TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Balık Türleri (A-Ç)

Yazar on Ağu 25th, 2009

 

ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus)

 

Trakya, Marmara ve Karadeniz’de ağır akışlı akarsular veya göllerde yasar.

Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5?6, en çok 9 santimetreye

Kadar büyür. Üreme devresi nisan-haziran arasıdır. Dişisi uzun hortumuyla

Yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkek de spermlerini midyenin

Açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2?3 haftada olgunlaşan yavrular, midyeyi terk eder. Böylece küçük cüsselerine rağmen

Emniyetli üreme tamamlanır.

 

 

AFANGUS (Aphanius fasciatus)

 

Ege ve Akdeniz’in sahillerine akan uçsularda yasar. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boylan 5?6 santimetre olur. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında üremelerini yapıp, yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir.

 

AKYA (Lichia amia)

 

Kuzu, çıplak, leka ve iskender balığı olarak da anılır. Genelde 50?100 Santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar, Kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek, dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması gerekir.

 

 

ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae)

 

Orta ve Doğu Anadolu’nun göl ve akarsularının çamurlu, kumlu ve sazlı Zeminlerinde yayılış gösterir. Zeminlerden emdiği çamurlardan, küçük Hayvanlar, böcekler ve larvaları seçerek beslenir. İsmi de oradan gelir. 6?7 Santimetreye kadar büyüyebilir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs-haziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. Doğa dengesini korur.

 

 

AY BALIĞI (Mola mola)

 

Pervane balığı da denir. Okyanuslar ve Akdeniz’in açıklarında uzun göçler Yapmadan, bazen derinlerde, bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. İyi Yüzemeyen, hareketsiz bir balıktır. Denizanaları, ahtapot, mürekkep balığı ve Diğer balıklarla beslenir. 2.5?3 metre boydan 1,500 kilogramağırlığa erişip 2025 yıl yasayabilir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan Yumurta döker. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve Kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.

 

 

AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio)

 

Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yasam öyküsü pullu sazan gibidir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200,000 ton sazan üretimi yapılmaktadır

 

 

BAKALYARO (Merlangius merlangus)

 

Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. Karadeniz’de yaygın, Ege’de az bulunur. Genelde 15?20, en çok 45?50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3?4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu, çakıllı ve yosunlu diplerinde, fazla göçler yapmadan yasar. Balık yumurtaları, küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. Üremelerini şubat-mayıs arasında, sahillere yakın yerlerde yapar. Mezgitle es, beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

 

 

BARBUNYA (Mullus barbatus)

 

Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye Varan derinliklerinde sürüler halinde yasar. Ortalama 12?15 Santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı sartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl Yasayabilir. Nisan-haziran arası 15?100,000 yumurta döker. Etinin Lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 

 

BERBER BALIĞI ( Anthias anthias )

 

Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık, çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50?300 metre derinliklerde yasayan berber balığı, 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Denizlere renk güzelliği verir. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir.

 

BERLAM (Merluccius merluccius)

 

Ilık denizlerin orta sularında yasar. Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın, Karadeniz’de seyrek bulunur. Gündüzleri 80?300 metreye varan derin sularda, gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Kolyoz, çaça, hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. En çok 80?100 Santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle estir. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir.

 

 BIYIKLI BALIK (Barbus barbus)

 

Genelde 30?50 santimetre uzunlukta ve 0,5?2 kilogram, en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. Büyüklerine seyrek rastlanır. Oksijeni bol, hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yasar. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. Mayıs-haziran arasında üreme yapar ve 5,000-30,000 yumurta döker. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır.

 

 

BODUR YAYIN (lctalurus melas)

 

Güneydoğu’daki akarsu ve göllerin kumlu, çamurlu zeminlerinde yasayan, 20?30, en çok 45 santimetre boy ve 100?500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir balıktır. Omurgasızlar, küçük balıklar, balık larvaları ve kurbağalar da dâhil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi, yumurtalarını dökerek Bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

 

 

BÜYÜKBAS KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri)

 

Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12?18, en çok 22 santimetre olur. Acı suların taslık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp, nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Nisan-mayıs arası, dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıstırır. Erkekler de gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik değeri bölgeseldir.

 

 

CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)

 

Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek basına yasayan, boylan 4?5 metreden 10?15 metreye ulasan, omurgasızlar (mürekkep Balığı, ahtapot, medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen Bir köpek balığı türüdür. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde Yüzer. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. Açık denizlerde erkek tarafından döllenen dişiler, 8?14 arası canlı yavru doğurur. Başka ülkelerde yenilmesine Rağmen yakalananlar, ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır.

 

ÇAÇA (Sprattus sprattus)

 

Sardalye-tirsi ailesindendir. Boyu 6?8 santimetre, Karadeniz’in batısında 13?15 Santimetre olanlarına da rastlanır. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. Sürüler halinde yasar. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti fazla lezzetli değildir. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Buna karsın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru, palamut, torik gibi balıklar için Yem değeri vardır. Kuzey Avrupa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

 

ÇAMUKA (Atherina hepsetus)

 

Gümüş türündendir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sularıda, kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yasar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Bu nedenle göllerde bile yasayabilir. Boyu 10?12, en çok 16?18 santimetre olabilir. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

 

 

ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama)

 

Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve Kırşehir?de yasar. Boyları ortalama 30?40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. Kurtlar, böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yasayabilir. Mayıs-haziran arası yaklaşık 100,000 yumurta ile üreme yapar. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir; küçükleri ise yem veya av balığı olarak değerlidir.

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.