TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE OLAĞAN DIŞI DURUMLAR VE OLAYLAR

Yazar on Ara 13th, 2008

Konaklama işletmelerinde karşılaşılabilecek olağan dışı durumlarda (intihar, ölüm, cinayet) işletme müdürü, güvenlik müdürü ve odalar bölüm müdürü olay yerine giderek ilk incelemeyi gerçekleştirecektir. Adli soruşturma çerçevesinde ( check/in yapan personelin, cesedi bulan personelin ve güvenlik personelinin ) ilgili personelin ifadelerinin adli makamlar tarafından alınacağı unutulmamalıdır. Konaklama işletmesinde, karşılaşılabilecek olağan dışı durumlarda, işletme personelinin acilen arayacağı telefonların yazılı olduğu acil telefon listesi ( emergency call list ) hazırlanmalı ve personelin kolayca görebileceği bir yere asılmalıdır. Yangın, şüpheli paket, bomba ihbarı vb. durumlarda, genel ve kısmi tahliyelerde kesinlikle genel müdür veya onun görevlendireceği, personelin onayı alınarak hareket edilmelidir.Konukların, oda kapılarına, rahatsız edilmemeleri için astığı ?Do Not Disturb? yazısı en fazla iki gün aralıksız takılı kalabilir. Bu süre, konuğun başına olumsuz bir şey gelebilme ihtimali göz önüne alındığında, yeterli bir süredir. İki günün sonunda önbüro müdürü, güvenlik müdürü ve genel kat yöneticisi odaya girmelidir.İntihar, ölüm ve cinayet gibi durumlarda, adli soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi için, olayın gerçekleştiği odalardaki, eşyalara dokunulmaması ve odaların belirli bir süre satılmaması, gerekebilir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak alınacak rezervasyonlara dikkat edilmelidir.

Ayrıca, olağan dışı olaylarda ve bazı durumlarda, özel hayata müdahaleyi engellemek için basınla iletişime çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu gibi olaylar işletmenin saygınlığına gölge düşüreceğinden hiçbir personel basına açıklamada bulunmamalıdır. Zorunlu hallerde basını bilgilendirme işini genel müdürlük tarafından görevlendirilen personel yapmalıdır.

 

Konuğun Hastalanması Durumunda Yapılması Gerekenler

 

Çevresel veya kişisel olumsuzlukların ya da bunların her ikisinin birlikte toplam etkilerinin, insan vücudunda yol açtıkları sistem bozukluklarına hastalık, hastalıktan etkilenen canlıya ise hasta denir.

-Konaklama işletmesinde konuğun hastalanması durumunda:

-Sakin ve doğal davranın.

-Önbüroya ulaşan bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirin. Zamanın bazı hastalıklarda çok önemli olduğunu akıldan çıkarmayın.

-Yetkilerinizi aşan bir durumla karşılaşırsanız, ilgili birim ya da yöneticilerinizi bilgilendirin.

-Gerekli durumlarda ilkyardımda bulunun ( ilkyardım eğitimi almışsanız).

-Varsa işletme doktorunu veya hemşiresini çağırın. İşletmenin sağlık ekibi veya anlaşmalı özel sağlık kuruluşu yoksa hastanın ya da hasta yakınının onayını alarak, ( belirli limiti aşan özel sağlık hizmet bedeli konuktan tahsil edilir) en yakın sağlık kuruluşundan yardım talep edin.

-Konuklardan talep gelse dahi, işletme doktorunun olumlu görüşü alınmadan ilaç vermeyin

 

Acil Ambulans Servisini ( 112 ) Aramanın Gerekli Olduğu Haller

-Eğer hastada aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçı gözleniyorsa:

-Bilincini kaybetmiş veya bilincini kaybediyor ise,

-Göğüste ağrı veya basınç varsa,

-Nefes almada zorluk çekiyorsa,

-Şiddetli biçimde kanaması varsa,

-Karında ağrı veya basınç varsa,

-Kanama geçiriyor veya kusuyorsa,

-Konuşmada bozukluk, felç veya şiddetli baş ağrısı varsa,

-Kafasında, boynundan veya sırtından yaralanmış ise,

-Herhangi bir kırıktan şüpheleniyorsa.

 

Konuğun Zehirlenmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

 

Herhangi bir kimyasal, organik veya fiziksel madde vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel veya genel hasar meydana getirerek, ölüme neden olabiliyorsa bu maddeye ZEHİR, olaya ise ZEHİRLENME denir. Konaklama işletmesinde karşılaşılabilecek zehirlenmelerin başında; sindirim yolu zehirlenmeleri ve deri yolu zehirlenmeleri gelmektedir. Genel olarak konuğun zehirlenmesi durumunda yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

-Sakin ve doğal davranın.

-Çevrenizdekilere güven verin ve paniği önleyin.

-İşletme doktorunu veya hemşiresini çağırın

-Yöneticilerinizi bilgilendirin.

-Sağlık ekibine verilmek üzere, gereken bilgileri ( sürekli kullanılan ilaçlar, kalıtsal rahatsızlıklar vb. ) sağlayarak hazırlayın.

-Eğer işletmenin sağlık ekibi veya anlaşmalı özel sağlık kuruluşu yoksa hastanın ya da hasta yakınının onayını alarak ( belirli limiti aşan özel sağlık hizmet bedeli konuktan tahsil edilir) en yakın sağlık kuruluşundan yardım talep edin.

-Konuğun ailesi ya da yakınlarına bilgi verin.

 

 

Sindirim Yolu Zehirlenmeleri:

Bu kapsamda olanlar, besin zehirlenmeleri, alkol zehirlenmeleri ve ilaç    zehirlenmeleridir. Sindirim yolu zehirlenmelerinde en önemli konulardan birisi, zehirlenen  kişinin hastaneye ya da sağlık kuruluşuna götürülürken; çevresindeki ilaç, kutu, kusmuk  örneği, gıda ve içecek numunelerinin vb. birlikte götürülmesidir. Özellikle besin zehirlenmelerinin nedeninin anlaşılabilmesi için, konuğun son 12 saat içinde tükettiği, besin maddeleri numunelerinin saklanma zorunluluğu unutulmamalıdır. Sindirim yolu zehirlenmeleriyle ilgili, ilkyardımda yapılacak en önemli uygulama, zehrin mümkün olduğunca sulandırılması ve vücuttan dışarı çıkartılmasıdır. Bu kusturma ile sağlanacaktır. Fakat asitli madde, petrol ürünleri gibi maddeler içilmişse veya bilinç kapalı ise hasta kesinlikle kusturulmamalıdır.

Deri Yolu Zehirlenmeleri:

Konaklama işletmesi içerisinde ya da çevresinde karşılaşılabilecek deri yolu zehirlenmeleri aşağıda sıralanmıştır.

- Kedi ve Köpek Isırmaları: KUDUZ tehlikesi vardır. Bu gibi durumlarda ısırılan yer ilk önce bol su ile sabunlanıp köpürtülerek en az 5 dakika yıkanır. Aşı yaptırılır.

-Arı Sokması: Sabunlu soğuk su ile yıkanır. Arının iğnesi çıkarılabilecek durumdaysa cımbızla çıkarılır, aksi halde zorlanmaz. Yerel belirtiler genel belirtilere dönüşüyorsa, vakit kaybetmeden hastaneye götürülür.

Alerjik Rahatsızlıklar Durumunda Yapılması Gerekenler

Alerji, kişilerin aslında zararlı olmadıkları halde, bazı maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesidir. Polen alerjisi ve ev tozu alerjisi sıkça rastlanılan alerji çeşitlerindendir. Alerjik

Duyarlılığı olan kişilerin dikkat edeceği en önemli konunun alerjik maddelerden sakınması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenden dolayı çiçek açma mevsiminde konukların, çiçek tozları (polen) ile temasının en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu mevsimde genel kullanım alanlarının camları kapalı tutulmalı, oda temizliklerinde polen

girişini engellemek için havalandırma işlemi yapılmamalı veya çok kısa tutulmalıdır.

