TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Balık Türleri (O-Z)

Yazar on Ağu 26th, 2009

PALAMUT/TORİK (Sarda sarda)

 

Karadeniz ve Marmara’nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara’ya, Çanakkale’ye kadar iner. Süratli ve iyi yüzücüdür. Sürü halindeki uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalye gibi balıklara saldırarak yer. 18?20° C. sularda 400,000′den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco, 10?25 santimetre Çingene palamudu, 30?35 santimetre palamut, 40?45 santimetre kestane palamudu, 50?55 santimetre zindandelen, 55?60 santimetre torik, 60?65 santimetre sivri, 65?70 santimetre altıparmak, 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Taze tüketimi, ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma, Ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.

 

 

PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense)

 

Ege’de seyrek, Doğu Akdeniz’de yaygın bulunan, fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ, taslık ve bol bitkili, bazen de acı su bölgelerinde yasayan, çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Iskaroz balığı da denir. Deniz yosunlarıyla beslenir. Yaz aylarında üreme yapar ve 812,000 yumurta verir. Sert ve yavan eti yenmez. Doğa değeri yönü ile korunmalıdır.

 

LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis)

 

Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen, dibi kayalık, mağaralı bölümlerinde yasar. Bütün denizlerimizde bulunur. Boyları 12?18 santimetre olabilir. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler. Planktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. Sert ve lezzetsiz eti yenmez. Az bulunduğu için korunmalıdır.

 

 

PİSİ (Pleuronectes platessa)

 

Ortalama 30?40 santimetre boy ve 250?350 gram ağırlıkta olabilen, ekonomik Değeri yüksek balıklardan biridir. Denizlerin kumlu, çakıllı diplerinde, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip, 15?18 yıla kadar yasar. Sıcak ayları diplerde geçirip, kısın sahillere yaklaşır. Acı sulara, nehir ağızlarına kadar sokulur. Bir diğer türü de tatlı sularda yasar. Üremelerini ocak-mart arasında 5?6° C. sularda yapar. 800,000?1 milyon yumurta verir.

 

 

PULLU SAZAN (Cyprinus carpio)

 

13.-14. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. 3?4 yaslarında olgunlaşıp 200?300,000 yumurta verir. Ortalama 30?40 Santimetre boy ve 500?1,000 gram ağırlıkta olur. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olanlarına rastlanır. Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla Beslenir.

 

RİNA (Dasyatis pastmaca)

 

Köpekbalığı ailesinden olup, şeklen vatoza benzer. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu, çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. Boyları 150 santimetreye Ulaşabilir. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar baslıca gıdasıdır. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara, tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. Çiftleşerek ürer. Gebelik süresi 15?18 aydır. 78 yavru yapar. Eti lezzetsizdir. Tüketim değeri yoktur. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı, dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir.

 

SARDALYA (Sardine pilchardus)

 

Sürü halinde, yazın orta, kısın derin sularda yasayan gezici balıklardır. Eskiden deniz üstünü ateşin

Aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. Boyları, ortalama 15 santimetre en çok 20?22 santimetre olur. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege’de bol bulunur. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Yaklaşık 20,000 yumurta verir.

 

SARIAĞIZ (Argyrosomus regius)

 

Sıcak ve ılık denizlerde 100?150 metre derinliklerin taslık, mercan, kayalık Bölgelerinde yasar. Etçil bir balıktır. Kendinden küçük ne bulursa yer. Ortalama boyu, 50?60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlanılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. Fazla gezici bir balık değildir. Denizin ısı şartlarına göre bahar Ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler.

 

 

SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus)

 

Sparidae ailesinden bir balıktır. Boyları 50 santimetre olabilir. Anatomisi karagöze benzer. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yasar. Karadeniz’de az bulunur. Yasam Çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. Baslıca besinleri küçük kabuklular, deniz solucanları ve özellikle karidestir. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Üremeleri, erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder.

