TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

OTELDE TEMIZLIK KAVRAMI

Yazar on Eki 15th, 2008

TEMIZLIK KAVRAMI

Temizlik, yüzeyler üzerindeki kir ve yabancı maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Yabancı madde; çalışılan materyal üzerine mekanik yada kimyasal bakımdan zararlı etkiler yapan ve materyalin görüntüsü bozan maddeler olarak tanımlanmaktadır.
Temizlik, yüzey değerlerinin korunması, güzelleştirilmesi, miktarların temizlenmesi ve kullanma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.
TEMİZLİK YÖNTEMLERİ
Temizlik yöntemi, temizlik işlemi sırasında, çalışan kişinin amaca yönelik olarak, materyale zarar vermeden yabancı maddeleri ortamdan uzaklaştırmak için kullanılan süreçtir. Bir temizlik yöntemi mümkün olduğu kadar etkili olmalıdır. Yani, temizlenmiş materyale zarar verme yabancı maddelerin tamamının ortamdan uzaklaştırılması gereklidir. Ayrıca, kullanılan yöntemin ucuz ve işgücü açısından da optimal olması gerekir. Uygun temizlik yönteminin belirlenmesi için, temizlik maddelerinin kimyasının, işgücü, zaman, kullanılan makine ve gereçlerin özeliklerinin ve bunların kullanım miktarın bilinmesi gerekmektedir.
Temizlik yöntemleri şu kriterlere göre gruplanabilir.
Zaman Bağlı Temizlik
- Günlük temizlik,
- Aylık temizlik,
- Sezonluk temizlik
Günlük Temizlik
Otelde rutin olarak yapılan işlerdir. Bu iş grubu içerisinde yer, konular şöyle sıralanmaktadır.
Satılmayan odaların kontrolü
- Müşteriye ait eşyaların düzenlenmesi,
- Kirli çamaşırların toplanması,
- Yatağı n yapılması,
- Banyonun temizliği,
- Zeminin temizliği (elektrik süpürgesi ile),
- Odanın tozunun alınması,
- Kat ofisinin temizlenmesi,
- Kirlilerin teslim edilip bir gün sonraki temiz takımların alınması,
- Satılmamış odaların toz denetimleri,
- Oda arızalarının yaptırılmasının izlenmesi ve denetimi.
Haftalık Temizlik
Haftalık temizlik programında yapılacak işler:
- Camların silinmesi,
- Dolapların temizlenmesi,
- Telefonların ispirto ile silinmesi
- Elektrik ve telefon kordonların tozunun alınması,
- Buzdolabının temizlenmesi, lastiklerinin karbonatlanması (kokuların giderilmesi ve lastiğin gevşemesinin önlenmesi için),
- Haşare denetimlerinin yapılması ve gerekiyorsa ilaçlamanın yapılması,
- Detaylı bir toz alma işleminin yapılması.
Aylık Temizlik
Aylık temizlik programında yapılacak işler aşağıda sıralanmaktadır:
- Tül perdelerin yıkanması,
- Zeminlerin cilalanması,
- Madeni eşyaların parlatılması,
- Şiltelerin alt-üst edilmesi,
- Banyo duş perdelerin yıkanması,
- Halıların lekelerinin çıkartılması, ve temizliğinin yapılması.
Sezonluk Temizlik
Sezonluk temizlikte ise şu ilişler yapılmaktadır.
- Envanter denetimlerinin yapılması,
- Kalın perdelerin temizlenmesi,
- Duvarların boyalarının yapılması,
- Tüm mobilyalar kontrolden geçilerek bakımlarının yapılması,
- Yatak müflonları yıkanması, gerekirse değiştirilmesi,
- Komişlerin elden geçirilmesi,
- Tüm katların ilaçlanması,
- Parça halıların yıkanması,
- Tavan bakımının yapılması,
- Kapılar ve perdelerin bakımının yapılması,
- Klima ve kaloriferler (mevsime göre) kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması.
Sezonluk temizlik mevsimlik çalışan otellerde sezona girilirken bu zamanlarda yaptırılmaktadır. Şehir otelleri ve sürekli çalışan tesislerde sezonluk temizlik işleri kat kat da yapılmaktadır.
Materyale Bağlı Temizlik
- Cam temizliği,
- Metallerin temizliği,
- Plastik yüzeylerin temizliği,
- Ahşap yüzeylerin temizliği,
- Taş yüzey temizliği.
- Kumaş yüzey temizliği,
- Fayans yüzey temizliği.
