TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Kat Hizmetleri Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Yazar on Mar 21st, 2010

Kat Hizmetleri Yöneticisi (Housekeeper):

Kat Hizmetleri Bölümünü yöneten kişidir.

Kat Hizmetleri Yöneticisi otelcilikte “Housekeeper”, çok büyük otellerde ise “Executive Housekeeper” (Genel Kat Hizmetleri Yöneticisi) olarak adlandırılmaktadır.

Kat Hizmetleri Yöneticisi, bölümünde çalışan kişileri yönetmekle kalmayıp, konuk gereksinimlerine uygun işletme politikasının tespitinde, işletme müdürüne yardım ederek ev sahipliği görevini de üstlenir. Kat Hizmetleri Yöneticisinin, konuklara. personeline, işletme yöneticisine, işletmede bulunan diğer bölüm yöneticilerine karşı görev, yetki ve sorumlulukları vardır.

Kat Hizmetleri Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

 • İşletme müdürüne veya odalar bölümü müdürüne karşı sorumludur.
 • Müdürü, yaptığı ve yapacağı işlerle ilgili olarak bilgilendirmek.
 • Müdürden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket etmek,
 • Bölümü ile ilgili kendini aşan problemlerde müdürün bilgisine başvurmak,
 • İşletme politikasının tespitinde müdüre yardımcı olmak,
 • Personelin seçimi, yer değiştirmesi, eğitimi, işten çıkartılması, terfisi gibi konularda müdüriyete öneride bulunmak,
 • Yapılan işleri denetlemek,
 • Kayıp ve bulunmuş eşyaların korunmasını sağlamak,
 • Oda durumunu bildiren raporları düzenlemek.
 • Bakım ve tamirat gerektiren konulan ilgili yerlere rapor etmek, uzun süreli tamiratlarda ve bakımlarda önbüro ve teknik servis müdürleriyle irtibat kurarak odayı arızaya aldırmak,
 • Yangın ve kazalara karşı önlem alınmasını sağlamak, /
 • Gerektiğinde ilkyardım hizmeti verebilmek,
 • Bölümünde gereksinim duyulan araç-gereç ve malzemeleri tespit etmek. Tespit ettiği araç-gereç ve malzemenin piyasa araştırmasında satın alma bölümüne yardımcı olmak. Alınan araç-gereç ve malzemenin amaca uygun kullanılmasını sağlamak,
 • Personelin günlük, haftalık, yıllık izin çizelgelerini düzenlemek,
 • Personelin işe geliş-gidişlerini kontrol etmek,
 • Odaların ve genel alanların dekorasyonunu ve düzenini sağlamak.\
 • Otel çamaşırlarının, üniformaların ve konuk çamaşırlarının istenileni standartta yıkanmasını, kuru temizleme yapılmasını. Ütülenmesini, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
 • Personel kıyafetlerinin seçiminde yardımcı olmak,
 • Personelini eğitmek.
 • Personelini motive etmek.
 • Personeli ile konuk arasında çıkabilecek problemlere çözüm bulan kişi olmak, – Room history card’larını (*) düzenlemek,
 • Personel özlük dosyası tutmak,
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık iş programı yapmak,
 • Bölümünün bütçesini yapmak,
 • Düzenli olarak envanter yapmaktır.

Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısı:

Kat Hizmetleri Yöneticisine yardım eden kişidir.

 • Kat Hizmetleri Yöneticisine karşı sorumludur.
 • Kat Hizmetleri Yöneticisinin olmadığı zamanlarda onun yerine vekalet eder.
 • Otelcilikte “Assistant Housekeeper” olarak adlandırılır.

Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Kat Hizmetleri Yöneticisinin verdiği görevleri yerine getirmek,
 • Oda durumlarına ilişkin raporların hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Kat Hizmetleri Bölümü’ndeki personelin disiplinli, hijyen kurallarına uygun çalışmalarını ve işe geliş-gidiş saatlerine uymalarını sağlamak,
 • Bölümler arası ilişkilerde ve idari konularda Kat Hizmetleri Yöneticisine yardımcı olmak,
 • Kat şeflerini, genel alan şeflerini denetlemektir.

Kat Şefi:

Oda Görevlilerini denetleyen kişidir.

 • Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısına karşı sorumludur.
 • Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısının olmadığı durumlarda Kat Hizmetleri Yöneticisine karşı sorumludur.
 • Otelcilikte “Floor Şupervisor” olarak adlandırılır.

Kat Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Sorumlu olduğu alanlardaki konuk odalarının hazırlanmasını sağlamak ve kontrol etmek,
 • Yapılan ve yapılacak işlerle ilgili Kat Şefi Raporu düzenlemek,
 • Bazı özel odaların hazırlanmasına bizzat refakat etmek,
 • Kat ofislerinin temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
 • Kat ofislerinde eksilen malzemeleri tespit ederek Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısına bildirmek. Ambardan çekilen malzemeleri kat ofislerine dağıttırmak,
 • Sorumlu olduğu alanlardaki koridorların ve oturma alanlarının temizlenmesini denetlemek,
 • Önbürodan gelen bilgiler doğrultusunda oda görevlilerini yönlendirmek ve kontrolünü yapmak (gelen-giden odalar, önemli konuk odaları vb.),
 • Oda görevlilerinin hijyen kurallarına uygun, disiplinli çalışmalarını sağlamak,
 • Temizlik araç-gereçlerinin doğru ve yeter miktarda kullanılmasını denetlemek,
 • Sorumlu olduğu alanlarda meydana gelen arızaları teknik servise rapor etmek. Bu arızaların onarılıp onarılmadığını takip etmek. Arızası giderilen yerleri temizlettirmek,
 • İş devir defterini doldurmak,
 • Kayıp ve bulunmuş eşyaları rapor etmek,
 • Bölümün envanterinin hazırlanmasında amirine yardımcı olmak,
 • Haşereleri rapor etmek,
 • Basit çiçek düzenlemeleri yapmak,
 • Amirin verdiği diğer işleri yapmaktır.

