TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Housekeeping Bölümünün Diğer Bölümlerle İlişkileri

Yazar on Ağu 2nd, 2011

Housekeeping Bölümünün başarılı bir faaliyet gösterebilmesi, ancak bölüm içinde ve diğer bölümlerle etkili iletişim sağlaması ile mümkündür.

a.    Önbüro (Front Offıce) ve Housekeeping

Odalar her iki bölümü de doğrudan ilgilendirir. Her iki bölümde devamlı olarak günlük oda raporları, check-in(gelen), check-out (giden) odaları, VIP (çok önemli konuklar) odaları, bakım ve onarım, oda doluluk oranları ve gruplar hakkında birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Önbüro; konuk isteklerinin, yorumlarının ve davranışlarının Housekeeping tarafından zamanında kendilerine bildirilmesi ile tesisin gelir ve prestij kaybını vakit geçirrneksizin anında önlem alarak engeller.

b. Teknik Servis (Maıntenance) ve Housekeeping

Rutin bakım ve onarım işleri büyük tamiratlara yol açmaması için bekletilmeden yapılır. Her iki bölümün işbirliği ile konuk konforu gözönünde bulundurularak planlanan tamiratlar, en kısa sürede gerçekleştirilir. Yıllık programlı bakım işlerine Housekeeping, Teknik Servis ve Önbüro?nun ortak planlamasıyla oluşturulur. Housekeeping Bölümünün bilinçli ve dikkatli davranmasıyla Teknik Servis, su, elektrik, yakıt gibi enerji kaynaklarından tasarruf sağlar.

c. Çamaşırhane (Laundry) ve Housekeeping

Kirli ve temiz çamaşır akışının normal düzeyde olabilmesi her iki bölümün birlikte çalışmasıyla mümkün olur. Yeterli miktarda çamaşırın ve üniformanın kullanımda

Olması Çamaşırhanenin verimliliğini ve işlerliğini artırır. Çamaşırhane bölümü, çamaşırların ve üniformaların ömrünü uzatmak için önlemler alır. Yeni alınacak kumaşların ve çamaşırların dayanıklılık testlerini yapar ve önerilerini Housekeeping Bölümüne bildirir.

d. Güvenlik (Securıty) ve Housekeepıng

Housekeeping personeli, görevi gereği tesisin tüm alanlarında yaygın olarak çalışmaktadır. Çalıştığı mekânlarda olağanüstü durumlarla, şüpheli şahıs veya paketle karşılaştığında, acil durumlarda (yangın, su basması gibi) Tesis Güvenlik Bölümü yetkililerini haberdar eder. Böylece Housekeeping, konuğun, personelin ve bina güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.

e. Yiyecek ve İçecek (Food And Beverage) ve Housekeeping

Her iki bölüm arasındaki ilişki; servis ve mutfak personeli üniformalarının ve masa çamaşırlarının (masa örtüsü, peçete, kapak örtüsü vb. gibi) temini ve yiyecek içecek bölümüne ait salonların, restoranların ve barların temizliği ve bakımı ile ilgilidir. Özellikle Ziyafet bölümü salonların hazır olması ve yeterli çamaşırın temin edilmesi için Housekeeping Bölümüne günlük bilgi verir. Çünkü ziyafet salonlarında değişken kullanım sıklığı ile konuklara hizmet sunulur.

Yiyecek ve içecek bölümü, kötü kullanılmış çok lekeli peçete ve masa örtülerini özel bir temizleme yapılması için ayırarak, çamaşır odasına teslim etmekten sorumludur. Servis boşları ve masaların bekletilmeden en kısa sürede konuk katlarından alınması ve VIP odalarındaki ikramların takibinin yapılması için Housekeeping ile Oda Servisi arasında iyi bir iletişimin olması gerekmektedir.

f. Muhasebe (Accounting) ve Housekeeping

Faturaların zamanında imzalanması, maaş ödemelerinde personel devam cetvellerinin zamanında hazır olması ve periyodik envanterlerin yapılması için Housekeeping Yöneticisinin Muhasebe Bölümü ile işbirliğine ihtiyacı vardır.