Cam Temizliği
Haftalık olarak yapılan bir temizlik türüdür. Camlar için çeksil kullanılır. Cam temizliğinde kaba tozlar alındıktan sonra isportolu su kullanarak parlatma işlemi yapılır. Bu amaçla piyasada hazır olarak satılan temizleme maddeleri de kullanılabilir.
Metallerin Temizliği
Çeşitli deterjanlarla yapılmasına rağmen, kaol en iyi metal temizleyicisidir. Sıvı ve toz halinde satılır. Kaolla su kullanmadan temizlik yapılabilmektedir.
Plastik Yüzeylerin Temizliği
Marley ve sert plastik yüzeyler bu gruba girerler. Asitsiz temizleme maddeleri ile, örneğin arap sabunu ile temizlenirler.
Ahşap Yüzeylerin Temizliği
Kaba tahta veya işlenmemiş tahtaların temizliğinde sodalı ilik su en iyi temizleyici olmaktadır. Ancak işlenmiş tahtaların veya parkelerin temizlenmesinde daha dikkatlice davranılması gerekmektedir. Parke yüzeyler ıslak olarak temizlenmemelidir. Çok az nemli bezle silinirler.
Ahşap üzerindeki lekelerin çıkartılmasında terebentin kullanılır. Lekeler çıkartıldıktan sonra mopla silinerek temizlenir. Yerlerin silinmesi sırasında piyasada bulunan herhangi bir yıkama veya temizlik deterjanı kullanılabilir (sıvı deterjanlar tercih edilir).
Taş Yüzeylerin Temizliği
Sert yüzeylerden oluşan bu grup içinde mermer, mozaik, beton yüzeylerin temizliği yapılır.
Taş yüzeylerin temizliğinde de temizleme deterjanlarından herhangi biri kullanılabilir. Ancak, bu yüzeylerin temizliğinde tuz ruhu asla kullanılmamaktadır. Lekeli veya çok kirli olmaları halinde çamaşır suyu kullanılabilir.
Kumaş Yüzeylerin Temizliği
Koltuk, puf, halı temizliği bu grup içinde düşünülmektedir. Bu tür yüzeylerin temizlenmesinde sıvı halde piyasada bulunan yıkayıcı ve genel temizlik maddelerinden birisi kullanılabilir.

Fayans Yüzeylerin Temizliği
Genellikle seramik kökenli olan bu tür yüzeylerin temizliğinde kullanım yerlerine göre, lavabo, küvet, klozete toz; fayans, kalebodur gibi yüzeylerde ise, sıvı temizleme maddelerinden biri kullanılır.
Kullanılan Alete ve Çalışma Ortamına Bağlı
Temizlik
- Kuru temizlik,
- Nemli temizlik,
- Islak temizlik,
- Vakumla (elektrik süpürgesi, yıkama makinası) yapılan temizlik
- Sprey ile temizlik.
Kuru Temizlik
Kuru sistemle yapılan temizliktir. Çeşitli leke çıkartıcılarıyla yıkamadan yapılan temizleme şekli bu gruba girmektedir.
Nemli Temizlik
Çok ıslak ve çok kuru olmayan nemli bir ıslaklık yüzeylerinde yapılan temizliktir. Yüzeylerin (mermer, taş, parke) mopla nemli olarak silinmesi gibi.
Islak Temizlik
Bol suy la yıkarak, silerek yapılan temizliktir. Banyoların temizlenen çamaşırların yıkanması gibi,
Vakumla Temizlik
Vakumlu temizlik araçları ile yapılan temizliktir. Genellikle kuru ovarak yapıldığı halde, ıslak-kuru olarak da yapılabilmektedir.
Sprey ile Temizlik
Lekelerin spreyli ilaçlarla giderilme~i amacıyla yapılan temizlik türüdür. Günümüzde çeşitli lekeler ve leke grupları için üretilmiş spreyli temizlik maddeleri bulunmaktadır. Bunların kullanımı ile lekeler susuz ve sabunsuz çıkarılabilmektedir.
OTEL ODASININ TEMİZLENMESİ
Bir otel odasının temizlenmesinde izlenen sıra;
- Yatakların yapımı,
- Banyonun temizliği,
- Yerlerin süpürülmesi, toz alma
olarak sıralanabilir. Ancak, bir odayı temizlemeye girmeden önce her kat görevlisinin dikkat etmesi gereken bazı önemli konular bulunmaktadır.Bunlar özetle şöyle sıralanabilir:
- En az yarım günlük bir temizlik çalışması için kat temizlik arabasına yeterli malzeme konulmalıdır.
