TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Bakanlık ile Oteller arasında iletişim köprüsü kurulmalı

Yazar on Kas 26th, 2014

2014′te turizm geliri beklentisi 35 Milyar Dolar ve 40 milyon turist olan ülkemizde 4 bin civarında turizm belgeli tesis bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile oteller arasında;  iletişim, sorunların süratle çözümü, bilgilendirme, belgelendirme, denetleme, teşvik, destek, eğitim, tanıtım, satış ve pazarlama gibi konularda daha etkin, verimli ve rasyonel bir yapıya gereksinim bulunmaktadır.

Portföyünde 5 bin’den fazla otel bulunduran bir çok uluslararası zincir oteller grupları her tesisin kullanıcı ismi ve şifresi ile girilerek oluşturdukları iletişim portallarında satış pazarlama, muhasebe ve finans, çevre, kalite kontrol, üyelik, müşteri yorumları, standartlar, fiyatlandırma, yazışma, eğitim ,rezervasyon gibi değişik konularda karşılıklı bilgi alış verişi sağlamaktadırlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı?da daha etkin ve işlevsel bir pozisyon almak için örneğin www.turkiyeotelleri.com gibi isimlendirilecek dünyada benzeri olmayan bakanlık portalınde aşağıdaki baslıklar altında otellerle karşılıklı iletişime girmelidir.

1 – TURİZM İLE İLGİLİ YASALAR VE DUYURULAR

a ) Turizm Kanun ? Yönetmelik ve Genelgeler (bakanlık tarafından  Otellere sirkule edilecek tüm yazılar da bu modülden duyurulacaktır.

b) Otel Denetlemeleri (Her otele ait denetlemeler ve sonuçları)

c ) Otelci ve Acentacıların  karşılıklı Yükümlülükleri ? Munferit Müşteriler ile ilgili Sözleşmeler ? Otel müşteri İlişkileri

d ) İsletmelerin Bakanlıkla İlişkileri ( bakanlık teknik yardımları ? Bakanlığın teşvikleri ?bakanlık Dış Pazarlama Desteği ve Etkinlikleri

e ) Bakanlığın şikayet ve davalarda hakemliği

f ) Bilgi verme

g ) Denetleme Modülü ( Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında otelleri denetleyen diğer bakanlık ve Kurumlar sisteme girip sadece bu modülde işlem yapabilecekler ve otelin sicilini izleyebileceklerdir.Örneğin Tarım Bakanlığının otelde yaptıkları denetlemeler ve raporlar buraya islenecektir.

H ) Sağlık Modülü (Otelde olan sağlık ile ilgili sorunların örneğin havuzdan kaynaklanan hastalıklar, zehirlenme, boğulma vs gibi doktor ve hastane tarafından kaydedilen raporların işleneceği modüldür.

I ) bakanlık Birimleri (Yatırım, İşletme, Belgelendirme gibi)

2- SATIŞ VE PAZARLAMA

a ) OTA (Online Travel Agent, booking.com gibi) ve GDS (Global Distribution System, Sabre gibi) Bakanlığın dünyada bilinen belli başlı örnekleri ile bir ilk olarak özel ülke anlaşması yapıp daha etkin ve destekli satış ağının kurulması.

b ) Tripadvisor.com gibi mega search engine?lardan biri ile işbirliği veya ülke çapında güçlü yeni bir mega search oluşturularak Türkiye?deki tüm turistik tesislerin tanıtımı, hizmetleri, konseptleri ve fiyatlarını içermesi tanıtımı ve satış potansiyelinin artırılması.

c ) Ulusal ve uluslararası turizm, ticaret ve diğer alanlarda fuarlar, etkinlikler takvimi.

d ) Otellerin de diğer otellerin satış stratejilerini ve aksiyon planlarını izleyebilecekleri, örneğin www.Turkiyeotelleri.com gibi isimlendirilecek bu portalda her otelin yaptığı promosyon ve aksiyonlar  tüm oteller tarafından da görülecektir.

3 ? KALİTE SİSTEMLERİ

a ) Kalite Temini (Tesislerin her 6 ayda bir kendilerini bu modüldeki format üzerinden değerlendirmeleri, eksiklerini ve puanlarını görerek tedbir almaları, gerçek sonucu Bakanlığa göndermeleri)

b ) Tesis El Kitabi (Kalite standartları gereği otelin sertifikasını aldığı sistemin manual, standartlar, prosedürler ve talimatların kaydedileceği modül)

c ) Gıda Güvenliği

d ) Ohsas

e ) Çevre Yönetimi

f ) Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

4 ? MÜŞTERİ YORUMLARI

a ) Türkiye?deki turistik tesislerde kalanların şikayet, öneri ve memnuniyetini dile getirdikleri yorumlar için örneğin www.Turkiyeotelleriyorum.com gibi isimlendirilecek bir portalın Bakanlığın kontrolünde oluşturulması. Bu yorumların yanı sıra otellerin yıldızı, puanı, tanıtım, hizmet ve fiyatlarının da yer alması.

