TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Çamaşırhane Personelinin Görev Ve Sorumlulukları

Yazar on Mar 22nd, 2010

Çamaşırhane Personeli

Çamaşırhane: İşletmenin, konukların ve personelin çamaşırlarının temizliğini ve bakımını yapan bölümdür.Çamaşırhanede düzenli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanabilmesi İçin orta büyüklükteki bir OTELDE çamaşırhane personeli aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Çamaşırhane Şefi (Çamaşırhane Şefi)

2. Çamaşırhane Şef Yardımcısı (Çamaşırhane Danışman)

3. Yıkayıcı (Çamaşır Makinası Operatör)

4. Kuru Temizlemeci (Kuru) makine operatörü Temizleme

5. Pres Ütücüsü (Presi operatörü

6. Silindir Ütücüsü (Daire İş ironer)

7. El Ütücüsü (El ironer)

8. Çamaşırhane Valesi (Çamaşırhane Vale)

9. Çamaşırhane Görevlisi (Çamaşırhane Görevlisi)

10. El ile Çamaşır Yıkayıcısı (El Yıkama)

ÇAMAŞIRHANE PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları

l. ÇAMAŞIRHANE ŞEFİ

Çamaşırhane Şefi, aktif, olgun ve Organizasyon yeteneğine sahip olmalıdır. Çamaşırhane Hijyeni ve güvenlik konusunu iyi bilmelidir. Bu konularda değerlendirme yapabilmelidir.

Çamaşırhane Şefi, çamaşırhaneye gelen kirli çamaşırların ve kuru temizleme yapılacak malzemelerin en kısa sürede, doğru yöntemler kullanılarak, en iyi şekilde temizlenmesinden Kat Hizmetleri yöneticisine karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Personelinin Hijyen kurallarına uyarak çalışmasını ve temiz Üniforma giymesini sağlamak,

 

- Çamaşırhane bölümünün en iyi şekilde işlemesini sağlamak,

- Lekeli çamaşırların ayrılmasını ve lekenin cinsine göre gerekli işlemin yapılmasını sağlamak,

- Kirli çamaşırların sayılmasını ve kaydedilmesini sağlamak,

- Kirli çamaşırların kontrol edilmesini. cinslerine göre ayrılmasını ve ütülenmesini sağlamak,

- Çamaşır yıkama yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak,

- Kuru temizleme yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak,

- Ütüleme yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak.

- Katlama yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak,

- Konuk çamaşırlarına. Markalama yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak,

- Konuk çamaşırlarına, katlama yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak,

- Konuk çamaşırlarının doğru şekilde faturalanmasını sağlamak,

- Otelin ve konuk çamaşırlarının onarımlarının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak,

- Personelinin eğitim çalışmalarına önderlik etmek ve onları denetlemek.

- Personeliyle ilgili tavsiyelerde bulunmak, bölümünde çalışacak personelin seçiminde Kat Hizmetleri yöneticisine yardımcı olmak,

- Makine, araç-gereç ve malzeme seçimiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak,

- Makinelerin ve araç-gerecin bakım ve onarımının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak,

- Uygun temizlik maddeler inin seçilmesini ve uygun miktarda kullanılmasını sağlamak,

- Kat Hizmetleri Yöneticisi ve Çamaşır Odası Şefi ile irtibat kurarak çalışmak,

- Günlük çalışma çizelgesi ve yıllık izin listesini düzenlemek,

- Raporların tutulmasını sağlamak ve denetlemek,

- Makine ve araç-gerecin temizlenmesini etmek, düzenlemek

- Kayıp ve bulunmus eşyalarla ilgilenmek ve rapor tutmak,

- Sorumluluklarını personeliyle paylaşmaktır.

ÇAMAŞIRHANE ŞEF YARDIMCISI

Çamaşırhane Şef Yardımcısı, çok çalışkan, sorumluluk sahibi bir kişi olmalıdır. Çamaşırhane Sefine karşı sorumludur. Çamaşırhane Şefinin yokluğunda onun yerine vekalet eder. Çamaşırhane Şef Yardımcısı, Çamaşırhane Şefinden Aldığı Talimatlar doğrultusunda, çamaşırhanenin düzgün bir şekilde işletilmesinden. Ayrıca çamaşırhane Hijyeni ve güvenliğinden sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

Çamaşırhane personelinin. Hijyen kurallarına uymasını ve görünümlerinin istenilen standartta OLMASINI sağlamak,

- Çamaşırhane personelinin çalışmalarına nezaret etmek,

- Çamaşırhane personelinin eğitimlerine yardımcı olmak,

- Konuk çamaşırlarının istenilen standartta temizlenmesini ve kuru temizleme yapılmasını sağlamak,

- Üniformaların istenilen standartta temizlenmesini ve kuru temizleme yapılmasını sağlamak,

- Konuk çamaşırlarının doğru ütülenip, katlanmasını ve paketlenmesini sağlamak,

- Raporların düzenlenmesine ve saklanmasına yardımcı olmak,

- Çamaşırhanedeki Üniforma ve çamaşırların doğru biçimde depolanmasını sağlamaktır.

YIKAYICI

Çamaşır makinesi operatörü fiziksel olarak güçlü, aktif bir kişi olmalıdır. Çamaşırların ve konuk çamaşırlarının istenilen standartta yıkanmasından Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Hijyen kurallarına uygun çalışmak,

- Yıkanacak çamaşırları saymak ve çeşitlerine göre ayırmak,

- Yıkanacak çamaşırları, kapasitesine göre makineye yerleştirmek, ‘

- Yıkanacak çamaşırların cinsine uygun yıkama programı uygulamak,

- Çamaşırları, cinsine uygun temizlik maddesi ve diğer kimyasal Temizleyiciler kullanarak yıkamak,


- Yıkanan çamaşırları, taşıma arabalarına koymak,

- Çamaşır makinelerinin günlük temizliğini yapmak,

- Çamaşır makinelerinin arızalarını rapor etmektir.