-Aksine bir talimat almadıkça temizlik işlemine müşterilerin ayrıldıkları odalardan başlamak gerekmektedir.
-Odaya girmeden önce daima kapı çalınmalıdır. Oda anahtarı kapı çalmak için kullanılmamalıdır.
-Temizlik amacıyla kullanılacak tüm malzemeler kat temizlik arabası ile temizlenecek oda kapısına kadar taşınmalardır.
-Odaya girildiğinde pencere açılarak oda havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemi açılarak da bu işlem yapılabilir.
-Müşterilerinin odada herhangi bir şey unutup unutmadığı kontrol edilecek, unutulan eşya varsa, kat şefine haber verilmelidir.
-Odada arıza olup olmadığı kontrol edilerek, arızalar not alınarak kat şefine bildirilmelidir.
-Bütün küllükler çöp kovasına boşaltılmalardır.
-Yataklardaki kullanılmış tüm çarşaflar toplanarak kat arabasında kirli çamaşır torbasına konulmalı ve gerekli temiz malzemeler alınarak odaya taşınmalıdır.
Bu hazırlık aşamasından sonra yatak yapımına.başlanabilir.
Yatakların Yapılması
Yatakların yapılmasında kullanılan standart sıralama ile yatak yapıldığında kat görevlisi yatağı yaparken fazla oyalanmaktadır.
Standart yatak yapımında, alt çarşafın serilmesi, köşe zarfların düzeltilmesi daha sonra üst çarşafın ve battaniyenin serilmesi daha sonra yatak köşelerinin zayıflanması ve kenarların sıkıştırılması gerekir.
Bu şekilde kısaca özetlenen yatak yapımı ile kat görevlisi yatak çevresinde fazla tur atmak zorunda kalmaktadır (Çarşafları teker teker düzenli yerleştir ), Bu tarz yatak yapımının daha fazla süre gerektirmesi ve işgücü israfına yol açması gibi sakıncaları bulunmaktadır. Bu sakıncaların giderilmesi amacıyla, önerilen standart hızlı yatak yapımı ile ilgili konular aşağıda yer verilmektedir.
-Yatak yapımına sol başucu tarafından başlanmalıdır,
-Yatak takımları kat valesinin uzanarak alabileceği en yakın komodin veya koltuk üzerine konulmalıdır.
-Yatağın sol başucu tarafında durularak çarşaf uzun kenarından silkelenerek açılıp yatak üzerine serilmelidir,
-Çarşafların şilte başucu ve kenar kısımlarından yaklaşık 5 cm,’lik bir sapma payı olacak ölçüde olmasına dikkat edilmelidir. İki çarşafın ölçüleri de aynı olmalıdır.
-Daha sonra üst çarşaf ve battaniye (pike de olabilir) aynı şekil, başucundan silkelenerek serilmelidir). Şilteden sarkma payları göz kararı ile ayarlanmalıdır,
-Yatağa çarşaflar atılırken alt çarşafın dikişlerinin alta, üst çarşaf dikişlerinin ise üste bakacak şekilde düzenlenmesi sırasındaki fazla konu zamanının da ortadan kaldırılması için, çamaşırhanede çarşaflar üste bakacak ve içe bakacak şekilde dikiş yönlerine göre katlanmalı, ve ayrı ayrı işlenmelidir. Bu şekilde ayrı istiflerden alınan çarşafların yatak üzerine yerleştirilmeleri kolaylaştırılmış olacaktır.
-Yatak baş ucunda durularak üst çarşafın 20-30 cm.’lik kısmı battaniye üzerine kapak şeklinde katlanmalıdır.
-Yatak, sol baş ucundaki köşelerden önce alttaki malzemeden başlayarak çarşaflar zarflanmalı ve sıkıştırılarak yatağın diğer kullanılan malzemelerinin konulduğu tarafa doğru sıra ile zarflama ve sıkıştırma işlemi yapılarak yatağın sağ başucuna kadar gelinmelidir.
-Daha sonra yatak örtüsü alınarak yatak üzerine serilmelidir.
-Yastık kılıfları yastığa geçirilmeli ve yastık kılıflarının yastık ölçülerinden 5-7 cm. geniş olmasına özen gösterilmelidir. ( yastık geçirme işleminin kolaylığı ve estetik görüntü için)
-Yatak örtüsünün baş tarafındaki yastık yeri fazlalığı yatak üstüne katlanarak buraya yastık konulmalı ve yatak örtüsünün bu fazla kısmı yastık üzerine sarılarak yatak yapım işlemi bitirilmelidir.
