TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

FIRIN VE KUZİNELER

Yazar on Kas 29th, 2008

Temizlenip hazırlanmış ve pişme durumuna gelmiş yemekler değişik yakıtlarla çalışan kuzineler ile elektrikli fırınlarda pişirilerek hazırlanmaktadır.

? LPG kuzineler (Likit Petrol Gazı ile çalışan kuzineler) mutfaklarımızda daha önce kullanılan mazotlu kuzinelerin yerini alarak, mazotlu kuzinelere göre daha çok ekonomik kullanım rahatlığı getirmişlerdir. LPG Kuzineler evlerde kullanılan ocaklardan farksız olup sadece kapasite farklılığı vardır.

?Kuzineler ayarlanabilir ayakları ile istenilen yüksekliğe çıkarılabilir.

? Kuzineler paslanmaz çelikten yapılmış olup bazı modelleri fırınlı, bazı modelleri de fırınsız imal edilmişlerdir. Ayrıca kuzineler yan yana getirilerek grup halinde çalıştırılabilir.

 

? Kuzineler LPG ile çalışabileceği gibi, havagazı ve doğal gaza da dönüştürülebilir. Kuzine üzerindeki pik döküm ızgaralar 120 kg. yüke dayanıklıdır. Ocak kısmında yağ akıntılarını toplayan yağ toplama tepsisi mevcuttur. Açma-kapama düğmeleri kolayca kumanda edilebilecek şekilde ergonomik olarak dizayn edilmiştir.

?Piyasada değişik ebatlarda imal edilmiş kuzineler mevcuttur. Bunlar mutfakların kullanım sahasına uygun seçilerek kullanıma alınabilir.

? Kuzinelerin bazı modelle- rinde alt kısmında fırın mevcuttur. Fırınlı kuzinelerin, fırın blokları ve tavaları emayedir. Isı tasarrufu sağlamak için fırın bloğu çepeçevre cam yönüyle izole edilmiş ve alüminyum folyo ile sarılmıştır. İki raflı olarak dizayn edilmiş olan 570x800x270 mm.dir. Ayrıca ısıya dayanıklı cam sayesinde fırın kapağı açılmaksızın yiyeceklerin pişme durumu rahatlıkla gözlenebilir. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanmıştır.

?Birlik mutfaklarımızda ve piyasada kuzineden bağımsız olarak çalışan fırınlarda mevcuttur.

Kuzinenin Çalıştırılması :

-Binanın dış kısmında bulunan LPG tüpünün bağlantısı yapılır. (Tüpler bina dışında, kilitli ve donmaya karşı tedbir alınmış olmalıdır.)

-Tüp bağlantısı yapıldıktan sonra sabunlu su ile tüpün bağlandığı rekor ve bağlantı borularında gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

-Kontrol işleminden sonra tüpün üzerinde bulunan ana vanası açılarak gaza yol verilir. Gaz, irtibat boruları ile kuzinenin yan tarafındaki duvara monte edilmiş ana vanaya gelir. Bu arada basıncın 3 Atü olduğu kollektörden gözlenmektedir.

-Ana vana açılarak gazın, kuzine üzerindeki her bekin gaz kon-trol vanasına gelmesi temin edilir. Gaz kontrol vanaları iki konumludur. (Yüksek alev ve kısık alev olarak iki kademesi vardır.)

-Kuzine ile çalıştırmada, yüksek alev konumuna alınarak tutuştu-rucu ile alevlenir. (İlk çalıştırmada yüksek alev konumuna alınmasındaki neden sisteme bol gaz akışını temin etmektedir. Kısık alev ile çalıştırmaya alınırsa LPG gazı havadan ağır olduğundan yarık ve deliklerden taban çökecektir.)

-Bir müddet (3-5 dakika) yüksek alevde çalışma sağlandıktan sonra isteğe göre kısık aleve alınabilir.

-Kapatma işleminde önce gaz kontrol vanası kapatılır. Kuzine kullanılmayacaksa ana vana ve tüp üzerindeki gaz çıkış vanası kapatılır.

 

Fırının Çalıştırılması :

-Fırınlar rezistanslı ve termostatlıdır.

-Şalter açılarak elektriğin fırına iletilmesi sağlanır.

-Termostat istenilen ısı derecesine ayarlandığı andan itibaren elektrik rezistanslarına iletilerek elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülebilir.

-İstenilen ısı derecesinde tava ve tepsiler fırına sürülerek pişirilir.

Fırın ve Kuzinelerin Bakımı :

(a) Kuzine kullanılmadan önce kaçak kontrolü bol sabunlu su ile yapılma-lıdır. (kesinlikle ateş ile yapılmaz.)

(b) Kuzine ve fırın üzerindeki yemek artıkları ve lekeler sıcak sabunlu su ile silinmeli, krom çelik yüzeyler sert kıllı fırça veya çizici aletler ile kazınmamalıdır.

(c) Temizlik yaparken fırın iç yüzeyi fırçalanarak her hafta temizlenmelidir.

(ç) Fırının elektrik bağlantı kablolarının su ile teması önlenmelidir.

(d) Kuzine çalışırken herhangi bir onarım yapılmamalıdır.

Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :

(1) Kaçak kontrolü ateş ile yapılmaktadır.

(2) Detantörden gaz basınç ayarı yapılmamaktadır.

(3) Krom çelik yüzeyler kazınmaktadır.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.