Alerjik rahatsızlıklardan şikâyetçi olan konuklar, zaman geçirmeden en yakın sağlık

Kuruluşuyla iletişim kurmaları sağlanmalıdır.

Konuğun Boğulması veya Olası Deniz Kazalarında Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmeleri, konukların konaklama ihtiyacının yanı sıra yeme içme, dinlenme, eğlenme vb. diğer ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. İşletmelerde uzun süre konaklayan

Turistlerin ülkemizi tercih etme sebebi eşsiz doğası ve sahilleridir. Bundan dolayı ülkemizdeki Konaklama işletmeleri genellikle sahil kesiminde yoğunlaşmakta, ayrıca tüm işletmelerde de yüzme havuzları bulunmaktadır. Yukarıda sayılanlar göz önünde bulundurulduğunda konaklama işletmelerinde, konuğun boğulması veya olası deniz kazaları ile sıkça karşılaşıldığı görülmektedir. Boğulma, suya batma nedeniyle, nefessiz kalma sonucunda, Meydana gelen ölüm olarak tanımlanmaktadır. Kişinin, suda paniğe kapılması sonucunda, boğulma olayı meydana gelir. Kişi paniğe kapılınca, soluk yoluna az miktarda da olsa su kaçması durumunda akciğerlere hava girişi de engellendiğinden kişi havasız kalır ve bilinci kapanır. Boğulmak üzere olan bir kişi görüldüğünde suda kurtarma konusunda eğitim alınmamışsa, kurtarma esnasında sorun yaşanır. Paniğe kapılmış kişi kurtarıcıyı suya çekerek onunda boğulmasına neden olabilir. O nedenle suda paniğe kapılmış kişiye önce ip, can simidi gibi nesneler atılır. Dal veya kürek gibi nesneler uzatılarak tutunması sağlanır veya kayık, su motoru gibi araçlarla ulaşılmaya çalışılır. Paniğe kapılmış kişiye daima sırttan yaklaşılmalı ve mutlaka en kısa zamanda sudan çıkarılmalıdır.

Çıkarılan kişinin ağzında su varsa yan çevrilerek dışarı akması sağlanır. Kişinin üstünün örtülmesi, şoka girmemesi açısından çok önemlidir. Şayet boğulma, bir dalma kazası sonucu gelişmişse, boyun omurlarının korunması unutulmamalıdır. En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

 

Deniz Kestanesi Batması:

Bu durumda organ (genelde ayak), yanmayacak şekilde dayanabileceği kadar (45° C) sıcak su içine daldırılarak, 20?30 dakika (ağrı dininceye) kadar bekletilir. Sıcak dikeni eritir.

-Denizanası Teması: Denizanası temasında önce temas edilen alan alkol ile yıkanır. Daha sonra o kısım doğrudan musluk suyuna tutulur ve o bölgenin  rahatlamsı sağlanır.

 Konuğun Düşmesi Sonucu Oluşabilecek Ödem, Kırık veya Çıkık Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmelerinde, fiziki kullanım alanlarının çokluğu ve hizmet çeşitliliği nedeniyle konuğun düşmesi sonucu oluşabilecek ödem, kırık, çıkık vb. durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu tip kazalar işletmenin herhangi bir alanında ortaya çıkabileceği için tüm personelin bu konularla ilgili bilgi ve beceri sahibi olması gerekmektedir. Bu gibi

Durumlarda işletme personeli öncelikle durum tespiti yapıp karşılaşılan olaya göre, müdahale etmeli veya yardım istemelidir. Vücutta kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Şiddetli ağrı, şişlik, morarma, şekil bozukluğu, fonksiyon bozukluğu, hassasiyet kırığın

Belirtilerindendir. Kırık yer yandaki organı kesme ihtimaline karşı asla oynatılmamalıdır.

Kırık uçların hareket etmesini önlemek için kırık tarafın her iki yanına kalın karton ya da düz

Tahta ile sabitlenerek hastaneye kaldırılmalıdır. Eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasına çıkık denir. Çıkmaya en yatkın eklemler: parmak, omuz, dirsek, kalça, ayak bileği ve çene eklemleridir. Şekil bozukluğu, hareketle artan ağrı, morarma, şişlik, hareket kısıtlanması veya kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu gibi belirtilerde konuk hareket ettirilmemeli ve derhal hastaneye götürülmelidir. Ödem, vücutta sıvı birikmesidir. Sık karşılaşılan bir sorundur. Genellikle ciddi bir hastalığın belirtisidir. Belirtileri; göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda şişme olmasıdır. İncinme, ezilme ve burkulma gibi durumlarda, işletme doktorundan yardım talep edilmeli. İşletme doktorunun olmaması halinde zarar gören bölgeye buz torbası konularak, en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenmelidir.

Elektrik Çarpması, Yanık, Kesik vb. Kazalar Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmelerinde karşılaşılması muhtemel kazalardan olan elektrik çarpması, yanık, kesik vb, genellikle konuk ve personel dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu tip kazalar küçük gibi görünmelerine rağmen bazı durumlarda ölümlere bile neden olabilmektedir.

Elektrik çarpması, odalardaki veya çalışma alanlarındaki pirizler ve elektrikli aletlerden kaynaklanan elektrik kaçakları ile ortaya çıkabilir. Deri üzerinde yanık, solunum ve dolaşım

sisteminde bozukluk, bilinç kaybı sonucu düşme ve buna bağlı kırıklar elektrik çarpmasının muhtemel sonuçlarıdır. Elektrik akımına maruz kalan kişi akımdan kurtarılmaya çalışılır. Önce; akım şalterden veya sigortadan kesilir. Bu yapılamıyorsa kuru tahta veya dal ile kişi itilerek veya çekilerek akımdan kurtarılır. Çizme ve lastik eldiven giyildikten sonra kazazedeye ulaşılır. Geniş lastik parçaları, katlanmış kâğıt parçaları, naylon torbalar ve plastik maddeler de akımı geçirmediği için akımdan kurtarma işleminde kullanılır. Bilinç kaybı olan ağır yaralanmalarda en yakın sağlık ekibine haber verilip konuk hastaneye ulaştırılmalıdır.

Yanık, vücudun bir bölgesindeki dokuların yüksek ısıdan zarar görmesidir. Konukların

yaşamını tehdit etmesinin yanı sıra, oluşan doku bozukluğu estetik açıdan sorun yarattığından her zaman acil olarak tedavi edilmelidir. Yanıklar, tehlike derecesine göre 1, 2 ve 3.  dereceden yanıklar olmak üzere üçe ayrılır. En tehlikeli yanık 3. dereceden olandır.

Konuk derhal hastaneye ulaştırılmalıdır. 1. dereceden yanıklarda yanan yer soğuk suyla

Yıkanmalıdır. 2. dereceden yanıklarda ise yanan yer buzlu su içerisinde bir süre bekletilmeli,

sabunla yıkanmalı ve yanık pomadı sürülmelidir. Yazın karşılaşılan en yaygın yanık çeşidi ise güneş yanıklarıdır. Güneş yanıklarında yanan yer soğuk su ile ıslatılmalı ve temiz bir bez yanan yere örtülmelidir. Konuğa aspirin vermek, tuzlu su içirmek ve yanık pomadı sürmek de güneş yanıklarında kullanılan pratik tedavi yöntemlerindendir. Kesikler, cilt ve cilt altına zarar veren yaralanmalardandır. Bu tip yaralanmalarda sakin olunmalıdır. Çünkü kan görmek konuğun kendisini ve çevredeki konukları korkutabilir. Yapılacak en uygun şey tıbbi yardım gelene kadar (ambulans, doktor vs.) en ciddi kanamalarda bile kanayan bölgeye direkt basınç uygulamaktır.