-Yatak son kez tekrar kontrol edilmelidir.
Bu yöntemle bir kişilik yatak yapımı için iki dakikalık bir süre yeterli olmaktadır. Buna bağlı olarak kat görevlisi daha az hareket ederek enerji tasarrufu da sağlamaktadır.
Banyo Temizliği
Yatak yapımından sonra önemli ikinci aşama, banyonun temizlenmesidir. Banyo temizliğinde izlenecek sıra ve yapılacak işlemler kısaca şöyle sıralanabilir:
- Banyonun havalandırılması,
- Tuvaletin rezervauarının çalıştırılması ve temizlik maddesinin tuvalete dökülerek beklemeye bırakılması. (bu uygulama ile temizlik maddesi, uygulandığı yüzeyde yavaş yavaş akarak temas ettiği yerlerdeki kir ve lekeleri sökecektir) Daha sonra tuvaletin temizlenmesi,
-Duş teknesi veya banyo küvetindeki kirlerindeki su püskürtülerek ve ovularak temizlenmesi. Armatürlerin temizlenmesi ve kurutulması,
-Lavabonun ovularak temizlenmesi,
- Fayanslar ve seramik duvarların silinerek temizlenmesi,
-Banyodaki tezgah, kapı, çöp sepetinin ve banyo aynasının temizliğinin yapılması,
- Banyo havluları, sabunları, şampuanlar yerleştirilmesi,
-Son olarak zeminin silinmesi. Zemin temizliğinde mop kullanılmasına daha kolay ve çabuk temizlik nedeniyle özen gösterilmesi.
Yerlerin Süpürülmesi ve Toz Alma
Oda temizliğinin son aşamasıdır. Bu aşamada odanın önce elektrik süpürgesi ile zemini temizlenir. Zemin temizliğinde gırgır denilen halı süpürgesi de kullanılabilir. Bu işlem sırasında halıya dökülen herhangi bir lekeli madde varsa onun da temizliği yapılmalıdır.
Elektrik süpürgesi ile toz alma işleminden sonra eğer açıksa oda penceresi kapatılarak toz alma işlemi yapılmaya başlanır. Toz alma işlemi sırasında kullanılan bezin oda tozu için kullanılan renk ve cinsten olmasına dikkat edilmelidir. Banyolarda kullanılan ve yeteri kadar temiz olmayan toz bezlerinin kullanılması, sağlık koşullarına uygun olmayan bir temizlik yapılmasına yol açacaktır. Toz alma işlemine kapıya en yakın yerden başlanmalı ve hiçbir alan atlanmadan kapıya en yakın yerde bitirilmelidir.
Toz alma sırasında görünmeyen yüzeylerin temizliğinin de yapılmasına özen gösterilmelidir. Dolap içleri, ampuller, kapı üstleri, komodin arkaları, pencere cam içleri ve önleri gibi köşeler ve görünmeyen yerleri temizliği ne de dikkat edilmelidir.
Toz alma aşamasından sonra, oda son kez kontrol edilir ve gerek eşantiyonlar (kibrit, dikiş poşeti, ayakkabı sileceği, sümen vb.) konulara odanın temizliği bitirilir. Bu şekildeki odaya otelcilik literatürüne “VACANT CLEAN” veya “OKEY”li oda denilmektedir.
BUHAR TEMİZLİĞİ
Otellerde banyolara uygulanan farklı bit temizlik yöntemidir. V.İ müşterilere hazırlanan odalara uygulanır. Bu temizlik için, öncelikle banyoya normal günlük temizlik uygulanır. Daha sonra.sıcak su açılarak küvetin dolması veya duş teknesinin dolması ve bu sırada akan suyun bunlarından tüm banyo alanının buğulanması sağlanır. Sıcak suyun en fazla 5 dakika açık kalması (Banyonun büyüklüğüne göre değişebilir) yeterli olmaktadır.
Daha sonra banyodaki küvetin boşaltılması gerekir. Terleyen aksamlar kuru ve temiz bir bezle silinerek buhar temizlik tamamlanır.
Bu temizlikte banyonun dezenfekte olması ve derinlemesine temizliğinin yapılması yanında, fayansların parlaması da sağlanır.

