TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

BARDAKLARI YERLEŞTİRMEK

Yazar on Şub 23rd, 2009

Kuvere Uygun Bardakların Seçimi

Tüm yiyecek ve içecek servisi yapan işletmelerde kullanılan bardaklar kuverin önemli parçalarından biridir. Kuver hazırlarken bardak seçimi bilgi ve beceri gerektirir. Bu nedenle kullanılacak bardak çeşitlerinin tanınmasıgereklidir. Kaliteli bir yiyecek içecek servisinde cam bardak kullanılır. Porselen, metal ve plastik bardaklar kaliteli bir servis için uygun değildir. Cam bardaklar, içeceğin sıcaklığınıkoruması ve renklerini göstermesi nedeniyle her zaman tercih edilmelidir. Özellikle şarap gibi bazı içeceklerin renginin görünmesi çok önemli bir unsurdur. Görünüşleri daha güzel ve estetik olduğu için gözede hitap eder. Bu avantajlarının yanısıra ince olmalarına rağmen kolay çizilip bozulmaz. Cam bardaklar sıcak, soğuk, alkollü ve alkolsüz tüm içeceklerde kullanılır. İçeceğin çeşidine göre değişik boy ve modellerde bardaklar vardır. Kuver açılırken, restoranın sınıfına, mönüye ve uygulanan servis metoduna göre masaya uygun bardaklar konur. Kuver hazırlarken, masaya bir set bardak konur. Su bardağı, kırmızışarap bardağı ve

beyaz şarap bardağıbardak üretici firmalar tarafından takım halinde üretilerek satılır. Tabldot kuverde masaya yine ayaklısu bardağıkonur. Mönü daha önceden belli olduğu için uygun bardaklar ilave edilir. Örneğin, bir ziyafet yemeğinde mönüde kırmızı et ve şarap varsa masaya kırmızışarap bardağıilave edilir. Bir kutlama yemeği ise ve köpüklü şarap ikram edilecekse masaya köpüklü şarap bardağıilave edilir. Alakart kuverde konuğun hangi yemeği siparişedeceği bilinmediğinden masaya su bardağıve şarap bardağıkonur. Daha sonra konuğun yemek siparişi alındıktan sonra gerekli ilaveler yapılır. Restoran bir balık restoranıise seçilecek bardaklar beyaz şarap bardakları

olmalıdır.

Kuverde Kullanılacak Bardakların Taşınması

Bardaklar kırılma ihtimalleri düşünülerek masaya en son getirilir. Yıkanıp kurulanmış

bardaklar salon servise hazırlanırken tepsilerle veya elde taşınır. Kaymayıönlemek için tepsi

üzerine örtü açılır. Bardaklar hemen kullanılacaksa açık olarak, bir yere istif edilecekseler

ağızlarıkapalıolarak konurlar. Ayak kısımlarından tutularak tepsi üzerine yerleştirilir. Çok

sayıda bardak taşınacağızaman bir personel tepsiyi taşır, başka bir personel de bardakları

masaya yerleştirir. Taşıma sırasında kaza riski göz önünde bulundurularak, tepsideki

bardaklar üzerine bir örtü açılmasıriski azaltacaktır.

Bardaklar kuver hazırlamada tepsi ve elle taşınarak salona getirilir. Salon servise

hazırlanırken çok sayıda bardak taşınacağından tepsi ile taşınır. Az sayıdaki bardaklar ve

konuk masasının yeniden hazırlanmasında elle taşıma yapılır. (Bkz. Masa Üstü Servis

TakımlarıModülü (Bardakların Taşınması)

Bardakların Kuverde Yerlerine Yerleştirilmesi

Kuver tam olarak yerleştirildikten sonra, en son bardaklar kuvere konur. Masaya

konacak bardak çeşidi yemekle birlikte verilecek olan içeceğe bağlıdır. Bardaklar prensip

olarak kuverin sağtarafında bıçakların ilerisinde yer alır. Yemekte verilecek içki çeşitlerine

göre kullanılacak bardaklar servis sırasına göre değişik şekillerde masaya konur.

Su bardaklarıtozlanmamalarıiçin masaya ters olarak konur. Konuklar gelmeden az

önce veya geldiklerinde ters çevrilerek açılır. Küçük işletmelerle alakart restoranlarda

uygulanan bu usul kalabalık ziyafetlerde ve büyük salonlarda uygulanmaz. Zaman kaybı

nedeniyle açık olarak konur. Kuver çeşidine göre masaya birden fazla bardak konmasıgerektiğinde şöyle yerleştirme yapılır.

Bir Bardak

Masaya bir bardak konacaksa bardağın çeşidine bakılmaksızın ana yemek bıçağının

ilersine konur. Bıçaktan bir parmak kadar ileri konan bardağın gövdesine el sürülmemelidir.

Bardağın ayak kısmından iki üç parmakla tutarak masaya konmalıdır.

İki Bardak

Kuverde kullanılacak iki bardağın yeri sunulacak içkilere bağlıdır. Su bardağıile

birlikte şarap bardağıda kullanılacaksa şarap kırmızıveya beyaz olmasına bakılmadan ana

yemek bıçağının bir parmak ilerisine konur. Su bardağışarap bardağının soluna veya yanına

konur. Değişik bir başka şekilde su bardağışarap bardağının sol ilerisine bıçağa 45

o?lik açı apacak şekilde de konabilir. Masaya iki çeşit şarap bardağı konacaksa; kırmızı şarap bardağıana yemek bıçağının

bir parmak ilerisine konur. Beyaz ve roze şarap bardağıkullanılacak ise sağtarafa yan yana

konur. Diğer şekilde konacaksa beyaz ve roze şarap bardağımasa kenarına doğru çekilerek

bıçağa 45 o?lik açıyapılarak konur. Masaya rakıbardağıile su bardağıkonacaksa ana yemek bıçağının ilerisine rakı bardağı, soluna veya sol ilerisine de su bardağıkonur. Yemek bıçağıesas alınarak bardaklar resimlenmiştir.

Üç Bardak

Mönüye göre masaya üç bardak konmasıgerekiyorsa şu şekilde yerleştirilirler. Kırmızı

şarap bardağıana yemek bıçağının ilerisine konur. Beyaz şarap bardağıkırmızışarap

bardağının sağyanına veya sağaltına bıçağa 45 o?lik açıyapacak şekilde konur. Köpüklü

şarap bardağıkullanılacaksa su bardağının yerine konabilir.

 Dört Bardak

Mönüyü göre masaya dört bardak konacaksa; ana yemek bıçağının ilerisine kırmızı

şarap bardağıkonur. Diğer bardaklar bıçağa 45 o?lik açıyapacak şekilde düz veya verev

konur. Köpüklü şarap bardağıda kırmızışarap bardağının ilerisine veya sağilerisine konur .

BeşBardak

Konuklar yemek öncesinde aperatif bir içecek alacaklarsa bardaklar dört bardak

sıralamasıile konur. Aperatif bardağıda beyaz şarap bardağının sağına konuğa en yakın yere

konur. Diğer bir yerleştirme şekli ise bıçakla 45 o?lik açıyapacak şekilde yerleştirmedir.

 

 

KAYNAK

MEB MEGEP YIYECEK ICECEK HIZMETLERI KUVER ACMA ANKARA 2007

 

 

 

 

 

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.