Konuğun İntihar Etmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Yapılan istatistiki araştırmalara göre, intihar girişiminde bulunacak kişilerin, intihar girişimi öncesinde, bu durumla ilgili olarak yakın çevrelerine intiharla ilgili küçük mesajlar verdikleri sonucuna varılmıştır. Olası bir intihar girişimi öncesinde, konuk yakınları tarafından  işletmeye bilgi verilebilir. Bu ve benzeri durumlarda işletme yönetimi ve güvenlik birimi bilgilendirilir, varsa işletme doktorundan yoksa uzman kişi veya kuruluşlardan yardım istenir.

İntihar eyleminin konaklama işletmesinde gerçekleşmesi durumunda, olayın ilk görgü tanığı (eğer varsa) konuğun yanında bulunan kişi ya da işletme görevlilerinden birisidir. Örneğin, odaya temizlik amacıyla giren kat görevlisi, böyle bir durum ile karşılaşabilir. Böyle bir durumda oda görevlisinin yapması gereken, olayı önbüroya haber vermesidir. Önbüro görevlisinin yapması gerekenler aşağıda sıralanmaktadır.

- Soğukkanlı olun.

- Çevrenizdekilere güven verip paniği önleyin.

- İşletme doktoru ve güvenlik bölümüne haber verin.

- Acil servis ile iletişim kurup ambulans isteyin.

- Soruşturma için konuk kayıtlarını toparlayıp ilgili makamlara bilgi vermeye hazır hale getirin.

- Odaya veya olayın geçtiği bölüme kimsenin girmesine izin vermeyin.

- İntihar eden konuğun yakınlarına haber verin.

- Olayı rapor edin.

 Konuğun Ölmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmesi içerisinde böyle bir durum ile karşılaşan personelin yapacağı ilk

Şey, konuğun öldüğünü veya komada olup olmadığını tespit etmek ve derhal önbüroya haber

Vermektir. Böyle bir durum karşısında önbüro personelinin yapması gerekenler aşağıda

Belirtilmektedir.

- Diğer konukları ve personeli etkilememek için sakin olun ve doğal hareket edin.

- Doktor çağırın ve işletme yönetimini bilgilendirin.

- Konuğun yaptığı harcama ve ödemelerle ilgili kayıtları hazırlayın.

- Konuğun ailesine ve gerekli durumlarda konsolosluk, seyahat acentesi vb. ilgili

kurumlara haber verin.

- Soruşturma için konuk kayıtlarını toparlayıp, ilgili makamlara bilgi vermeye hazır

hale getirin

- Polise bilgi verin. İşletmeye gelecek olan emniyet görevlileri, doktor ile birlikte

yapılması gereken yasal prosedürü yerine getirecektir.

- Adli çalışmaların diğer konukları rahatsız etmemesi için çalışma yeri tahsis edin.

- Gerekli hallerde diğer odalarda kalan konukların rahatsız olmamaları için

odalarını değiştirin.

- Cesedin işletmeden çıkarılması, konukların rahatsız edilmemesi amacıyla gerekli

önlemler alındıktran sonra, iş yoğunluğunun azaldığı saatlerde ana giriş haricinde

uygun bir çıkıştan yapılmalıdır.

- Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların örneğini dosyalayın.

 Konaklama İşletmesinde Cinayet İşlenmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmesinde cinayet işlenmesi durumunda, işletme personeli katlarda, iç

ve dış mekânlarda görülen şüpheli kişileri vakit kaybetmeden önbüro veya güvenlik

bölümüne bildirmelidir. Konaklama işletmesinde cinayet işlenmesi durumunda, önbüro tarafından yapılması gerekenler aşağıda belirtilmektedir.

- Sakin ve doğal hareket edin.

- Olası paniği önleyin.

- Saldırıya uğrayan kişi veya kişilerin hayati fonksiyonlarını kontrol edin.

- Gerekirse acil servisi arayın.

- Güvenlik bölümünü haberdar ederek, cesedin bulunduğu ortama kimsenin

dokunmamasını sağlayın. Olayın geçtiği bölüme, kimseyi yaklaştırmayın.

- Amirlerinizden aldığınız talimatları uygulayın. Aldığınız talimatlar doğrultusunda

polisi arayarak işletme prosedürünü takip edin.

- Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların örneğini dosyalayın.

Konaklama İşletmesinde Şüpheli Kişiler Görülmesi Halinde Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmesi içerisinde veya yakınlarında, hareketleri şüpheli hareketler

sergileyen kişiler görüldüğünde, ilgili personelin standart davranışlar sergilemesi güvenlik

açısından önemlidir. Konaklama işletmesinde şüpheli kişiler görülmesi halinde, işletme personeli tarafından yapılması gerekenler aşağıda belirtilmektedir.

-İşletmeye münferit olarak kalmak için gelen misafirlerden, hareketlerinden şüphelenilen konukların kimliklerinin veya pasaportlarının fotokopilerini giriş işlemleri (check in) yapılırken alın. Zaman kaybetmeden güvenlik müdürlüğüne bildirin.

- Şüphelenilen konukların, eşyaları emanete veya bagaj odasına alınırken amirlerinizin talimatları doğrultusunda güvenlik müdürlüğüne bilgi verin. Bu tip emanet ya da bagajlarda genel müdür onayı olmadan arama yaptırmayın.

- İşletmede konaklayacak olan üst düzey VIP statüsündeki konukları, güvenlik müdürlüğüne bildirin.

- Konaklama işletmesinde kalan konukların, güvenliğini ilgilendirilen (değerli eşya veya para kaybı, birileri tarafından rahatsız edilmesi, herhangi bir sebepten korkmuş olması vb.) şikayetlerini vakit kaybetmeden güvenlik müdürlüğüne bildirin.

- Sahte veya kendisine ait olmayan kredi kartı kullandığı tespit edilen kişileri, amirlerinizin bilgisi doğrultusunda vakit kaybetmeden güvenlik müdürlüğüne bildirin.

- Sahte para kullandığından şüphelenilen kişileri, paniğe sebep olmadan ve kişiyi tedirgin etmeden, amirlerinizin bilgisi doğrultusunda güvenlik müdürlüğüne bildirin.

- İşletmenin iç ve dış mekanlarında gördüğünüz şüpheli kişileri vakit kaybetmeden güvenlik müdürlüğüne bildirin.

Konuklar Arasında Kavga Çıkması Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmesi içerisinde kavga eden konukların, sakinleşmelerinin sağlanması,

diğer konukların rahatsız olmamaları açısından önemlidir. Kavga eden kişilerin ikna edilip

genel kullanım alanları dışına çıkarılmaları veya ayrı ayrı odalara alınmaları sakinleşmelerine yardımcı olabilir. İşletme personeli, olay hakkında yorum yapmamalı, doğal davranmalı ve önbüro bölümüne bilgi vermelidir. Konuklar arasında kavga çıkması durumunda, önbüro personelinin yapması gerekenler, aşağıda belirtilmektedir.

- Sakin olun.

-Güvenlik bölümünü arayın.

- Büyük çaplı kavgalarda, güvenliği sağlayabilmek için çevredeki konukları olay

yerinden uzaklaştırın.

- Gerekirse polise ve acil servise telefon edin.

-Olayda yaralanma varsa doktor çağırın.

-Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların örneğini dosyalayın.

- Amirlerinize danışarak, kavgaya karışan konukları Black List?e ( kara liste ) kaydedin.