Önbüro raporları ile karşılaştırılması için günlük doluluk raporlarının Housekeeping tarafından Muhasebe’ye zamanında ulaştırılması gerekir. Konuk odası ve temizlik malzemelerinin tesis için genel alımı, depolanması Muhasebe bölümünün kontrolunda olup, belirlenen prosedürler doğrultusunda satın alınır. Housekeeping Yöneticisi bölüm giderlerini gelir bütçesine orantılı olarak kontrol altında tutmaktan sorumludur. Housekeeping ihtiyacı olan konuk ve temizlik malzemelerinin miktarlarını saptayarak belli aralıklarla Muhasebenin kontrolündeki Ana Depodan çeker.

g. Satınalma (Purchasıng) ve Housekeeping

Tüm konuk odası ve temizlik malzemelerini satın alır. Satın alınmak istenen malzemelerin kalitesi ve maliyeti hakkında Housekeeping ve Satınalma bölümleri karşılıklı fikir alışverişinde bulunurlar.

h. Satış Ve Pazarlama (Sales And Marketıng) ve Housekeeping

Satış bölümünün konuklara tanıttığı mekânların tesis kalite standartlarına uygun olarak temizlik ve düzenini Housekeeping Bölümü sağlar. Buna göre, tesisin Satışlarındaki başarı Housekeeping’in başarılı çalışması ile doğru orantılıdır. En büyük sorun, birbiri arkasından tesise giriş çıkış yapan büyük seminer ve gruplar için odaların ve salonların bekletilmeden hazırlanmasıdır. Bu konuda Önbüro, Satış ve Housekeeping Bölümü konuk odaları ve diğer alanların giriş yapacak konuklara zamanında hazırlanması sorumluluğunu paylaşırlar ve sıkı bir işbirliği içinde çalışırlar.

ı. İnsan Kaynakları (Human Resources) ve Housekeeping

Bu bölüm Housekeeping personelinin istihdamı, yeni personelin uyum eğitimleri ile yetenek ve bilgilerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması ile ilgili olan sistemin standart hale getirilmesi hizmetini sunar.

KAYNAKÇA

Arabacıoğlu, C. 1991. Hekimlik ve Hastanecilik. Çukurova Ünv. Tıp Fak. Yayını No:15. Adana.

Ansan, Prof.Dr. K., Duygu G. 1995. Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri.Toplum Hayatı, İstanbul.

Brown, E. 1995. Fundamentals of Carpet Maintenance.

Çevre Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı Resmi Gazete.

Düsseldorf Sağlık il Müdürlüğü. Hastane  Hijyen Yöntemleri Talimatnamesi.

Erel, S. 1987. Ev Ekonomisinin Önemi. Ev Ekonomisi Dergisi, 2(3): 3.

Gecikligün, M. 1977. “Hastanelerde Maliyet Hesapları ve Maliyet Analizleri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.

Günaydın, M. 1998. Hastane Atıklarının Zararsız Hale Getirilmesi. Hastane Yönetimi Dergisi, 4: 33.

Henkel Ecolab Temizleme Sistemleri A.Ş. Yayınları, 1999.

Kappa, M., Nitschke A. ve Schappert P. 1990.

Managing Housekeeping Operations. Michigan.

Karaşehirli,A. Ö. Üner, M. 1998. Sağlık Kurumlarında Yüzey Temizliği ve Dezenfeksiyon. Hemşirelik Forumu Dergisi, 1.31.

National Britanna. Environmental Hygiene and Safety Specialist.

Özkaynak, F. T. 1944. Temiz Oda Tasarımı ve Klima Sistemleri. Tetisan A.Ş. Teknik Yayınları, İstanbul.

Seçim, H. 1991. Hastane Yönetim ve Organizasyonu, Türkiye’de Hastanelerin Organizasyonu İçin Bir Model Önerisi. İşletme Fak. Yayın No: 252, İşletme İkt. Enst. Yay. No: 145, istanbul.

Seçim, H.1995. Hastane İşletmeciliği (Seçme Yazılar). Anadolu Üni. Yay. No: 845, Açık öğretim Fak. Yay. No: 449, Eskişehir.

Şafak, Ş. 1997. Kurumlarda Ev İdaresi. Damla Matbaacılık, Ankara.

Turizm Teşvik Kanunu Turizm Yatırım ve işletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği, 1997.Ankara.

1 yorum

  1. selami aygener Diyor ki:

    katşefi alıyorsanız yada meydan şefi sürekli gelebilirim asya termal 10 yıldır calışmaktayım

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.