KURU TEMİZLEMECİ

Kuru temizleme makinesi operatörü güçlü, dikkatli, sorumluluk sahibi

ve aktif bir kişi olmalıdır.

Konuk çamaşırlarını kişisel üniformalarını, tüm yumuşak dokulu Mobilyaları, istenilen en iyi standartta kuru temizleme yapmaktan Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Hijyen kurallarına uygun olarak çalışmak,

- Kuru temizleme yapılacak kontrol etmek çamaşırları ve çeşidine göre ayırmak,

 

- Leke varsa çıkarmak,

- Kuru temizleme yapılacak çamaşırları makineye yüklemek,

- Çamaşırlara uygun programı seçmek ve uygulamak,

- Çamaşırları makineden çıkarmak,

- Makinenin filtresini ve akışkanları değiştirmek,

- Makineyi temizlemek,

- Makinenin arızalarını rapor etmektir;

PRES ÜTÜCÜSÜ

Pres ütücüsü fiziksel olarak güçlü, yaptığı işin sorumluluğunu bilen bir kişi olmalıdır.

Konuk çamaşırlarını, kıyafetleri, perde vb. mefruşatları ve Diğer ça-maşırları. istenilen en iyi standartta pres ütü yapmaktan Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Kişisel görünüm ve hijyen kurallarına uymak,

- Çamaşırları ütülemeden önce, makinenin temizliğini yapmak,

- Çamaşırın cinsine göre makinenin ısısını ayarlamak,

- Ütü masasını ve diğer malzemeleri düzenlemek,

- Pres ütünün başım kontrol ve ayagini aynı anda idare etmek,

- Araç-gereci düzenlemek,

- Ütülediklerini asmak veya istenilen standartta katlamak,

- Makineyi Kapatmak,

- Makinenin arızalarını rapor etmektir.

SİLİNDİR ÜTÜCÜSÜ:

Silindir ütücüsü güçlü fiziğe sahip, aktif bir kişi olmalıdır. Düz ve büyük çamaşırların silindir ütüsü ile istenilen en iyi standartta ütülenmesi ve katlanmasından Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

Kişisel görünüm ve hijyen kurallarına uymak.

- Kullanılmadan önce makinenin temizliğini yapmak.

- Makineyi istenilen sıcaklığa ayarlamak.

- Çamaşırları düz bir şekilde makineye vermek, standarda uygun ütülenmiş çamaşırları katlamak.

- Kötü yıkanmış, lekeli çamaşırları katlamadan geri göndermek (tekrar yıkanması için),

- Makineyi Kapatmak,

- Makinenin arızalarını rapor etmektir.

EL ÜTÜCÜSÜ

El ütücüsü, güçlü fiziğe sahip, dikkatli ve el ile Ütüleme tekniklerini çok iyi bilen bir kişi olmalıdır. Hassas çamaşırları, kıyafetleri ve diğer çamaşırları el ütüsü ile istenilen tr 1yi standartta ütülemekten Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Kişisel görünüm ve hijyen kurallarına uymak.

- İşe başlamadan araç-gerecini düzenlemek.

- Ütülenmesi gereken çamaşırları almak

    El ütüsü kullanarak ütülemek ve katlamak.

    Bakım ve onarımları rapor etmektir.

ÇAMAŞIRHANE Valesi

Çamaşırhane Valesi temiz, düzenli, metodik olarak çalışan kişi olmalıdır. Konuk çamaşırlarını alır, fiyatlarını düzenler, temizlendikten sonra paketler ve konukların kullanımına hazırlar.

Diğer Sorumlulukları:

- Kişisel görünüm ve hijyen kurallarına uymak,

- Torba içinde Getirdiği konuk çamaşırlarını saymak ve markacıya vermek, markacı olmayan çamaşırhanede Markalama İşini yapmak.

- Temizlenmiş ve paketlenmiş çamaşırları yerlerine dağıtmak,

- Faturaları düzenlemek,

- Çamaşır ODASINDAKİ çamaşırların dağıtımına ve kirli çamaşırların toplanmasına yardımcı olmaktır.

ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ

Çamaşırhane Görevlisi fiziksel olarak güçlü, işine bağlı ve İşini seven bir kişi olmalıdır. Çamaşırhanedeki işlerden en az birini veya birden fazlasını yapabilmelidir. Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Kişisel görünüm ve hijyen kurallarına uymak.

- Kirli Çamaşırları cinslerine göre ayırmak.

- Ayırdığı çamaşırları yıkama ve kuru temizleme bölümlerine götürmek,

- Yıkanmış ve kuru temizleme yapılmış çamaşırları ütüye götürmek.

- Çamaşırları katlamak,

- Temiz çamaşırları çamaşır Odasına götürmek ve raflara yerleştirmek,

- Konuk çamaşırlarını katlamak ve paketlemek,

- Gerektiğinde çamaşırhanenin temizlenmesine yardımcı olmaktır.

EL İLE ÇAMAŞIR YIKAYICISI

- El ile çamaşır yıkayıcısı, konukların nazik ve özel uygulama gerektiren çamaşırlarını ve Diğer Çamaşırları dikkatli ve Hatasiz yıkamaktan Çamaşırhane Şef Yardımcısına karşı sorumludur.

Diğer Sorumlulukları:

- Konuk çamaşırlarını almak,

- Özelliklerine göre ayırmak,

- Lekeleri varsa çıkarmak,

- Konuk çamaşırlarını yıkamak,

- Çamaşırhane Görevlisi ile birlikte, yıkanmış çamaşırları araba ile taşımaktır.

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.