 

Konaklama İşletmesinde Hırsızlık Yapılması Durumunda Yapılması Gerekenler

Konuğun eşyası kaybolmuşsa:

Konaklama belgesi ( Registration Card ) işletme ile konuk arasında yapılan bir kiralama sözleşmesidir. Bu sözleşme gereği konuk, değerli eşyalarını önbüroda veya

odasında bulunan emanet kasaya ( safe box ) koymakla yükümlüdür. Önbüro personeli, konuğun hukuksal açıdan zor bir durumda kalmaması için durum hakkında konuğa

hatırlatmada bulunmalıdır. Konaklama işletmelerinde, aynı odanın kapısını açan birden çok anahtar çeşidi vardır. Bunlar: House Keeeper?da bulunan ve tüm konuk oda kapılarını açan genel pas anahtarı, kat şeflerinde bulunan ve sadece o kattaki odaları açan kat pasları, odanın yedek anahtarı ve sadece konukta bulunan odanın orijinal anahtarıdır. Konuk odasına girebilmek için bu dört anahtardan birinin olması şarttır. Konuk odada olmadığı zamanlarda, oda temizliğinin yapılması ya da odanın orijinal anahtarının kaybolması durumunda, bu anahtarlar kullanılır. Konuklar, odalarının günlük olarak temizlendiğini ve bu sebeple odalarına başka kişilerin girdiğini bilmektedirler. Böyle bir durumda konaklama işletmelerinde kalan konuklar zaman zaman eşyalarını yerinde bulamadıklarını veya çalındığını iddia edebilmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde ( güvenlik kamera sistemleri, oda giriş ve çıkışlarını hafızasında tutabilen elektronik anahtar sistemleri ? key card ) bu gibi durumların engellenmesi ve çözümlenmesi kolaylaşmıştır Bu gibi durumlarda önbüro personelinin yapması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

-Konuğu, tüm eşyalarını tekrar beraber gözden geçirilmesi konusunda ikna edin.

(Örneğin, ? müsadenizle eşyalarınızı beraber kontrol edebilir miyiz??.)

- İlgili bölümlerle iletişim kurup, bulunan herhangi bir eşyanın olup olmadığını tespit edin.

- Güvenlik bölümünü olaydan haberdar edin.

- Konuktan alınan bilgiler doğrultusunda, güvenlik personelini bilgilendirin.

- Olay yerini ve konuk eşyalarını, güvenlik nedeniyle kapalı tutun.

- İşletme prosedürünü takip edin.

- Gerekli hallerde, amirlerinizden aldığınız talimatlar doğrultusunda polisi arayın.

- Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların, örneğini dosyalayın.

Konuk, kaldığı odaya ya da işletmeye ait bir eşya götürmüşse:

Bazı konuklar işletmeden ayrılırken havlu, kül tablası, elbise askısı vb. eşyaları beraberlerinde götürebilirler. Birçok işletme bu gibi kayıpları olağan gider olarak kabul etmektedir. Konaklama işletmesinden çeşitli küçük eşyaların götürülme sebebi, eşyaların üzerinde işletme amblemi, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin yer almasıdır. Çarşaf, yatak örtüsü, duvar tablosu, masa lambasıü, telefon, TV kumandası gibi eşyaların konuklar tarafından  götürülmesi ise konaklama işletmelerine yüklü bir maliyet getirmektedir. Bu kayıpları önlemek oldukça güçtür. Çünkü işletmeden ayrılacak konukların bagajlarını aramak mümkün değildir. Bu tür kayıpları en aza indirmek için odayı boşaltan konuktan sonra konuk odası, kat görevlisi ya da bellboy tarafından kontrol edilmeli. Eğer eksik bir eşya varsa, durum güvenlik görevlilerine veya resepsiyon görevlilerine bildirilmelidir.

Bagajlarında işletmeye ait bir eşya çıktığında konuklar çoğunlukla dikkatsizlik sonucu eşyalarının arasına karışmış olabileceğini söyleyerek, eşyayı bırakmaktadır. Böyle durumlarda polisin olaya müdahale etmesi önlenmeli ve işletme personelinin konuklara karşı incelikle davranması sağlanmalıdır. Hatta bazı işletmeler, bu gibi durumlarda, reklâmın iyisikötüsü

olmaz mantığıyla işletmenin reklâmının yapılacağını düşünerek, konuğa hiç müdahale etmemekte, sadece konuğun history kartına bu olayı not etmektedir. Bu gibi durumlarda önbüro personelinin yapması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

- Sakin ve doğal davranın.

- Konuğa karşı, incitici davranışta bulunmayın.

- İşletme prosedürünü takip edin.

- Amirlerinizden aldığınız talimatları uygulayın.

 Bomba İhbarı Yapılması Durumunda Yapılması Gerekenler

Bomba ihbarı genellikle telefon ile yapılmaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, gerçek olup olmadığı düşünülmeden ciddi bir şekilde ihbar değerlendirilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Bu tip ihbarlarla santral memurları veya resepsiyonistler karşılaşırlar. Böyle bir durumda aşağıdaki kurallara dikkat etmeleri gerekir.

- Arayanı mümkün olduğunca uzun süre konuşturmaya ve telefonda tutmaya çalışın.

Bunu yaparken sakin olun ve ses tonunuza dikkat edin.

- Konuşma devam ederken işletmedeki başka bir görevliyi durumdan haberdar edin.

- Arayana mesajını tekrar etmesini söyleyin ve her söyleneni tekrar etmeye çalışın. Mümkünse konuşmayı kayıt edin.

- Bombanın yeri hakkında mümkün olduğunca detay almaya çalışın.

- Arayana, işletmenin dolu olduğunu ve birçok masum insanın zarar görebileceğini söyleyin.

- Konuşma sırasında, arayanın çevresindeki, çalan müzik, motor gürültüsü, tren sesi, arka planda konuşulanlar vb. sesleri duymaya çalışın ve not edin.

- Arayan kişinin cinsiyetini, genç veya yaşlı olduğunu, heyecanlı olup olmadığını ve hangi şive ile konuştuğunu anlamaya çalışın.

- Telefon kapandıktan sonra işletme prosedürünü uygulayın.

- Yöneticilerinize haber verin ve amirlerinizin talimatları doğrultusunda polisi arayın.

- Güvenlik bölümünü arayın.

- Personeli uyarın.

- Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların örneğini dosyalayın.

Şüpheli Paketler Görülmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmesinde çalışan tüm personel, genel alanlara bırakılan paket, çanta

gibi eşyalara karşı uyarılmalıdır. Bu tür eşya ile karşılaşıldığında zaman kaybetmeden

işletme yönetimine ve güvenlik birimine haber verilmesi gerekliliği, tüm personele anlatılmalıdır. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda;

- Şüpheli eşyaya dokunmayın ve başkalarının dokunmasını engelleyin.

- İşletme prosedürünü uygulayarak, amirlerinizi durumdan haberdar edin.

- Güvenlik bölümünü arayın.

- Polise haber verin.

- Gerekiyorsa ilgili bölümün ya da işletmenin boşaltılmasına ve paniğin önlenmesine yardım edin ( boşaltma kararını polisin önerileri doğrultusunda, işletme müdürü vermelidir ).

- İşletme boşaltıldıktan sonra, yetkililerin onayı olmadan binaya tekrar girmeyin.

-Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların örneğini dosyalayın.

 Konuk Bagajlarında Yaşanılacak Aksaklıklar Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmelerinde konuk giriş ve çıkışları her gün yoğun olarak yaşanmaktadır.

Bu durum konaklama işletmelerinde, sıkça bagaj ile ilgili sorunlar yaşanmasına neden

Olmaktadır. Konuk bagajlarının ulaşım veya transfer araçlarında unutulması, diğer konuk

Bagajlarıyla karışması ve odada unutulması ya da bulunamaması, konaklama işletmelerinin

Sıkça karşılaştığı sorunların başlıcalarıdır. Bagaj aksaklıklarını önlemek için personele,

Konuk bagajları ile ilgili standart davranışlar kazandırılmalıdır.