5 ? OTEL İLETİŞİM MODÜLÜ

a ) Otelin iletişim bilgileri, yıldızı, kapasitesi, yetkililerinin isimleri ve pozisyonları.

b ) Otelin Bakanlığa onay için her yıl belirli zamanda sunduğu Hizmet, Konsept ve fiyatlarının bu portal üzerinden gönderilmesi.

c ) Otelin her ay doluluk, milliyet, ADR, REVPAR, Market Mix, Market Share gibi Competitive Set içerikli verilerin Bakanlığa gönderildiği Comp Set Modülü.         karşılıklı Comp Set ilişkisi içinde olmak isteyen otellere Bakanlığın verileri her ay göndermesi, diğerlerine ise bölge olarak isimsiz verilerinin duyurulması.

d ) Otellerin Acenta ve Tur Operatörleri ile yaptıkları anlaşmaların gönderildiği Sözleşme Modülü. Bu modül sayesinde otellerin yıldızlarına göre taban fiyat belirlemesi ve takibi yapılarak haksiz rekabetin önüne geçilmiş olabilir.Ayrıca bölgelere göre, konseptlere göre, yıldıza göre çıkan veriler otellere sunulacaktır.

e ) Mali Raporlar Modülü (Otellerin Muhasebe departmanının her aya ilişkin Bakanlığın belirlediği format üzerinden faaliyet raporu, kar zarar tablosu, mizan ve bilançolarını hazırlayıp göndermeleri.) Bu durumda bakanlık otellerinmaliyönden gidişatını izleyip gerektiğinde tedbirler alabilecektir. Ayrıca bölgelere göre, konseptlere göre, yıldıza göre çıkan veriler ve ratio?lar otellere sunulacaktır. bakanlık Belgeli Seyahat Acentalari için de benzer ayrı bir portal hazırlayabilir ve burada da acentalarin gidişatını mercek altına alarak acentalarin batmadan gerekli müdahalelerinin yapılması sağlanabilecektir.

6 ? TÜRKİYE ÜYELİK SİSTEMİ

a ) Turkey Reward olarak da yabancı müşterilerin hizmetine sunulacak repeat guest üyelik sistemi beraberinde Bakanlığın desteği ile oren yerlerine indirimli girişler vs gibi bazı avantajlar, hediyeler sağlamalıdır.

7 ? SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

a ) Mavi Bayrak

b ) Çevre Dostu İŞletmeler

c ) Beyaz Bayrak

d ) Ced

8 ? OTEL  DEPARTMANLARI İÇİN EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Satış Pazarlama ? Muhasebe ve Finans ? On Buro ? Rezervasyon ? F&B ? Housekeeping ? Satın Alma ? Mutfak ? Kalite ? MICE ? İnsan Kaynakları ? Güvenlik ? Halkla İlişkiler

Bu departmanlarla ilgili manual, standartlar, prosedürler, checklistler, otel işletim sistemleri, örneğin Satın Alma?da sertifikasız ve riskli firmaların teshiri, Genel Mudur Training Programına her Genel Mudur? un en az bir kez katılıp sertifika alma zorunluluğu, satış konusunda seminer ve kurslar, liderlik kursları Bakanlık tarafından veya anlaşmalı firmalar aracılığıyla yapılmalıdır.

Bu departmanlarla ve eğitimleri ile ilgili webinar(web based seminar)lere otelciler  gerek dinleyici olarak gerekse konuşmacı olarak katılabileceklerdir. Keza başka bir şehirde yapılan turizm konferansına otelciler bu portal üzerinden canlı erişebileceklerdir.

Her departman,  Genel Müdür?ün kendilerine verdiği yetki oranında kısıtlamalara sahip olacaktır.

9 ? TÜRKİYE MARKASI OLUŞTURMA

10 ? TURİZM İSTATİSTİKLERİ VE VERİLERİ, TURİZM RAPORLARI

11 ? BAKANLIĞIN TESİSLERDEN CEVAPLANDIRMASINI BEKLEDİKLERİNİ İÇEREN MODÜL (Action Required)

Turizm İl Müdürleri de bu sistem ve portallar konusunda Otellere DOS (Director of Operation Support) olarak destek verecek şekilde eğitim alacaklardır.

Kaleme Alan: İzettin YURTSEVER

 

 

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.