TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

İŞLETMELERDE YÖNETİCİ PROFİLLERİ VE BAŞARI

Yazar on Nis 15th, 2009

Yönetici sözünü güncel hayatımızda çok sık olarak duyarız. Diplomaside, siyasette, kurumlarda, işletmelerde, site yönetimlerinde v.s. İşletme veya kurumlarda yönetici seçimi bir işletmeyi ya başarısızlığa sürükler ya yerinde saydırır veya başarıya ulaştırır. (Tıpkı devlet yönetimlerinde olduğu gibi) Artık günümüzde yöneticiden daha geniş açılımlar beklenmektedir,hedeflerinin tutturulması olmamalıdır. Çağımız yöneticisi İşletmesinin rakamsal başarısının ötesinde Yöneticinin işletmeyi başarıya ulaştırması tabi ki hedeftir. Ancak bir yöneticinin hedefinin yalnızca bütçe işletmeyi daha ileri atılımlara sürükleyebiliyorsa, işletmesi benzerleri tarafından örnek alınabiliniyor, takip ediliyor, kopya alınabiliniyorsa, yeniliklerde atılımcı olabiliyor, ismini sektöründe duyurabiliyorsa, işletmenin piyasadaki imajını ve kredibilitesini yükseltebiliyorsa, işletmeye kaliteli ast yönetici ve personel temininde sıkıntı çekmiyorsa, işletme ürettiği ürünü benzerlerinden daha kolay pazarlayabiliyorsa o işletme başarıya ulaşmıştır. O işletmenin yöneticisinin alnından öpmek gerekir. O ideal bir yöneticidir.Yönetici temini yalnız az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde dahi en büyük sıkıntı konusudur. Çevremizde hep duyarız, halkımız kendi değerlendirmelerinde yöneticileri pratik olarak iki kategoriye ayırır. Çalışkan, dürüst, sempatik, kendisine yakın, hoşgörülü yöneticilere İYİ YÖNETİCİ, bu tanımın karşıtı olan yöneticilere de KÖTÜ YÖNETİCİ derler.

Gerçekte yönetici kimdir? Bir işletmenin herhangi biriminden veya tamamından bir gelir karşılığı sorumlandırılıp, yetkilendirilmiş, yönetimindeki personelin bir hedef doğrultusunda eğitimi, yönetimi ve denetiminden sorumlu görevlilere genel olarak yönetici diyoruz.

Makale konum olan yönetici profillerini dört ana grupta açıklamaya çalışacağım.

1- Güdümlü yöneticiler,
2- Reaktif yöneticiler,
3- Proaktif yöneticiler,
4- Lider yöneticiler.

Güdümlü yöneticiler: Sorumlu olduğu makam tarafından neyi, nasıl, ne zaman yapacağı dikte edilen, yetkilendirilmekten kaçınılmış ama sorumluluk yüklenmiş yöneticilerdir. Karar verme yetkileri yoktur. Her konuda sorumlu olduğu makama danışarak ve onay alarak yönetmek durumundadırlar.

Reaktif yöneticiler: Bir gerek veya olay olmadan aksiyona geçmeyen ancak ihtiyaçlar veya zorunluluklar karşısında aksiyona geçip gerekli önlemi alan, hem sorumlu hem de yetkili yöneticilerdir. Bu gruba giren yöneticileri dünyanın her yerinde bolca rastlayabiliriz.

Proaktif yöneticiler: Bir gereği veya bir olayı önceden görebilen veya hissedebilen, ihtiyaçların doğmasını beklemeden aksiyona geçen, hem tam sorumlu ve hem de tam yetkili yöneticilerdir. Bu tip yöneticilerin organizasyon, planlama, sevk ve yönlendirme ve sorumluluk yetileri iyi gelişmiştir. Sayısı az olmakla beraber aranılan, değerli yöneticilerdir. Bu gruba giren yöneticileri gelişmiş ülkelerde sık, ülkemizde ise seyrek olarak rastlayabiliriz.

Lider yöneticiler: Bu gruba giren yönetici parametreleri bana göre aşağıda sıraladığım gibidir:

? Lider yönetici, ne zaman “ben”, ne zaman “biz” diyeceğini bilen kişidir.
? Lider yönetici, başkalarının göremediği fırsatları yakalayabilendir.
? Lider yönetici, en kritik durumlarda cesaretini ve iyimserliğini yitirmeyendir.
? Lider yönetici, risk alabilen kişidir.
? Lider yönetici, personelini sahiplenen kişidir.
? Lider yönetici, taklit peşinde değil, yenilik peşinde koşandır.
? Lider yönetici, kendini sürekli yenileyebilendir.
? Lider yönetici, etrafına sürekli enerji ve heyecan yayabilendir.
? Lider yönetici, güvenilendir, sayılandır.
Lider yönetici, karizmatiktir.
? Lider yönetici, adildir, şeffaftır, motive edendir, sağduyuludur.
? Lider yönetici, misyon ve vizyon sahibidir.
? Lider yönetici, organizasyon ve planlama yetisi gelişkin kişidir.
? Lider yönetici, hatalardan ve başarısızlıklardan ders alabilendir.
? Lider yönetici, katılımcıdır. Yönetimindeki çalışanların görüşlerine açıktır.
? Lider yönetici, çalışanların zaaflarını değil onların güçlü yönlerini ön plana çıkarabilendir.
? Lider yönetici, çalışanları bütçe hedeflerine ulaşılması için motive edendir.
? Lider yönetici, işe başladığında ve işten ayrılırken varlık beyanında bulunabilen kişidir.
? Lider yönetici, işverenin beyni, kalbi, gözü, kulağıdır.

Yukarıdaki parametreleri okuduktan sonra belki de; “lider yönetici olmak zormuş” diyeceksiniz. Ancak lider yöneticiler bazen doğuştan lider doğarlar. Bazen de aldıkları iyi eğitim ve içi dolu bir deneyim döneminden sonra lider yönetici sıfatını alırlar. Bu gruba giren yöneticiler ülkemizde sayıları parmakla gösterilecek kadar az oldukları gibi gelişmiş ülkelerde de sayıları fazla değildir. Geleceğin aranan yöneticileri lider yöneticiler olacaktır.

Bir yöneticinin proaktif veya lider yönetici olarak başarılı olabilmesi tabi ki yalnızca kendi kapasite ve yeteneklerine de bağlı değildir. Atalarımız “TAŞ YERİNDE AĞIRDIR” demişlerdir. Yani yöneticinin bulunduğu işletmenin konumu ve standartları da çok önemlidir. Bu da yeterli değildir. Yöneticinin bağlı olduğu makamın kafa yapısı, bakış açısı, eğitim seviyesi, deneyimi de fevkalade önemlidir.

Konuyu özetliyorum; Bana göre bir işletmenin başarısı için üç hususun bir araya gelmesi gereklidir. Önem sıralamama göre;

1) İşletmenin konumu ve standartları,
2) İşletme sahibinin yapısı,
3) Seçilmiş yöneticinin yapısı.

Yazı Seda Kapan Tarafından eklenmiştir.
Kaynak;
K. Ünsal BARIŞ
http://www.turizmdebusabah.com da alınmıstır.

BU YAZININ SORUMLULUGU TAMAMEN YAZIYI SAYFAYA EKLEYEN KISIYE AİTTİR.       www.goktepe.net

 

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.