Konuk bagajlarıyla ilgili, odalar bölümü personeli tarafından izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda verilmiştir.  Konukları karşılama esnasında, konuk bagajlarının tamamının alınıp alınmadığını kontrol edin.

- Konuk bagajlarının işletme kapısı önünde veyalobide yığılmasını önleyin.

- Bagajları bagaj odasına alın.

- Bagaj kartı hazırlayıp konuğa verin ve bagaj defterine kaydedin.

- Konuğun ne kadar bagajla işletmeye geldiğini ve bagajlarında herhangi bir hasar olup olmadığını, bagaj kartına ve defterine işleyin.

- Oda numarasının bagaj üzerine kaydedilmesi için kullanılan stickerı bagaj üzerine yapıştırın.

- Şüpheli bagajlar hakkında resepsiyona bilgi verin.

- Olası şüpheli bagajlarda ilgili garanti yöntemlerinden en az birini uygulayın.

- Kara listede (black list) olan konuklar hakkında, işletme prosedürünü uygulayın.

- Bagajları konuklardan sonra odalara çıkarın (eğer bagaj az ise konukla birlikte çıkarılabilir).

- Bagaj taşıma işlerinde servis asansörünü kullanın.

- Bagajların, odada uygun yere (bagaj sehpası) konulmasına dikkat edin.

- Oda değişikliklerinde (room change), bagajların eksiksiz olarak taşınmasına özen gösterin.

- Konuklar ayrılırken, bagajları bagaj odasına alın ve çıkış kayıtlarını yapın.

- Konuğun emanet talebinde eşyalarını emanete alarak ilgili kayıtları tutun.

- Çıkış yoğunluğunun yaşandığı saatlerde (09:00?12:00) bagaj işlemleri ile ilgili aksaklıkları önlemek için ön hazırlık yapın.

Konuk bagajlarında yaşanılacak aksaklıklar da kat hizmetleri ve ön büro personeli

Tarafından yapılması gerekenler; aşağıda sıralanmıştır.

- Sakin ve soğukkanlı olun.

- Konuğunuzu konuşmalarınız ve tavırlarınızla sorunun çözüleceği konusunda ikna edin.

- Konuk giriş ve çıkışlarında (check/in ?check/out) tuttuğunuz bagaj kayıtlarını kontrol

edin / ettirin.

- Bagajların ulaşım aracında, transfer arasında veya konuk odasında unutulup unutulmadığını kontrol edin / ettirin.

- Konuk bagajlarının bagaj odasında unutulup unutulmadığını kontrol edin / ettirin.

- Konuk bagajlarının diğer konuk bagajlarıyla karışıp karışmadığını kontrol edin / ettirin.

- Amirlerinize bilgi verin.

- Konuk Bagajlarının bulunamaması durumunda yapılması gerekenler:

- Amirlerinizden aldığınız talimatlar ve işletme prosedürü doğrultusunda hareket edin.

- Konuğu, haklı olduğu ve sorunun işletme tarafından çözüleceği konusunda ikna edin.

- Gerekli hallerde güvenlik müdürlüğüne bilgi verin.

 

Konaklama İşletmesinde Yangın Çıkması Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmesinde çalışanlar, herhangi bir yangın anında sadece kendi güvenliklerinden değil, işletme içerisinde bulunan herkesin güvenliğinden de birinci derecede sorumludurlar. Bu nedenle işletme personeli yangın konusunda bilgilendirilmeli, ve yangın durumunda ne yapacaklarını çok iyi bilmelidirler. Yangının oluşum sürecinde üç temel maddenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bunlar; oksijen yanıcı madde, ve yakıcı maddelerdir. Bu maddelerden birinin ortamdan çekilmesi yangını durduracaktır. Yangına karşı en etkili savunma ona engel olacak önlemler almaktır. Günümüzde yangın alarmları elektronik hale gelmiştirSistem otomatik olarak ısı, duman vb?ni algılayarak odada ve önbüroda bulunan ikaz sistemini çalıştırmaktadır. Otuz saniye içinde önbüro tarafından müdahale edilmediği takdirde, odada fıskiyeleme ve işletmenin genel alarm sistemleri devreye girmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında, acilen odaya teknik elemanlar gönderilerek durum kontrol edilmeli, gerekirse genel alarm sistemi çalıştırılmalıdır.

Yangına karşı alınması gereken önlemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 

Genel Önlemler:

- İşletmenin özelliklerine uygun şekilde yangın talimatnamesi hazırlanarak,tüm personel tarafından görülebilecek yerlere asılmalıdır.

- Konaklama işletmesinde, çalışan personelin ve konukların tehlike anında tahliyesi için, yeterli sayıda kapısı bulunmalıdır.

- İşletmede bulunan yangın söndürme cihazlarının dolum, bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

- Personel sayısına göre; söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulmalıdır.

- Elektrik tesisat malzemeleri, TSE standartlarına uygun olmalıdır.

- Yangın hakkında, işletmede çalışan tüm personele, uzman kişiler tarafından bilgi verilmelidir.

Özel Önlemler:

- Elektrik sigortaları otomatik olmalıdır.

- Elektrikli ısıtıcıların ve sobaların yanında, yanıcı ve patlayıcı madde bulundurulmamalı ayrıca da perdeye yakın yere konulmamalıdır.

- Elektrik prizlerinin topraklı olmasına dikkat edilmelidir.

- Fişler prizde bırakılmamalıdır.

- Aynı prizden birden fazla çıkış alınmamalıdır.

- Kül tablalarının sürekli temiz kalması sağlanmalıdır.

- Kül tablaları, içinde yanıcı madde olmayan çöp kutularına boşatılmalıdır.

- Yangını önlemek için gerekli uyarı levhaları asılmalıdır.

- İşletme içerisinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

- Yangının olmaması için risk taşıyan yerlerde kesinlikle sigara içilmemeli ve bu bölgelere ateşle yaklaşılmamalıdır.

Yukarıda sıralanan önlemlere rağmen yangın çıkması durumunda işletme personelinin

sergileyeceği doğru davranışların yaşam kurtaracağı unutulmamalıdır. Konaklama işletmesinde çalışan her görevlinin, yangın çıktığında ne yapması gerektiği, belirlenmelidir.

Örneğin, yangın esnasında hangi görevlinin konukların tahliyesiyle ilgileneceği, çıkış

kapılarını açacağı vb?leri gibi. Resepsiyonda görevli olan personelin yapması gereken en

önemli iş, işletmede kalan konuklarla ilgili gerekli belgeleri, kasa ve oda anahtarlarını alıp,

güvenli bir yere götürmek ve emniyet altına almaktır. Bu belgelerle sayımlar yapılabilir ve

kayıplar ortaya çıkarılabilir. Ancak, yöntemler işletmeden işletmeye farklılık gösterebilir.

Konaklama işletmesinde yangın çıkması durumunda önbüro personelinin yapması

gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

- Yangın anında, sakin olun ve telaşlanmayın.

- Yangın küçük çaptaysa, yangın söndürme aletiyle yangına müdahale edin.

- Paniği önlemeye çalışın.

- Asla koşmayın, yürüyün.

- Asla asansörü kullanmayın.

- En yakın yangın alarmını çalıştırın.

- İtfaiyeye haber verin ( yangın ihbar 110 ).

- Konukları uyarın ve yangını haber verin.

- Sorumluluk alanınızda gaz vanası, elektrik şalteri vb. varsa off / kapalı konuma getirin.

- Kullanılmayan bütün pencere ve kapıları kapatın.