 

SARIKUYRUK (Seriola dumerili)

 

Akdeniz’de yasayan, genelde 30?50 santimetre, en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. Diğer ülkelerde 150?200 santimetre olanlarına rastlanır. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yasar. Üreme devresi, bahardan yaz sonuna kadardır. Eti lezzetlidir. Japonya’da bol miktarda üretimi yapılır.

 

 

SİNAĞRİT (Dentex dentex)

 

Karagöz ailesinden olan sinarit, Ege ve Akdeniz’in sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1?1,5 metre boy ve 10?15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle Mürekkep balığı ile beslenir. Kuvvetli çenesiyle bir ıstakozu rahatça kırıp, yiyebilir. Yazın kıyıların taslık, kayalık bölümlerinde, kısın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde Yasar. İlkbahar aylarında üreme yapar. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir.

  

SİVRİBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo)

 

Karagöz balıkları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. Karadeniz Bölgesi’nde de rastlanır. 0?400 metre derinliklerde yasar. Sivri burun karagöz, 35 santimetreye kadar büyüyebilen, sürü halinde yasayan, mevsimsel olarak beslenme, üreme, kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden balıklardır. Kıyıların taslık, çakılları Arasında bitkileri ve küçük kabuklularla beslenir. Bu balıkların mensup olduğu ispridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yasar.

 

 

 

SİYAH SAZAN (Mylophaıyngodan  piceus)

 

Çamur sazanı da denir. En çok 80 santimetre boya ulaşır. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu Zeminlerinde, derinlerde, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yasar. Eti lezzetlidir. Çin’de üretimi yapılmasına karsın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştırılmaktadır.

 

 

SOMON ( )

 

Anayurdu Kuzey Amerika’dan dünyaya yayılmış, üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Boyu, ortalama 60?100 santimetre, ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. 150 santimetreye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların, oksijeni bol temiz sularında yasar. Doğal yetişenleri 2?3 metre yükseğe atlayıp yüzerek 2-3,000 km.lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Doğan yavrular, tekrar acı sulara iniş yapar. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Etoburdur. Böcekler, sinekler, kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır.

Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.

 

 

SUDAK (Stizostedion fucioperca)

 

Marmara, Trakya, Karadeniz ve Göller Bölgesi’nde 10?15 yıl yasayan, 40?70 santimetreden 130 santimetre boy ve 1?5 kg’dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen; hareketli, avcılığı zevkli bir balıktır. Kendinden küçük balıklarla beslenir. Nisan-mayıs arasında 200,000?1.000.000 yumurta vererek ürer. Gündüzlerini dipte geçirip, avlanmak için sabah erken veya aksam üzerleri su yüzeyine çıkar. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su

Balığıdır.

 

TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna)

Marmara ve Trakya Bölgesi’nde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yasar. Göllerde de yasam gösterir. Planktonlar, küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Mayıs-temmuz arası Üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3?5 yaslarında 10?12, en çok 25?35 santimetre olabilir. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.

 

TASALTI BALIĞI (Cottus gobio)

 

Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında, taslar arasında yasar. Boyları ortalama 12?13 santimetre en çok 20 yavruları, bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Tatlı su levreği Ve turna balığı için de kendisi yem olur. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. Eti gevrek ve lezzetlidir.

 

 

TASISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia)

 

Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin, suyu berrak, kumlu zeminlerinde yasar. Çeşitli Türleri vardır. 5?12 santimetre boyda olabilen tasısıran, gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Küçük Organizmalar ve hayvanlarla beslenir; bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. Nisan-haziran arası ürer; yapışkan yumurtalarını taslara, köklere, bitki saplarına bırakır. Tasısıran Balıkları, doğa dengesi yönü ile değerlidir.

 

 

TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus)

 

Karadeniz’e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan, yasamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren, boyları en çok 11?12 santimetre olabilen bir balıktır. 2?3 yaslarında olgunlaşan dişileri, topluca yumurta verir. Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. Doğa dengesi balığıdır. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür.

