Yiyecek İçecek Yönetiminde Satınalma

Yazar admin tarih Ara 4th, 2013

“Satınalma’’bir malın işletmenin tedarik politikasına uygun olarak araştırılması, seçimi satın alınması, teslim alınması, depolanması ve nihai kullanımı ile ilgili bir fonksiyon’’olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma dayanılarak denilebilir ki ağırlama hizmet işletmelerinde satın alma işlemlerinden sorumlu kişi sadece satın alma işlerinden değil aynı zamanda satın alınan malzemenin tesellümü, depolanması ve dağıtımı faaliyetleri ile de yakınen ilgilidir. devamı »

Kategoriler

E-POSTA