- Kendinizi tehlikeye atmadan uygun cihaz ve malzeme ile yangına müdahale edin. ( Elektrik yangınlarında sıvı söndürücüler kullanılmamalıdır. Sıvı elektriği ilettiğinden yangının büyümesine sebep olabilir. Yangın küçük boyutlu ise yangının hava ile temasını kesmek için

yangın battaniyesi kullanılabilir. Benzin, tiner, mazot gibi sıvı yakıt yangınlarında da su kullanılmaz. Su yangını daha da artırabilir. Toprak, kum, toz, kül, köpüklü ve CO2 gibi söndürücüler bu tür yangınlarda kullanılmalıdır. Katı yakıt yangınlarında her türlü söndürme araçları kullanılabilir ).

- Yangın anında, konuk listesini, giden listesini, personelin çalışma programlarını yanınıza alın.

-Yangın anında işletmenin yangınla ilgili prosedürünü uygulayın

- En kısa ve güvenli yolu takip ederek, konuklarla birlikte işletmeyi terk edin. Yardıma ihtiyacı olan konuklara yardım edin.

Yangın alarmını duyduğunuzda;

- Sakin olun ve telaşlanmayın.

- Asla koşmayın, yürüyün.

- İtfaiyeye haber verin. ?Nasılsa başkaları aramıştır? demeden 110 yangın ihbar hattını arayarak yangını bildirin. Yangında en önemli konu itfaiyeye en kısa zamanda haber vermektir. İtfaiyeyi aradığınızda neyin yandığını ve adresinizi açık olarak söyleyin. Adres alan itfaiye elemanı sizden telefon numarası isteyecektir. Tereddüt etmeden numaranızı

söyleyin.

- Telefon numaranızın sorulmasının üç nedeni vardır:

? Gerçekten yangın olup olmadığını teyit etmek için tekrar arayacaklardır.

? Yangının gelişim şekli sorulacaktır.

? Araç, yolu bulamazsa adres bilgileri sorulacaktır.

- İtfaiye aracına haber verildiği halde 5?10 dakika içinde gelinmediyse tekrar arayın.

- Konukları uyarın ve yangını haber verin.

- Kendi yaşamınızı tehlikeye atmadan, en uygun ve güvenli yolu izleyerek, konuklar ile birlikte işletmeyi terk edin.

- Toplanma yerindeki görevliye rapor verin.

İşletme dışındaki toplanma noktasında;

- Görevliler izin verinceye kadar orada kalın.

- Asla işletmeden bir şey almak için içeriye tekrar girmeyin.

- İşletmeye birini kurtarmak için girmeye çalışmayın. Yetkililerden birine veya itfaiye görevlisine haber verin.

Elektrik Kesilmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Bir konaklama işletmesinde, elektrik kesilmesi durumunda, genellikle otomatik olarak 6?7 saniye içerisinde jeneratör devreye girer. Jeneratörün bulunmadığı işletmelerde, kesinti yapılacağı önceden biliniyorsa işletmenin belirli yerlerine aydınlatma araçları konulmalıdır. Konuklar kesinti

konusunda uyarılmalı ve odalarına lamba, mum vb. aydınlatma araçları tedbir olarak konulmalıdır. Elektrik kesintisi gece gerçekleşmişse, konukların teker teker aranıp herhangi bir sorun olup olmadığı sorulması doğru bir davranış değildir.Uyuyan konukların rahatsız olabileceği unutulmamalıdır. Elektrik kesilmesi durumunda yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

- Kesintisi önceden biliniyorsa konuklara durumu bildirin.

- Kesinti sadece konaklama tesisinde ise teknik servisin müdahale etmesini sağlayın.

- Ani kesintilerde kesinti nedenini araştırın.

- Kesinti sırasında çalışan asansörlerde mahsur kalan olup olmadığını araştırın.

- Kesintilerde işletmenin içini ve dışını aydınlatın (kat ofislerinde bulunması gereken şarjlı aydınlatma cihazları kullanılabilir ).

Asansör Arızası Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmelerinde asansör arızalarıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Genellikle dikey inşa edilmiş bir konaklama tesisinde çalışan liftman ( asansör görevlisi ) olsun ya da olmasın, asansör içinde mutlaka kullanma talimatı ve arıza halinde ne yapılması gerektiğini bildiren bir levha asılmalıdır. Bu tür bilgi levhaları karanlıkta da okunabilmesi için fosforlu olmalıdır. Asansör içinde telefon bulunuyorsa kolayca görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Acil durum zili kolay ulaşılabilecek ve görülebilecek bir yerde bulunmalıdır. Asansör kabininde güvenlik önlemleri tam olmalı, yangın söndürücü ve tutma kolları bulunmalıdır. Arıza sırasında asansörde, konukla birlikte görevli personel (liftman ya da bellboy) bulunuyorsa, personel sakin olmalı ve telaşlanmamalıdır. Asansörde kalan bireyler korkup telaşa kapılacaklardır. Bu korkularını ve telaşlarını gidermede personelin yardımı gereklidir. Eğer asansörde telefon var ise telefon kullanılarak arıza bildirilmelidir. Asansördeki Telefonlar genellikle doğrudan telefon santraline bağlıdır. Arıza ihbarını santrale bildirirken; Asansörün kaçıncı katta olduğu, arızanın oluş şekli ve asansördeki konukların durumu hakkında bilgi vermeli ve konuklar telaşlandırılmadan, sakin ve doğal hareket edilmelidir. Asansörde telefon yoksa acil durum alarmı çalınarak, telefon santrali veya teknik servis haberdar edilmelidir. Arıza giderilmeye çalışılırken, asansörde kalan konuklar bilgilendirilmelidir. Bazı asansörlerin kapıları, özel bir anahtarla açılabilmektedir. Eğer asansör bu tip bir asansör ise, görevli personel bu özel anahtarı beraberinde taşımalı, gerektiğinde kullanarak, konuğun asansör kabininden çıkmasına yardımcı olmalıdır. Asansör arızası olması durumunda, öncelikli yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

- Sakin ve doğal hareket edin.

- Diğer birimlerin haberdar edilmesi için santrali bilgilendirin.

- Gerekli yerlere haber verildiği konusunda konukları ikna ederek, asansör içindeki konukları sakinleştirin.

 Su Sızıntısı Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Konaklama işletmelerinde su sızıntısı, su baskını vb. durumlarla sıkça karşılaşılabilmektedir. Karşılaşılabilecek su sızıntısı nedenleri; konukların banyo küvetini taşırması, su tesisatında meydana gelen arızalar veya yağmur sularının herhangi bir yol ile içeri girmesidir. Sızıntı küçük ise, kat hizmetleri bölümünde çalışanların da yardımıyla arıza giderilmelidir. Sızıntı sonucunda konuklar veya eşyaları zarar görmüş ise, zarar tespit edilmeli veya konuğun beyanı not edilmelidir. Sızıntı sebebi konaklama işletmesinden kaynaklanıyorsa konuklardan özür dilenmeli ve zarar karşılanmaya çalışılmalıdır. Su sızıntısının gerçekleşmesinde, eğer konuğun bir ihmali söz konusu ise yapılacak bir

Değerlendirmeden sonra, konuğun zararı ödemesi talep edilebilir (Örneğin; su taşması nedeniyle, halı ve mobilyaların ıslanması sonucu oda temizlenip kurutuluncaya kadar satılamayacaktır). Ve birtakım onarım masraflarını işletmenin karşılaması söz konusu olacaktır. Böyle durumlarda işletmenin izleyeceği prosedürü gösteren uyarı levhası işletmede kalan konukların görebileceği şekilde odalara asılmalıdır. Su sızıntısı olması durumunda yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

- İşletme prosedürünü konuk odasında asılı bulundurun.

