TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

METAL SERVİS TAKIMLARINI YERLEŞTİRMEK

Yazar on Şub 23rd, 2009

Kuverde YerleştirilecekMetal Servis Takımlarının Seçimi

Yemek sırasında kullanılacak metal servis takımlarıçatal, kaşık, bıçak vb. takımlardır.Bu takımların  bazıları konukların yemek yemesi sırasında kullanılır. Bazı metal parçalar ise yemeklerin taşınmasıve porsiyonlanmasında kullanılır. En çok kullanılan metal servis takımları çeliktir Ayrıca işletmenin sınıfına, yemeğin veriliş amacına ve yemeğin çeşidine göre gümüşveya altın kaplama olabilir.Metal servis takımlarıgörünüşleri, temizliği, kalitesi, zarafeti ile restoran hakkında ilk izlenimi veren önemli unsurlardandır. Metal takımların değeri de işletmenin olanakları, sınıfı ve servisin kalitesi hakkında da bilgi verir. Piyasada kullanılan metal takımlar krom, nikel alaşımından yapılan paslanmaz çelik takımlardır. Bu takımlar çizilmediği için sağlık açısından daha uygundur. Temizliği ve diğer takımlara göre muhafazasıdaha kolaydır. Ayrıca, maliyetleri gümüşve altın kaplama takımlara göre daha düşüktür.Gümüşve altın kaplama takımlar çok kaliteli işletmelerde ve en üst düzey protokol yemeklerinde kullanılır. Maliyetinin yanısıra saklanmasıve temizliği de özel bilgi gerektirir.Ayrıca yumurta, peynir, lahana, karnabahar, havyar ve deniz ürünleri gibi fosfor ve kükürtlü yiyeceklerde kullanılmaz. Bu yiyecekler metal takımlarda oksitlenmeye neden olur. Bu nedenle boynuz ve sedef gibi materyaller kullanılır. Gümüştakımların kötü kokma gibi bir durumu da olabilir.

Metal servis takımlarıseçilirken şu noktalarıdikkat etmek gereklidir:

a) Takımlar, işletmenin sınıfına uygun kalitede olmalıdır.

b) Temizlenmesi kolay metallerden (genellikle paslanmaz çelik) seçilmelidir.

c) Kolay çizilmeyen, uzun süre dayanabilen metallerden olmalıdır.

d) Bu tür takımlar sık eksildiğinden, tamamlanabilmesi için devamıbulunan

modellerden tercih edilmesi gerekir.

e) Modeller genellikle sade ve diğer servis takımlarıile uyum içinde olmalıdır.

Kuverde Kullanılacak Metal Servis Takımlarının Taşınması

Metal servis takımları taşınırken, tabaklarda olduğu gibi hijyen kurallarına uymak Gerekir. Yıkanıp kurulanmış metal takımlar gerekli titizlik gösterilmezse taşıma sırasında Çizilebilir. Çizilen takımlar tabaklarda olduğu gibi sağlık açısından sakıncalıdır. Ayrıca Görünüşleri bozulduğu için yenilerinin alınması işletmeye de mali yük olur. Özellikle gümüş ve altın kaplama takımlar çok kolay çizilir. Kuver hazırlanırken çok sayıda takımı taşıma İşlemi bu nedenle önemlidir. Metal servis takımları masaya getirilirken tepsi içerisinde, tabak İçerisinde veya peçeteye sarılı olarak taşınmalıdır. Kesinlikle çıplak elle takımlar  Taşınmamalıdır. Salon boşken, masalara servis esnasında kuvere takım ilave etme veya Kaldırmada esnasında bu kural geçerlidir.

Peçete ile Elde Taşıma

Katlı bir peçete, oluk şeklinde tutularak sol el avuç içine yerleştirilmeli. Takımların en ince yerlerinden tutularak, konuğun ağzına değecek yerlere Dokunmadan peçetenin içine yerleştirilir.