V.I.P ODA TEMİZLİĞİ
Odada, otel yönetimi tarafından V.I.P. (Very Important Person) olarak bildirilen kişilerin kalmaları durumunda yapılan temizlik türüdür. Genel hatlarıyla normal temizlik gibi yapılır. Ancak, normal temizlik ve düzenlemelerden farklı olarak bazı işlemlerin yapılması gerekir. V.I.P. oda temizliğinde dikkat edilecek konular aşağıda sıralanmaktadır:
- Oda, mümkünse suit oda ve double bed yataklı olmalıdır.
- Odanın temizliği ince temizlik veya ayrıntılı.temizlikle gerçekleştirilmelidir. Odanın hazırlanışında V.I.P.’in konumuna göre kat şefi veya genel kat yöneticisi nezaket etmelidir.
- Banyoya buhar temizliği uygulanmalıdır.
- Yatak çarşafı-yastık kılıfı beyaz renkten seçilmelidir.
- Yatak takımları ilk kez kullanılıyor olmalı ya da kolalanmalıdır.
- Yatak yapımında i çarşaf, i nevresim kullanılmalıdır
- Hava karardıktan sonra giriş yapılacaksa, oda ışıklarından biri açık tutulmalıdır.
- V.I.P. , odaya suit odanın oturma tarafından alınmalıdır.
- Yatak açma yapılmalıdır (Örtüyü topla, kapıya yakın taraftan nevresimin ucunu 30-40 cm. açarak üste katla, V .I.P. müşteri yalnız geliyorsa yataktaki iki yastığı üst üste koy).
-Odaya meyve sepetle gönderilmelidir ve mutlaka fingerbowl konulmalıdır. Fingerbowl’un çiçek yapraklarıyla süslenmesi gerekmektedir.
-V.I.P. odanın temizliği ilk sırada yapılmalıdır. Çünkü her tür serviste öncelikli olan müşteridir.
-Odadaki telefon direkt görüşmelere açık olmalıdır.
-Odada bir bölüm, yer mümkünse ve gerekiyorsa çalışma odası gibi düzenlenmelidir.
-Banyoda mutlaka bornoz bulunmalıdır. Bornoz asılı değil, poşetlenmiş olarak lavabo tezgahı üzerine konulmalıdır. Konulmalıdır.
-Havlu takımlarının yeni, fakat yıkanmış olması yumuşaklığı açısından gereklidir.
-Mini bar V.I.P.’e uygun olarak gerekli içkilerle doldurulmalıdır.
-V.İ.P. odalar için özel olarak hazırlanmış bukletler kullanılmalardır.
CİLALAMA
Yüzeylere cila uygulanmasının üç nedeni vardır. Bunlar:
1. Günlük temizliği kolaylaştırmak,
2. Estetik açıdan güzel ve parlak bir görüntü sağlamak,
3. Yüzeyleri korumak.
Zeminlerin yapımı için kullanılan pek çok materyal vardır (Mermer, plastik materyal vb.). Zeminler ne kadar düzgün yapılırsa yapılsınlar. doğal olarak yüzeylerinde küçük gözenekler kalır.
Ülkemiz gibi tozu son derece bol olan yerlerde bu küçük gözenekler içine kirlerin yerleşmeleri çok kolay ve çabuk olur. Bunların günlük olarak temizliği son derece zor ve zaman alıcıdır. Bütün bu basit nedenler göz önüne alındığında cilanın önemi kendiliğinden ortaya çıkar.
Cilalama işlemi, yumuşak, sert, mermer cilası gibi cilalar ve temizleme maddelerinin yardımıyla yapılırlar. Cilalamada cila makinası kullanılır. Konuyu sert ci la ve mermer yüzeyin cilalanması ile örneklediğimizde aşağıdaki sıralama ortaya çıkmaktadır.
-Her cilalama işleminde olduğu gibi önce sökücü bir madde ile eski cilalar alınır ve zemin genel temizliği yapılır.
-Sert cila kullanılmadan önce yüzeyin iyice kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.
- Sprey şişesinin içine sert mermer cilası doldurulur.
- Cila makinasının altına çelik yünü pad takılır.
- Yarım metre karelik küçük bir alana sprey şişesinden az miktarda cila sıkılır.
- Püskürtülen cilanın yüzeyde cilanın donup kurumamasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey parlayana kadar cila makinası bu alanda gezdirilir. Yarım metrekareyi geçmeyecek kadar küçük bir alanın sırayla parlatılarak cilalama işlemi sürdürülür. Cilalanan yerleri tekrar cilalanması ile daha fazla parlaklık kazandırılması mümkündür.
