak, peçete, kül tablası, vazo, şamdan ve menaj gibi araçların yemek masası üzerine yerleştirilmesine denir.

Standart Kuver Malzemeleri devamı »

TURIZM TESISLERI VE YONETMELIGI

Yazar admin tarih Eki 26th, 2008

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/5/2000 No: 2000/760
Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No: 2634
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6/7/2000 No: 24101
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 39 S. :

BİRİNCİ KISIM :
Başlangıç Hükümleri
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Yasal dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. devamı »

Kategoriler

E-POSTA