Taşınabilecek kadar veya kuveri açılacak masada ihtiyaç olan takımlar kadar takım

Alındıktan sonra peçetenin alt ucu yukarı kaldırılmalıdır. Takımlar sol elde masaya götürülerek yine en ince yerlerinden tutularak masaya konmalıdır.

Peçete ile Tabakta Taşıma

·     Büyük boy tabak üzerine peçete açılır.

·     Estetik görünmesi için peçete değişik şekilde katlanabilir.

·     Takımlar yine ince yerlerinden tutularak peçete üzerine konur (Resim 14).

·     Tabak içerisinde çatallar üstte, bıçaklar altına girecek şekilde konur.

·     Servis personeli tabağı çatalların saplarının bulunduğu kısımdan tutar.

·     Peçetenin sarkan kısmı takımların üzerine örtülür.

·     Masaya götürülen takımlar ince yerlerinden tutularak yerlerine konur

 Metal Servis Takımlarının Kuverde Yerlerine Yerleştirilmesi

Antre, ana yemek ve dessert takımlarından oluşan metal servis takımları, servis

Edilecek yemek ve kuver çeşidine göre masaya yerleştirilir. Bu sıralamada esas kullanılacak

Takımların, yemeklerin servis sırasına göre dıştan içe doğru konmasıdır. Bu sıralama, servis

Edilecek ilk yemeğin takımının en dışa, en son yenecek yemeğin takımının servis tabağına en

Yakın konmasıdır.Dessert takımları servis tabağının önüne dizilir. Bu sıralamada da önce yenecek

Tatlının takımı en dışa konur. Meyve takımları ise servis tabağına yakın konur. Tüm yemek

Takımları birbirlerine paralel, masa kanarına dik konur. Dessert takımları masa kenarına

Paraleldir. Takımlar arasında yeterince boşluk bırakılarak kullanım kolaylığı sağlanmalıdır.

Metal takımlar mönüye uygun olarak çatallarla simetrik biçimde yerleştirilir

Bıçaklar

Antre ve yemek bıçağı her çeşit kuverde servis tabağının sağındadır. Bıçak masa

kenarına dik olarak keskin tarafı tabağa dönük yerleştirilir. İki veya daha fazla bıçak

kullanıldığında altlarıaynıhizada durur, ileriye itilmez.Tatlıbıçağıservis tabağının önüne

masa kenarına paralel konur.

 Çatallar

Antre ve yemek çatalları genellikle servis tabağı veya( servis tabağı yerine peçete

Konmuşsa ) peçetenin soluna konur. Ağızlarıyukarıdönük, masa kenarına dik olarak

Yerleştirilir. Kuverde tek çatal olacaksa veya spagetti servisi yapılacaksa, çatal servis

Tabağının sağına yerleştirilir.

Mönüye göre birden fazla çatal kullanılacaksa ikinci çatal ağız kısmının uzunluğu

kadar ileriye itilir. Üçüncü çatal, tabağa yakın olan çatal ile aynı hizada olmalıdır.

Tatlıve pasta çatallarısaplarısola gelecek şekilde servis tabağının önüne masa

kenarına paralel şekilde yerleştirilir.

 Kaşıklar

Çorbalar için veriliyorsa servis tabağının sağına, ağzıyukarıdönük olarak masa

Kenarına dik konur İkinci kaşık birinci kaşığın yanına konur. Spagetti servisinde kaşık servis

Tabağının soluna konur

Tatlı kaşığı, tatlıçatalıgibi servis tabağının önüne sapı sağa dönük, masa kenarına

Paralel olarak konur Tüm metal takımların masaya yerleştirilmesine, ana yemek bıçağından başlanır. Diğer Takımlar sırasıyla yerlerine konur. Bıçakların kuvere yerleştirilmesine ilişkin resimlerde tüm

Takımlar ilave edilerek resimlenmiştir. Tüm takımların yerleştirilmesinde, karşılıklı takım

Yerleştirilmiştir. Resimler incelenirken simetriye dikkat edilmelidir.

Bunların dışında Fransız servis yapan bazı restoranlarda çatal ve kaşıklar masaya ağızları kapalı olarak konur.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.