Genel Alanlar Şefi:

 • Genel alanların temizlenmesi, düzenlenmesi ve bakımını denetleyen kişidir.
 • Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısına karşı sorumludur. Genel alanlarda yapılması gereken işlerin düzenlenmesinde
 • Kat Hizmetleri Yönetici Yardımcısına yardım eder. Yapılması gereken işleri denetler.

Genel alanlar şefinin görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Konukların kullanımına açık, tüm salon, restoran, bar. lobi, tuvalet. bahçe, garaj vb. alanların günlük ve periyodik temizliğini düzenlemek ve denetlemek,
 • Personelin kullanımına açık soyunma odası, banyo ve tuvaletlerin günlük ve periyodik temizliğini düzenlemek ve denetlemek,
 • Genel alanlardaki arızaları, bakım ve onarımları teknik serviste bildirmek, yapılıp yapılmadığını denetlemek,
 • Sorumluluğu altındaki görevlilerin özlük hakları ile ilgili görüş ve düşüncelerini amirine bildirmek.
 • Yapılan işlerle ilgili amirine rapor vermek.
 • Araç-gereç ve malzemeleri temin etmek,
 • Ofislerin, araç-gereç ve malzemelerin temizliğini, düzenlenmesini ve muhafazasını  denetlemek,
 • Sorumluluğu altındaki personelin hijyen kurallarına uygun çalışmalarını denetlemek,
 • Amirinden aldığı talimatları yerine getirmektir.

Oda Görevlisi: Odaların temizliğini yapan kişidir.

Kat Sefine karşı sorumludur.

Oda Görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Amirinden aldığı emirler doğrultusunda güvenlik ve hijyen kurallarına uygun çalışmak,
 • Sorumluluğu altındaki alanları (odaları, koridorları, banyoları, ofisleri) istenilen standartta temizlemek,
 • Sorumlu olduğu alanlardaki arızaları amirine bildirmek
 • Unutulan eşyaları amirine teslim etmek,
 • Araç-gereç ve malzemeleri, kullanma talimatına uygun kullanmak.
 • Araç-gereç ve malzemeleri kullandıktan sonra kurallarına uygun olarak temizlemek, muhafaza etmek ve bakım gereksinimi olanları amirine bildirmek.
 • Konuk istekleri ve şikayetleri ile kurallara uygun olarak ilgilenmek,
 • Envanter yapılmasında amirine yardımcı olmak,
 • Konuk çamaşırlarını, yatak takımlarını, havlu ve mefruşatı temizlik ve bakımı için çamaşırhaneye teslim etmek ve teslim almak,
 • Gerektiğinde basit çiçek düzenlemelerini ve saksı bitkilerinin bakımını yapabilmek.
 • Amirinin bildirdiği oda değişimini, ilave yatağı yapmak.
 • Yatak açma hizmeti verebilmek,
 • Oda durumunu gösteren oda görevlisi raporunu düzenlemek,
 • Gerektiğinde konuk çocukları ile ilgilenmek,
 • V.I.P. (Very important Person: Çok önemli kişi) konuklara gerektiği şekilde davranmaktır.
 • Meydancı: Genel alanları temizleyen kişidir.
 • Genel alanlar sefine karşı sorumludur. Otelcilikte “Houseman” olarak geçer.

Meydancının görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Hijyen ve” güvenlik kurallarına uygun çalışmak.
 • Lobi, restoran, bar, ziyafet salonu, ofis, garaj, havuz, duş, tuvalet, asansör, soyunma odası vb. yerlerin günlük ve periyodik temizliğini yapmak,
 • Elektrik süpürgesini, yer bakım makinesini, halı yıkama makinesini kullanmak
 • Amirinin vereceği görevleri yerine getirmektir,

Bahçıvan (Çiçekçi): Ağaç ve bitkilerin bakımını yapan kişidir.

Genel alanlar sefine karşı sorumludur. Çok büyük otellerde birden fazla bahçıvan olur. Böyle bir durumda peyzaj mimarına veya şef bahçıvana bağlı olarak çalışırlar.

Bahçıvanın görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Ağaç ve bitkilerin günlük ve periyodik bakımını yapmak,
 • Değişik bitkileri düzenleyerek aranjman yapabilmek.
 • Gerekli bitkilrtin üretimini sağlamak
 • Amirinin vereceği görevleri yerine getirmektir

 

2 yorum

 1. yasalkampanya Diyor ki:

  çok güzel bir meslektir.kat hizmetleri.

 2. Halide Dömeke Diyor ki:

  Ben bir Belediyenin yüz yataklı yaz kampında kat görevlisiyim. Tahsilim LiSE kat görevlisi olduğuma dair referansım var yaşlı refakatcı evde çoçuk bakım belgem var. Bununla berber ilk yardım bilgimde var. Kar şefinin tahsili ilkokul kat görevlisi hakkında referansı yok başka türlü belgeside yok. Birde resmi kurum.bura çocuklarda geliyor.yaşlılarda gelmektedir. Bir rahatsızlık olduğunda ilk yardımda bulunamıyorum. Karşıdan bakmakla yetinmek durumda kalıyorum. SAYGILARIMLA

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.