- Sızıntı sebebini tespit edin.

- İşletmede, su sızıntısı olduğu bildirildiğinde, olayı derhal teknik servise haber verin.

- Sızıntı miktarı büyük boyutlarda ise konuk odalarını değiştirin.

- Zorunlu hallerde zarar görmüş ya da zarar görebilecek odalarda kalan konukların, bilgilendirmesini sağlayın ve gerekirse odalarını değiştirin.

 

Beş Yıldızlı Bir Otelin Prosedür Örnekleri

İLGİLİ DEPARTMAN: Tüm Departmanlar

KONU: Misafir Rahatsızlanması

SIRA NO: 6 SAYFA

NO: 1

TARİH:

PROSEDÜR AÇIKLAMASI:

1. Misafir ile ilgili Rahatsızlanma ve yaralanma olaylarında yapılacakları anlatan prosedürdür.

2. Otelimizde herhangi bir sebepten dolayı yaralanan veya rahatsızlanan misafir tesbit edildiğinde zaman kaybetmeden doktor ofisine ve güvenlik müdürlüğüne haber verilir.

2.1. Yaralanan veya rahatsızlanan misafiri gören kişi doktor ofisinden veya güvenlik müdürlüğünden bir görevli gelene kadar misafirin yanında bekler.

2.2. Misafir yaralı ise doktor ofisinden bir görevli gelene kadar yerinden oynatılmamalı, hareket ettirilmez.

3. Doktor ilk müdahaleyi yaptıktan sonra doktorun vereceği talimata göre hareket Edilir.

3.1. Yaralıya otelde müdahale edilmesi mümkün değilse, Doktor Ofisi tarafından ambulans Çağrılır ve durum Genel Müdüre bildirilir.

3.2. Kapı güvenliğe durum bildirilir ve ambulans geldiğinde yönlendirilmesi gereken yer söylenir.

3.3. Kapı Güvenlik görevlisi Ambulans geldiğinde vakit yitirmeden daha önceden kendisine bildirilen bölgeye yönlendirir ve doktor ofisine ve Güvenlik Müdürüne bilgi verir.

3.3.1.Kapı güvenlik görevlisi Ambulansın tesis içerisinde bulunduğu sürede siren çalmaması için bilgi verir.

4. Güvenlik müdürlüğü rahatsızlanan veya yaralanan misafirin oda numarasını Öğrenir ve otelde yakınları varsa kendilerine Misafir Temsilciliği aracılığıyla ulaşılıp bilgi verilir.

4.1. Rahatsızlanan ve yaralanan misafir hakkında ve olay hakkında Güvenlik Müdürlüğünce

Gerekli araştırmalar yapılır.

4.2. Misafir bir başka kişi tarafından yaralanmışsa, bu kişi Güvenlik Müdürlüğünce tespit edilir, gözlem altına alınır ve Genel Müdürün bilgisine başvurulup onayı alınması durumunda Jandarmaya bilgi verilir.

5. Yapılan araştırmalar sonucunda gerekli tutanaklar Güvenlik Müdürlüğünce ve

Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

 

PROSEDÜR

İLGİLİ DEPARTMAN : Tüm Departmanlar

KONU : Ölüm Olayları

SIRA NO : 11 SAYFA

NO : 1

TARİH :

PROSEDÜR AÇIKLAMASI:

Bu prosedür ölüm olaylarında yapılması gerekenleri anlatmakatadır.

1. Meydana gelebilecek ölüm olaylarında otel personeli panik ve skandala meydan vermeden önleyebilmelidir.

1.1 Ölüm olayını ilk gören personel derhal güvenlik birmini arar.

1.2 Güvenlik gelene kadar bölgeden ayrılmaz ve kimse ile konuşmaz.

1.3 Eğer olay herhangi kapalı bir alan veya odada ise, odadan çıkar kapıyı kilitler ve güvenlik gelene kadar oradan çıkmaz.

2. Güvenlik birimleri, olay yeri açık alan ise, bölgede oluşacak kalabalığı önler.

2.1 Otel müdürünü konudan haberdar eder.

2.2 Polis haberdar edilir.

2.3 Resmi işlemler yapıldıktan sonra ceset öncelikle kapalı mekâna alınır.

3. Hastalığı daha önceden otel idaresine bildirilen ve doktor kontrolü altında bulunan bir misafirin ölümü halinde;

3.1 Hastanın doktoruna durum bildirilir.

3.2 Ceset odadan çıkarıldıktan sonra oda ?emergency key? ile kilitlenir.

3.3 Doktorun tavsiyesi alınarak yakınları haberdar edilir.

4. Hastalığı daha önceden otel idaresince bilinmeyen bir misafirin ölümü halinde;

4.1 Otel doktoruna haber verilir.

4.2 Oda ?emergency key? ile kilitlenir.

4.3 Ölümün şüpheli olabileceği düşünülerek ceset yerinden oynatılmaz ve polisin

gelmesi beklenir.

5. Her türlü ölüm olaylarında olaya şahit olan personelin konu hakkında konuşmaması ve diğer misafirlerin olaya duyma ihtimalini asgariye indirmesi gerekir.

6. Sebepsiz olarak karşılaşıcak bir ölüm olayında, ceset ile temastan mutlaka kaçınılmalı, bulaşıcı hastalık olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

7. Cesedin taşınılması gerekiyorsa, kesinlikle boş olabilecek alanlar tercih edilmeli, telaş edilmemeli ve sadece servis asansörleri kullanılmalıdır

 

PROSEDÜR

İLGİLİ DEPARTMAN : Tüm Departmanlar

KONU : Sahipsiz Şüpheli Paketler Prosedürü

SIRA NO : 7 SAYFA

NO : 2

TARİH :

PROSEDÜR AÇIKLAMASI:

1. Otelimiz sınırları içerisinde veya dışındaki bir bölgede sahipsiz bir paket, çanta vb görüldüğünde yapılacakları anlatan prosedürdür.

2. Otelimizin herhangi bir bölgesinde şüpheli ve sahipsiz bir paket görüldüğünde vakit kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir ve paket kesinlikle kurcalanmaz..

2.1 Çıkış (Check out) yapılan odalarda çekmece, dolaplar gibi paket saklanabilecek yerler HK personeli tarafından dikkatlice açılarak ayrıntılı olarak kontrol edilmelidir. Şüpheli durumlar vakit kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmelidir.

2.2 Güvenlik Müdürü ilk incelemeyi yapar ve derhal Genel Müdüre bilgi verir.

2.3 Şüpheli pakette bomba olması kuvvetle muhtemel ise Güvenlik Müdürü derhal Jandarmaya ve bağlı birliklere haber vermesi için Genel Müdürü bilgilendirir.

2.4 Şüpheli paket kapalı alanda ise bölgedeki tüm kapı ve pencereler açılmalıdır.

2.5 Muhtemel bir patlama sonrasında çıkabilecek bir yangına karşı, yangın talimatnamesinin uygulanması için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

2.6 Acil olarak gerekecek sıhhi yardım için doktor ve ilk yardım ekibi hazır bulunmalıdır.

Otel dışında otelimize yönelik duyulan tehdit konuşmaları Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmelidir.

3. Şüphelenilen kişilerin valiz ve çantaları emanete alınırken vakit kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmelidir.

3.1 Bellboy görevlileri misafirlerin araçlarını otoparka götürürken içinde unutulan çanta, poşet, valiz vb. eşyalardan şüphelenirlerse vakit kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğünü bilgilendirmelidirler.

