TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Yazar admin on Nis 14th, 2009

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir. Gelişen dünya anlayışı, firmaların artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu durum, halkla ilişkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına ya da işletmelerin halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında öğretim programlarının hazırlanarak uygulanmasının, sektörde yıllardır süregelen alanında uzmanlaşmış ara eleman ihtiyacı açısından önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.Tüm dünyada, bin dokuz yüzlerin son çeyreğine doğru yaşanan, toplumsal, ekonomik, kültürel, ticarî, teknolojik ve politik gelişmeler, dünyada ve ülkemizde yeni iş kollarının ortaya çıkmasını

sağlamıştır. Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen sektörlerden biri de Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri sektörüdür. Bu sektör ülkemiz ticaretinde her geçen gün daha da gelişerek önem kazanmaktadır. Önceleri büyük şehirlerde ve ulusal ve uluslar arası kapsamda yapılan fuar organizasyonları, bugün neredeyse hemen bütün illerde yapılmaktadır. Organizasyon ise her alanda ve her yerde ve tüm yaşamın içinde, hem ticari ve hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır.

Giderek büyük bir ivme ile gelişen ve ülkenin her yerinde yaygınlaşan Halkla

İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri sektörü, aynı zamanda çok değişken ve dinamik bir

yapı içermektedir. Bu sektörün her alanla ilişkisinin olmasından ve çok çeşitli sektörlere

hizmet etmesinden dolayı, bünyesinde çalışan elamanlarda hem mesleki, hem düzey

açısından çeşitlilik göstermektedir. Bu sektör, her alanda ve her konuda halkla ilişkiler ve

organizasyon hizmeti sunabilmektedir.

Ülkemiz sanayisinin son yıllarda ulaştığı boyut ve ürünlerin dolaysız yoldan

tüketiciye ulaştırma çabası, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri sektörünün

gelişimini de beraberinde getirmiştir. Sektörün, turizm, servis, reklam, pazarlama, vb.

sektörler ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu sektördeki iş gücünün çok yönlü ve yüksek

seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sektördeki eleman ihtiyaçları üniversite çeşitli

bölümlerinden mezun kişiler tarafından karşılamaktadır. Ancak özellikle ara kademedeki

elemanlar, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kısa veya uzun süreli programlarla

yetiştirilmektedir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

·     Halkla İlişkiler Elemanlığı

·     Müşteri Temsilciliği

·     Kamuoyu Araştırmacılığı

·     Organizasyon Sorumluluğu

·     Fuar Organizasyonu Sorumluluğu

HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI

Tanımı

Özel ya da tüzel kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve

kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla

gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Halkla ilişkiler elemanının Görevleri

·     Etkili iletişim kurmak

·     Türkçe’yi doğru konuşmak

·     Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak

·     Mesleki yazıları yazmak

·     Araştırma yapmak

·     Planlama yapmak

·     Halkla ilişkilerde sözlü iletişim araçlarını kullanmak

·     Halkla ilişkilerde görsel iletişim araçlarını kullanmak

·     Basınla ilişkileri yürütmek

·     Halkla ilişkilerde organizasyon faaliyetlerini yürütmek

·     Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek

·     Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

Tanımı

Şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler

geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli

kişidir.

Müşteri temsilcisinin Görevleri

·     Reklamla ilgili araştırma yapmak

·     Reklamla ilgili planlama yapmak

·     Yazılı basında yaratıcı çalışmalar yapmak

·     Görsel ve işitsel medyada yaratıcı çalışmalar yapmak

·     Medya takibi yapmak

·     Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak.

·     İşletme ve piyasa şartlarını araştırmak

·     Müşteri ile etkili iletişim kurmak

·     Türkçe’yi doğru konuşmak

·     Telefonla etkili iletişim kurmak

·     Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak

·     Reklam-tanıtım ve pazarlama çalışmalarında yer almak

·     Sonucu değerlendirmek

KAMUOYU VE PİYASA ARAŞTIRMACISI

Tanımı

Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularla,

müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak

sonuca ulaşılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

·     Hedef kitleyi belirlemek

·     Araştırma planı hazırlamak

·     Kaynak taramak ve gözlem yapmak

·     Görüşme tekniklerini uygulamak

·     Soru hazırlamak

·     Anket uygulamak.

·     Verileri değerlendirmek

·     İstatistik yapmak

·     Araştırma raporu hazırlamak

·     Etkili iletişim kurmak

·     Türkçe’yi doğru konuşmak

·     Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak

·     Sonucu değerlendirmek.

ORGANİZASYON SORUMLUSU

Tanımı

Organizasyonlarda düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliştirme,

mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme bilgi ve becerisine sahip

nitelikli kişidir.

Görevleri

·     Hedef kitleyi belirlemek

·     Araştırma planı hazırlamak

·     Konsept belirlemek

·     Zamanı belirlemek

·     Mekânı belirlemek

·    Organizasyon etkinliklerini tasarlamak

·     Görüşmeleri yapmak

·     Maliyet hesabı çıkarmak

·   

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.

Kategoriler

E-POSTA