 

TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus)

 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7?10 yaslarında 30?40 santimetre boy ve 600?1,000 gram ağırlığa erisen bir kefal türüdür. Yavru safhasında küçük kurtlar, Karides ve böcek yavrularıyla beslenirken, büyüyünce ot da yer. Yaslandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. Nisan-haziran arası 45?50,000 yumurta dökerek ürer. Etinin lezzetsiz ve değersiz olusuna karsın avcılığı çok makbuldür.

 

 

TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides)

 

Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yasar. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. 15?30 santimetre boyunda olabilir. Planktonlar, sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Mayıs-haziran arasında 15?25,000 yumurtasını taslık, çakıllık dere kenarlarına bırakır. Yıllar öncesi “chalealbumus chalcoides Dstanbulensis” türü Haliç’te Kâğıthane Deresi’nde Yasardı. Etinin lezzeti, bölgesel olan bir balıktır.

 

 

TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs)

Kuzey bölgelerimizdeki, akarsu ve göllerle, bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yasar. Boyu 20?35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. Fazla göç etmez. Yumuşakçalar, küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. 7?8° C. sularda mart-haziran arası üreme yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır.

 

 

TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi)

 

İlk kez Rusya’nın Abrau Gölü’nde bulunmuş; 1943′de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü’nde rastlanmıştır. İznik Gölü’nde de yasamaktadır. Boyları 7?8, en çok 12 santimetre olan, sürü halinde Dolasan bir ringa/tirsi türüdür. Planktonlar, küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. 2?3 yaslarında olgunlaşıp 10?14° C. sularda haziran-ekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. Eti, bölgesel olarak tüketilir. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir.

 

 

TEKIR (Mullus surmuletus)

 

Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15?35, en çok 25 santimetre Olabilir. Kumluk, çamur veya taslık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yasar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10?60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma Çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

 

 

TİRSİ (Alosa fallax)

 

Boyları 30?33 santimetreye ulaşabilen tirsi, bir Karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve Marmara’da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yasarlar. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Yumurta Bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Sardalye ailesinden bir balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Ekonomik değeri yüksektir.

 

TRAKONYA (Trachinus draco)

 

Denizlerimizde yasayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17?18, en çok 35?40 santimetre boya erişir. Hareketsiz bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına karsı çok süratlidir. Zehirleri bir insanı Sakat bırakabilir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı zamanda çarpan balığı olarak Adlandırılan trakonya, küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kıs aylarında derinlere çekilir. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur.

 

 

TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua)

 

Trakya’nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle, bunların deniz bağlantılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yasar. Boyları 18?35 santimetre olur. Kurtlar, balık Yumurtaları, küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. Eti Lezzetlidir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur.

 

 

TRANÇA (Pagrus ehrenbergi)

 

Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. Ege’nin ünlü balığıdır. Sıcak ve ılık denizlerin 20?25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taslıklarda tek basına yasar. Boyu 30?50, En çok 75 santimetre olur. Kıs aylarında 150 metre derinlere iner. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. Ayrıca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Hem erkek, hem de dişi karakteri gösterir. Yaz aylarında üreme yapar. Eti beyaz ve lezzetlidir. Geçmişte aşırı avlanılması, neslini çok azaltmıştır.

 

 

TURNA BALIĞI (Esox lucius)

 

Karadeniz’e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yasar. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. Tüm balıklara, hatta yaban ördeklerine saldırır. Kendi Yavrularını da yediği olur. Yasam şartları elverirse 20?25 yıl yasar. Erkekleri en çok 100, dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. 2?3 yasından itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200,000 yumurta vererek üremeye baslar. Genç ve küçüklerinin (1?3 kilogram ) eti lezzetlidir. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır.

 

 

UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans)

 

Güney Ege ve Akdeniz’de dibe inmeden deniz yüzeyinde yasar. Planktonlar, omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. Gümüş ve kefale benzer. Boyu 20?30 santimetre olabilir. Bazen büyük balıklardan kurtulmak, bazen de saatte 80 km.’yi bulan yüzme hızı gereği, su yüzeyinden 25?50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2?13 saniye ve 50?250 m.’lik planör uçuşları yapar. Baharla Yaz arasında, deniz ortasında, yumurtalarını yosun, ağaç dalı gibi herhangi bir şeye yapıştırarak ürer. Eti lezzetlidir. Bölgesel değerlenir.

