TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

EĞLENCE HİZMETLERİ

Yazar on Mar 22nd, 2009

 21. yüzyıla girildiğinde tüm dünya yeni bir kalite anlayışı ile hızlı bir değişim rüzgârının etkisi

altındadır. Bu hızlı değişim sonucu turizm sektörü içinde eğlence hizmetleri de ülkemizde önemli

düzeyde istihdam  alanı oluşturmaktadır. Eğlence hizmetleri, küresel düzeyde hızla değişen pazar

ve rekabet koşulları nedeni  ile dinamik bir gelişim içindedir; stratejik bir hizmet olarak turizm

sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet

 büyük yoğunluk kazanmakta ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel uygulamalar geliştirilmektedir.

 Havai fişek organizasyonları, müzik ve sanat etkinlikleri, dekor atölyeleri, kostüm atölyeleri, ses-ışık ekipmanları, animasyon organizasyon şirketleri, insan kaynakları

şirketleri, seyahat acenteleri, festival ve benzeri özel organizasyonlar, yiyecek içecek

sektörü, spor malzemeleri, animasyon malzemeleri, gösteri organizasyonları, kongre ve

seminer organizasyonları, temalı parklar ve temalı organizasyonlar gibi paralel hizmetler de

düşünüldüğünde eğlence hizmetleri alanında geniş boyutlu dolaylı istihdam yaratıldığı da bir

gerçektir. Sektörde, işletmelerle yapılan görüşmeler ve anket çalışmaları sonucunda, eğlence

hizmetleri alanında büyük bir istihdam olanağı bulunduğu ancak işletmelerin yeterli sayıda

eğitilmiş, nitelikli eleman bulmakta güçlük çektiği görülmüştür. Bu nedenle bu alanda

uluslararası düzeyde ve rekabet gücünü artıracak uygulamalar yapılmaktadır.

 ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

·     Animatörlük

·     Çocuk animatörlüğü

ANİMATÖR

 

Eğlence hizmetleri ve turizm sektöründe, özel organizasyonlarda, konaklama

tesislerinde konukların tatilleri boyunca hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuk, genç ve

yetişkinlere yönelik sahne, spor ve oyun aktiviteleri planlayarak uygulayabilen, aktivitelere

uygun, gerekli araç gereçleri hazırlayıp bakımını yapabilen ve uygun ortamlarda saklayarak

koruyabilen, kullanabilen aktivitelerin tanıtımını yaparak katılım sağlayabilen, yabancı dili

iyi kullanan, genel kültüre, estetik duygusuna hoşgörüye ve disiplin duygusuna sahip meslekî

bilgi ve becerilerle donatılmış, çevresindekilerle olumlu iletişim kurabilen, mesleği ile ilgili

yayınları ve gelişmeleri izleyebilen, gelişime ve yeniliğe açık sorumluluk sahibi nitelikli

kişidir.

Animatörün Görevleri

·     Animasyona hazırlık yapmak.

·     Konuk memnuniyetini değerlendirmek.

·     Animasyon programlarını tesis fiziki koşulları ve konuk profillerini dikkate alarak planlamak.

·     Programları uygulanmak.

·     Sahne çalışmaları ile ilgili ön hazırlık yapmak.

·     Kostüm, dekor ve aksesuarlarının planlamalarını yapmak.

·     Eğlence departmanının tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütmek.

·     Oyun, sahne, spor, özel organizasyonlar için program hazırlamak.

·     Aktivite bütçesi hazırlamak.

·     Gençlik dönemi özelliklerine uygun aktiviteler hazırlamak.

·     Gösterilerde, halk oyunları, klasik dans, latin dans, salon dansı vb. figürleri kullanmak.

·     Oyun aktivitelerini uygulamak.

·     Özel organizasyonlar yapmak.

·     Müzik yayınları yapmak.

·     Ses ve ışık sistemini hazırlamak.

·     Sahne makyajını uygulamak.

