TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Balık Türleri (L-O)

Yazar on Ağu 26th, 2009

LAHOZ/GİRDİA (Epinephelus aeneus)

 

Ege ve özellikle Akdeniz’de yaygın bulunan, boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. Fazla derinlere gitmeden kayalık, taslık veya çakıllı alanlarda yasar. Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. İrili ufaklı her türlü kabuklular, omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Akdeniz’in eti çok lezzetli, şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri Bölgeseldir.

 

 

LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)

 

Mandagöz mercan da denir. Ege ve Akdeniz’de yaygındır. 100?300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yasar. Boyu 30?50 Santimetre olabilir. Hermafrodit bir balıktır. Hem erkeklik, hem de dişilik karakteri gösterir. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik Değeri yüksektir.

 

 

LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu)

 

Karadeniz’in doğu ve batısıyla Trakya’daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kansımı acı su bölgelerinde yasar. Genelde 40?50, en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta

olabilir. Küçük balıklar, kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. Etinin gıda yönüyle, ekonomik değeri olduğu gibi, amatör olta avcıları için de kıymetlidir.

 

 

LEVREK (Dicentrarhus labrax)

 

Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yasar. Hani ailesindendir. Fazla gezici olmayan levrek, yerli balıklardan sayılır. Gençken gruplar halinde, sonraları tek basına yasar. Yasam ortamı, karanlık ve kuytu yerlerdir. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Yaklaşık 20 yıllık yasamı olabilen levrek, ortalama 50?60 santimetreden 1 metre boy ve 10?12 kilogram ağırlığa erişebilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Ocak-mart arasında 500,000?2.000.000 yumurta dökerek, yüksek bir üreme

Gösterir. Eti en lezzetli balıkların basında gelir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.

 

 

LİPSOZ (Scorpaena scrofa)

 

50?60 santimetreye ve 4?5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları, sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde, bitkilerle örtülü, taslık, çakıllı ve kumlu düzeylerde yasar. Bilhassa Marmara ve Ege’de çok rastlanır. Eti çok lezzetli ve Yararlıdır. Et yiyen bir balık oları lipsoz, ilkbahar aylarında ürer. Yaklaşık 3,000 yumurta döker. Dikenleri çok zehirlidir.

 

 

MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor)

 

Eskiden gemilerin altlarında, genelde köpekbalıklarına eslik ederek yüzen, bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. Ortalama 40 santimetre boyda olur. Sıcak ve ılıman Denizleri sever; yosunlar, deniz kurtları, kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalanlarla belinlenir. Sonbaharla kıs ayları arasında üreme yapar. Etinin gıda değeri yoktur.

 

 

LÜFER (Pomatomus saltator)

 

Gezici balıklardan oları lüfer, Karadeniz’le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyümesinin aşamaları İçinde değişik isimler alır. Buna göre: boyları, 10 santimetreye kadar olarılar defneyaprağı, 15?18 Santimetreye kadar olanlar çinakop, 18?25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat, 28?35 santimetreye kadar olanlar lüfer, 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi astığı, hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Lüfer, sonbahar-kıs aylarında en lezzetli ve olgun devrini yasar. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya Geçerler. Ilık suların 10?200 metre derinliklerinde yasar. Üremeleri, bahar sonu ile yaz basıdır. Kademeli olarak 60?80,000 yumurta verir. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

 

MAVİ-KEFAL (Chelon labrosus)

 

Kefal, denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde, kıyılara yakın, denizle ilişkili nehir ağızlarında ayrıca iç sularda ve sürüler halinde yasayan bir balık türüdür. Denizlerimizde has kefal, altın baskefal, top baskefal, mavi kefal, dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. Ayrıca Büyüklüklerine göre de isimlendirilir. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller, 6?7 yaslarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 Binden 7 milyona kadar yumurta verirler. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.

 

 

MAZAK (Trigloporus lastoviza)

 

Benzerliğinden ötürü kırlangıcın küçüğü sanılır. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Ortalama 20?25, Akdeniz’de yasayanları 40 santimetreye ulaşabilir. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin Kumlu zeminlerinde yasar. Biyolojik yapısı, kırlangıçla estir. Taze olarak tüketilen eti, kırlangıç gibi yararlı ve lezzetlidir.

 

 

MELANURYA (Oblade melarıura)

 

Mercan ailesindendir. Marmara, Ege ve Akdeniz’in 2?3 metre sığ sularında, su yüzeyine yakınlarda, fazla göç etmeden yasar. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. En fazla 30 santimetreye büyür. Üremesi bahar sonuna kadar sürer; yumurtalarını denize bırakır. Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular, yaz sonunda olgunlaşır. Eti bütün mercan ailesi gibi Beyaz ve lezzetlidir. Ancak az avlanıldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir.