 

 

USKUMRU (Scomber scombrus)

 

Genelde 25?35 santimetre olan, 40 santimetreye kadar büyüyebilen, sürüler halinde yasayan Marmara’nın yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan, eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru, şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan, adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde, 2?3 yaşında olgunlaşan dişileri, 350?400,000 yumurtasını denize bırakır. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Planktonlar, hamsi, çaça gibi küçük Balıklar ve yavrular besinidir. 8?10 yıl yasar. Torik ve kofana bas düşmanıdır. Az yağlı ve Kurutulmasına çiroz denir. Yasam ortamı tekrar var olduğunda ekonomik değeri en yüksek Balıklardan biridir. Atlantik’te yasayan lezzetsiz bir türü daha vardır.

 


 

ÜZGÜN (Callionymus lyra)

 

Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık; karides, yengeç, denizkestanesi, denizyıldızı, omurgasızlar ve yosunlar gibi çesitli besinlerle yasar. Sığ sulardan 300?350 metre derinliklere inebilir. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Etinin kıymetli olmayışı, dikenlerinin az da olsa zehirli olusu ile herhangi bir Ekonomik yönü yoktur.

 

 

VATOZ (Raja clavata)

 

Köpekbalığı ailesindendir. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yasar. 1 m.yi asan boy ve 40?50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Uzun geziler yapmadan 15?20 metreden 100?150

Metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Dişileri, 10?30 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Fakat az tutulur. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir. Ekonomik değeri vardır.

 

 

YAYIN BALIĞI (Silunıs glarıis)

 

Akarsu ve göllerde yasayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yasayanıdır. Ortalama 1?2 m’den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. 35?40 yıldan 100 yıla Kadar da yasayabilir. Yavaş akan nehirlerde, göllerde, dipte hareketsiz yatarak yasar. Etobur bir balıktır. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Dişileri ağırlığına oranla kilogram basında 7,000?25,000 yumurta döker. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Ekonomik değeri çok yüksektir.

 

YAZILI HANİ (Serranus scriba)

 

Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani, kendi türünün tipik bir örneğidir. Belli bölgelerde yalnız yasar. Levrek balığı ailesindendir. Kendinden küçük balıklar, karides gibi kabuklularla beslenir. Yaklaşık 30 metre derinlerde, belirli bölgelerde yanlız yasar. Bas kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden “yazılı” ismini alır. Üremeleri mayıs-haziran arasında olup cins ve türlerine göre 18?900 bin yumurta döker.

 

 

YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla)

 

Erkekleri 30?50 santimetre, dişileri 45?100 santimetre olabilen; hem tatlı, hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. 8?20 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu’nda Sargossa Denizi’ne yönelirler. Burada 7?10° C. sularda yaklaşık 1,000?3,000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. Dönüsü başarabilen yavrular, tekrar acı su bölgelerine gelirler. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Yumuşakça, kabuklular ve balıklarla beslenir. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu İle ekonomik değeri çok yüksektir.

ZARGANA (Belone belone)

 

60?70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana, ortalama 18 yıl yasar. Hamsi, çaça, çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla beslenir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kılıç balığı baslıca düşmanıdır. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Eti yönünden değerlidir. İlkbahardan sonbahara kadar üreme Sürecinde 30?50 bin yumurta verir.

 

ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus)

 

Uskumru turnası da denir. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yasar. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. 20-30′lu gruplar halinde gezerler. Bilhassa Ege ve Akdeniz?de rastlanır. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. Etleri Beyaz ve lezzetli olmakla beraber, kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1,000?1,500 olmak üzere 7?8 defa yumurta verirler.

1 yorum

  1. EMRULLAH GÜMÜŞTAŞ Diyor ki:

    Böyle güzel bir yayın için emeğinize sağlık.
    Teşekkürler.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.