ÇOCUK ANİMATÖRÜ

Çocuklarla ilgili özel organizasyonlar sırasında ya da konaklama tesislerinin çocuk

kulübü departmanında çocukların tatilleri süresi boyunca yaratıcı etkinliklerle hoş, eğlenceli

vakit geçirmeleri için çeşitli aktiviteler ve özel organizasyonlar planlayarak uygulayabilen,

çocukların fiziksel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilen, çocuklarla gerçekleştireceği

aktivitelerin araç gereçlerini hazırlayıp bakımını yapabilen ve uygun ortamlarda saklayarak

koruyabilen ve kullanabilen, aktivitelerin tanıtımını yaparak katılım sağlayabilen, genel

kültüre, estetik duygusuna, hoşgörüye ve disiplin duygusuna sahip, yabancı dili iyi kullanan,

Meslekî bilgi ve becerilerle donatılmış, çocuklarla ve çevresindekilerle olumlu iletişim

kurabilen, mesleği ile ilgili yayınları ve gelişmeleri izleyebilen, gelişime ve yeniliğe açık

sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

 

Çocuk animatörünün Görevleri

·     Çocukların gelişim özelliklerine uygun aktivite programları hazırlamak.

·     Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak.

·     Çocuklarla iletişim kurmak.

·     Çocuklar için aktivite programları hazırlamak.

·     Çocuklar için paket programları hazırlamak.

·     Çocuk kostümleri hazırlamak.

·     Çocuklara özel organizasyonlar yapmak.

 

 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Animatörlerin ;

·     Düşüncelerini sözel olarak ifade edebilmeleri,

·     Başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerinin olması,

·     Yaratıcı olmaları,

·     Düzgün, iyi bir fiziki yapıya sahip olmaları,

·     Çabuk karar vermeleri ve kararlarını uygulayabilmeleri,

·     İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları,

·     Sabırlı, coşkulu ve enerjik olmaları gerekir.

Ayrıca, animatörlük hareketli bir meslek olduğu için, bedence güçlü ve sağlıklı olmalıdırlar.

 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Animatör turistik tesislerde, fuarlarda, radyo ve televizyon şirketlerinde çalışabilir.

Çalışma ortamı çok değişken olup görev hem kapalı, hem açık mekânlarda yürütülür.

Çalışma saati de değişken olup geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerini de kapsayabilir.

Animatör, çalışmaları birinci derecede insanların duyguları ve ihtiyaçları ile ilgilidir.

Bu nedenle animatörlük, insan ilişkilerinden hoşlanan ve farklı kültürleri tanımak isteyen

kişilere daha uygun bir meslektir.

 

Animatör ;

·     Turist kafileleriyle(yerli-yabancı),

·     Tanıtım ve reklam yapılacak hedef kitleyle,

·     Otel, motel, tatil köyü personeliyle,

·     Çalışma arkadaşlarıyla,

·     Amirleri ile iletişimde bulunur.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Eğlence Hizmetleri Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda sektörde;

·     Animasyon departmanlarında,

·     Çocuk kulüplerinde,

·     Organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Turizm sektörünün önemi arttıkça ve olaya bilimsel yaklaşıldıkça animatörlük

mesleğinin geleceği de parlak olacaktır. Ülkemiz bunun için uygun potansiyel

oluşturmaktadır.

EĞİTİM VE KARİYER İMK?NLARI

Meslek eğitimi; meslek liselerinin (ML, AML, AOTML, TL ve ATL) Eğlence

Hizmetleri Alanında diploma programları ile Mesleki Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın

eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir.

Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam

edebilirler yada meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.

 

Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.

Ayrıca bazı turistik tesislerde animatör mesleğinde hizmet içi niteliğinde eğitim

verilmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve

meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları

açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla

açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve

her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim

sunmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Eğlence Hizmetleri alanında eğitim verilmektedir.

Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve

dikey geçişler olabilecektir.

Eğitim sürecinde, yeterlik sertifikalarını alarak ve sektörde iş başında eğitimini

tamamlayarak Turizm ve Eğlence Hizmetleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

 

Kaynak

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI

ANKARA 2007

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.