4 Santral görevlisi herhangi bir bomba ihbarı aldığında heyecanlanmadan ve karşısındaki kişinin konuşmasını bölmeden soğukkanlı bir şekilde dinlemeli ve bombanın nereye koyulduğu, ne zaman patlayacağı, ne için böyle bir yola başvurulduğuna dair sorular sorulmalıdır. İhbar gerçek ise 15 dk. İle 1 saat arasındaki sürede patlama genelde gerçekleşir. Bu gibi ihbarlar zaman gözetmeksizin Güvenlik Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe  bildirilir.

4.1 Güvenlik Müdürü konu ile ilgili hızlı bir inceleme yapıp gerekirse Genel Müdür onayı ile Jandarma ile temasa geçer.

5. Unutmayalım ki bombanın etkisiz hale getirilmesi bu konuda profesyonel olarak görevli kişilere aittir. Bizlerin yapacağı, şüpheli mahallerin paniğe sebep olmadan boşaltılması, kırmızı şerit ile bölgenin ayrılması ve vakit kaybetmeden devletin kolluk kuvvetlerine haber verilmesidir.

6. Herhangi bir bomba ihbarı alındığında veya şüpheli paket bulunduğunda Güvenlik Müdürlüğü tarafından aranacak numaralar aşağıdadır.

 Belek Jandarma Karakolu: 575 44 595

Antalya Emniyet Müdürlüğü: 811 51 00

 

İLGİLİ DEPARTMAN : Tüm Departmanlar

KONU : Şüpheli Kişiler Prosüdürü

SIRA NO : 8

SAYFA NO : 2

TARİH : 16.02..2002

PROSEDÜR AÇIKLAMASI:

1. Otel sınırları içerisinde veya yakınlarında hareketleri şüpheli olarak nitelendirilebilecek kişiler görüldüğünde yapılacakları anlatan prosedürdür.

2. Otelimize münferit olarak kalmak için gelen misafirlerden hareketleri şüpheli görülenlerin kimliklerinin veya pasaportlarının fotokopileri c/i esnasında alınır ve zaman kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmelidir.

2.1. Otelimize sık sık gelmesine rağmen kimliği bilinmeyen misafirler Güvenlik Müdürlüğüne Önbüro Müdürü tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirilir.

2.2. Şüphelenilen misafirlerin çanta veya valizleri emanete alınırken Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir ancak bu tip çanta ve eşyalarda ancak Genel Müdür onayı ile arama yapılabilir.

3. Otelimizde konaklayacak olan TOP VIP statüsündeki misafirler günlük olarak Önbüro tarafından Güvenlik Müdürlüne bildirilirler.

3.1 Otelimizde kalan misafirlerin güvenlik departmanını ilgilendirilen (değerli eşya veya para kaybı, birileri tarafından rahatsız edilmesi, herhangi bir sebepten korkmuş olması vb.) şikayetleri vakit kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bildirilir.

4. Sahte veya kendisine ait olmayan kredi kartı kullandığı tespit edilen kişiler vakit kaybetmeden Önbüro görevlileri tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirilir.

4.1 Sahte para kullanıldığından şüphenilen kişiler paniğe sebep vermeden ve kişiye tedirginl etmeden Önbüro görevlileri tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirilirler..

5. Otel personeli katlarda, Village? lerde dış ve iç mekanda gördükleri şüpheli kişileri vakit kaybetmeden Önbüro görevlileri tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirirler.

6. Güvenlik Müdürü kendisine gelen tüm bilgileri Genel Müdüre iletir ve onun talimatları ile hareket eder.

 

 

İLGİLİ DEPARTMAN : Tüm Departmanlar

KONU : Şüpheli Kişiler Prosüdürü

SIRA NO : 8

SAYFA NO : 2

TARİH : 16.02..2002

 

PROSEDÜR AÇIKLAMASI:

1. Otel sınırları içerisinde veya yakınlarında hareketleri şüpheli olarak nitelendirilebilecek kişiler görüldüğünde yapılacakları anlatan prosedürdür.

2. Otelimize münferit olarak kalmak için gelen misafirlerden hareketleri şüpheli görülenlerin kimliklerinin veya pasaportlarının fotokopileri c/i

esnasında alınır ve zaman kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmelidir.

2.1. Otelimize sık sık gelmesine rağmen kimliği bilinmeyen misafirler Güvenlik Müdürlüğüne Önbüro Müdürü tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirilir.

2.2. Şüphelenilen misafirlerin çanta veya valizleri emanete alınırken Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir ancak bu tip çanta ve eşyalarda ancak Genel Müdür onayı ile arama yapılabilir.

3. Otelimizde konaklayacak olan TOP VIP statüsündeki misafirler günlük olarak Önbüro tarafından Güvenlik Müdürlüne bildirilirler.

3.1 Otelimizde kalan misafirlerin güvenlik departmanını ilgilendirilen (değerli eşya veya para kaybı, birileri tarafından rahatsız edilmesi, herhangi bir sebepten korkmuş olması vb.) şikayetleri vakit kaybetmeden Güvenlik Müdürlüğüne bildirilir.

4. Sahte veya kendisine ait olmayan kredi kartı kullandığı tespit edilen kişiler vakit kaybetmeden Önbüro görevlileri tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirilir.

4.1 Sahte para kullanıldığından şüphenilen kişiler paniğe sebep vermeden ve kişiye tedirginl etmeden Önbüro görevlileri tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirilirler..

5. Otel personeli katlarda, Village? lerde dış ve iç mekanda gördükleri şüpheli kişileri vakit kaybetmeden Önbüro görevlileri tarafından Güvenlik Müdürlüğüne bildirirler.

6. Güvenlik Müdürü kendisine gelen tüm bilgileri Genel Müdüre iletir ve onun talimatları ile hareket eder.

 

KAYNAKLAR

-Club Letoonia Genel Müdür Asistanı Elif Özdilek, Fethiye, Muğla 2005

- Çelik Palas Oteli, Önbüro Müdürü Timuçin Develioğlu, Bursa 2005

- GÜLER, Çağatay. BİLİR Nazmi, Turizm Çalışanları İçin İlkyardım, Turizm

Bakanlığı, Ankara 2000

- GÜRSES, Nazif Yayımlanmamış ?Önbüro Ders Notları?, ( Teksir, Anadolu

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Bursa 2005

- Holiday İnn Oteli, Önbüro Müdürü Tarık Yalçın, Bursa 2005

- Hotel Almira, Halkla İlişkiler ve Güvenlik Bölüm Müdürleri, Bursa 2005

- MISIRLI, İrfan. Önbüro Öğretmen El Kitabı, Turizim Bakanlığı Yayınları,

Ankara 1992

- ÖZDEMİR Kerem Yayımlanmamış ?Önbüro Ders Notları?, ( Teksir, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Bursa 2005

- http://www.acilveilkyardim.com/ilkyardim/zehirlenme.htm#zehirlenme Erişim

Tarihi: 13.04.2005

- http://www.annelergrubu.com/doktorunuz/base.asp?catID=5&selectedID=1982

Erişim Tarihi: 19.04.2005

- http://www.bioenerji.org/hastalik.html Erişim Tarihi: 13.04.2005

- http://www.deprem.gov.tr/depremani.htm/ Erişim Tarihi: 11.04.2005

- http://www.e-cografya.com/fiziki/afetler/ Erişim Tarihi: 11.04.2005

- http://www.lokman-hekim.com/elektrikcarpmasi.htm Erişim Tarihi: 19.04.2005

- http://www.populermedikal.com/tilkyardim1.asp Erişim Tarihi: 08.04.2005

- http://saglik.tr.net/ilk_yardim_olaylari_3.shtml Erişim Tarihi: 19.04.2005

- http://www.turkmedikal.net/ilk_yardim/?konu=yaniklarErişim Tarihi:19.04.2005

Milli Eğitim Bakanlığı Megep Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Olağan Dışı Durumlar

Ve Olaylar Ankara 2005 yayınları

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.