İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Göz önünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik

Yazar tarih Mar 26th, 2011

Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 9.7.1984, No: 18453

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik, içkili yer bölgelerinin tespiti ile bu bölgelerde açılacak her türlü alkollü içki satışı yapılacak içkili yerlere verilecek izinlerde ve bu yerlerin açılma ve faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması ve uyulması gerekli esas ve usullerle yapılması gerekli iş ve işlemleri düzenler. Hukuki Dayanak devamı »

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Yazar tarih Mar 26th, 2011

Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi,  bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir. devamı »

Ziyafet Bölümü Ve Çalışma Yöntemi

Yazar tarih Mar 5th, 2011

Ziyafet belirli sayıdaki bir gruba, belirli bir nedenle verilen toplu yemek demektir. Ülkemizde ziyafete Fransızca’da ziyafet anlamına gelen “Banquette” kelimesinin Türkçeleştirilmişi “Banket” adı da verilmektedir. devamı »