 

MERCAN (Pagellus erythnnus)

 

Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaygındır. Boyları yaklaşık 20?30, en çok 70 santimetre olabilir. Etçildir. Kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. Denizlerin taslık, kayalık bölgelerinde sahillere yakın yasar. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik, hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Lezzetli eti ve her Mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 

 

MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

 

Marmara ve Karadeniz’de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20?40 santimetre olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 30?40 metrenin altındaki derin sularda yasar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, sardalye gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlanılmasıyla

Ekonomik değeri yüksektir.

  

MIĞRI (Conger conger)

 

2?3 metre boydan 50?60 kilogram erişebilen, 30 yıla kadar ömrü olan, yazın sığ suların, kısın 150 metre derinliklerin taslık, kumlu ve çamurlu zeminlerinde yasayan bir balıktır. Nehirlere giremez. Sert, hareketli ve yırtıcıdır. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. Gündüzlerini yatarak geçirip, karanlıkta avlanır. İlk ve sonbahar arası 100?150 metre derinlerde, açık denize, 3?5 milyon Yumurta döker. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir.

 

 

MİNAKOP (Umbma cirrosa)

 

Kötek balığı da denir. Bütün denizlerimizin taslık, kayalık bölgelerinin 100?150 metreye varan derinliklerinde, dibe yakınlarında yalnız yasar. Zaman, zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da Girer. Eskina ve sarıağızla aynı türdendir. Yumuşakça, kabuklu ve kurtlarla beslenir. Yasadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. Sert ve beyaz etinin lezzeti Levreğe yaklaşır.

 

 

MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus)

 

Trakya Bölgesi’ndeki akarsularda yayılış gösterir. 7?10, en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. Suyu berrak, oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde, su yüzeyindeki böcekler, sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yasar. Küçük, hareketli ve kurnaz bir balıktır. Mayıs-haziran arası yaklaşık 1,000 yumurtasını taslara yapıştırır. Üreme devresinde Basının üstünde inci benzeri pullar oluşur. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır.

 

 

MÜREN (Murenea helena)

 

Merina balığı da denir. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Etçil ve yırtıcı bir balıktır. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup, çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. Ancak, eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli olusu bilinmektedir. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yasar. Üremeleri, ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer.

 

 

NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus bıpunctatus)

 

Karadeniz, Trakya ve Marmara’daki akarsularda yaygındır. Boyları 9?13, en çok 16 santimetre olur. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında, zaman, zaman akıntılara karsı yüzerek yasar. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere bırakır. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanı sıra, doğadaki değeri daha önemlidir.

 

 

ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus)

 

Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15?17 yıl yasayabilen, dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Genelde 10?100, seyrek olarak 180 Metre derinlerde yasar. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. Daha sonra Yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır.

 

ORFOZ (Epinephelus guaza)

 

Hani türünden ve levrekle akrabadır. Ortalama 60?70 santimetreden 1?1,5 metre boy ve 30?40 kilogram ağırlığa erişebilir. Ege ve Akdeniz balığıdır. Taslık, kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yasar. Etoburdur. İrili, ufaklı kabuklular ve Yumuşakçalarla beslenir. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaslıları kuru ve lifli olur. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yasamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir.

 

ORKİNOS (Thunnus thynnus)

 

Denizlerimizde yasayan iri ve çok değerli bir balıktır. Uzunlukları 3?4 metre ve ağırlıkları da 100?150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Çeşitli türleri vardır. Orkinos, sürü halinde yasayan gezici balıklardandır. Yazın Karadeniz’e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara’ya ve oradan da Ege’ye geçerek hemen bütün Akdeniz’i dolaşırlar. Bu gezilerinde saatte 40?60 kilometre hızla yol alabilirler. Genel olarak üst sularda yasarlar. Mart-ağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Yasam süreleri, ortalama 15 yıldır. İhracat ve gıda endüstrisi yönünden

Ekonomik değeri çok yüksektir.

 

 

OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella)

 

Ot balığı olarak da tanımlanır. 2,000 yıldan beri Çin’de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. Anayurdu Çin’den dünyaya yayılan, bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. Ortalama 40?80 santimetre boy ve 2?5 kilogram ağırlıkta olur. En çok 12?30 kilogramağırlığa ulaşabilir. Otobur bir balıktır. Günde ağırlığının %120′si kadar ot yer. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. 5?6 yaslarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120,000 yumurta verir. 6?10 santimetre boya eristikten sonra sadece bitkilerle beslenir. Ülkemizde henüz tüketim

Değeri yoktur.

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.