- Son olarak cilalanmış yüzeyi nemli bir paspas ile silerek çelik yünü pad’den dökülen toz ve parçacıklar ortadan kaldırılır.
Sert cila kullanılırken cila makinasının yüksek devirli türden seçilmiş olmasının cilalamadaki önemli bir etkisi vardır. Yumuşak cilalar genellikle daha düşük devirli makinalarla da yapılabilmektedir. Cila makinasının altına konulan pad’ın kahverengi renkte olan veya çelik yünlü olmayan türden seçilmiş olması gerekmektedir. Yumuşak cila günlük olarak kullanıldığında, mop kullanarak da uygulanabilmektedir. Cila kova içine konulur ve mopla yüzeye sürülür. Cilanın yayılması sırasında, mop sekiz hareketleri yapılarak yüzeyde gezdirilir. Birinci kat cila sürüldükten sonra kuruması beklenir. Kuruduktan sonra aynı şekilde bir kat daha sürülerek işleme devam edilir.
HALILARIN TEMİZLENMESİ
Halılar yapıları itibariyle diğer yüzey türlerinden farklıdır. Öncelikle, elyaftan üretilmiş olmaları ve değişik katmanları bulunması nedeniyle yıkanmalarında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak halı doku özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Halılar, doğal (yün, ipek, pamuk) ve yapay (vizkoz, asetat, naylon v.b.) elyaflardan imal edilirler ve genel olarak üç tabakadan oluşurlar.
a) İpek Kısmı: Düz ilmikli, bükülmüş ilmikli, desenli ve değişik yönlü ilmikli vs.
b) Orta Kısmı: Polyester, keçe dokuma vs.
c) Taban Kısmı: Latex köpüğü, pvc köpüğü, jüt vs.
Tabanı lastik ve köpük olanlar en kolay temizlenen halılardır. Taban jüt olanların jüt kısım imalatı sırasında iyi yıkanmamışsa çekme yaparAçık renkli halılarda bazen yer yer lekeler meydana gelebilir. Bunun nedeni ise, orta kısıma konan katranın çözülmesidir. Bu nedenle halı yıkanmadan önce köşesinden denenmelidir.
Halı yıkamada halı yıkama makinası, cila makinası, elektrikli süpürge, halı fırçası, deterjan taskı ve deterjana ihtiyaç vardır.
Halıların yıkanmasında şu sıra takip edilir:
- Halı önce elektrikli süpürge ile süpürülür. Zeminde kalabilecek toz ve kirler yıkama sırasında halıya geçerek temizliği zorlaştırır.
-Halıların makina ile yıkanmasında halı yıkayıcı deterjan kullanılmalıdır.
-Halının kirlilik derecesine göre i /4 veya i /20 oranında su ile karıştırılmış halı şampuanı katılır.
-Makinanın kirli su tankının yerine oturtulmasından sonra bağlantı kablosu dıştan dolayıp alt motordaki prize fişi takılır.
-Emme hortumunun kirli tankındaki yuvasına oturtulmasından sonra püskürtme hortumu da yuvasına geçirilir.
-Halı yıkama makinasının püskürtme ve emme motorlarının aynı anda çalıştırılması gerekmektedir.
-Halı en uzak köşesinden başlanarak yıkanmalıdır.
-Halı yıkama makinasının kirli su tankındaki köpüğün oluşması,
önlemek için köpük kesici kullanılır.
-Yıkama bittikten sonra halı havalandırılarak birkaç saat içinde kurutulmalıdır.
-Halı yıkama sırasında sadece köpükle yıkama yapan maddelerinde kullanılması söz konusudur. Bu şekilde yapılan temizlikte emme üniteilerine gerek yoktur.Çünkü, köpük havalandırma sırasında uçmaktadır.
-Halıların temizliğinden önce lekelerinin çıkartılması gerekmektedir. Piyasada kumaş yüzeyler için üretilmiş çeşitli lekelerde etkili olabilecek sprey şeklindeki ürünlerden bu amaçla yararlanılabilir.
RESİM : Halı yıkama makinası

ODA TEMİZLİK SÜRESİ
Oda temizliğinde; temizliğin kalitesinin bozulmadan temizlik süresinin minimize edilmesi de önemli bir konudur. Özellikle, emek-yoğun olan bu sektörde iş gücünün aşırı kullanımı işletmelere önemli maliyetler yüklemektedir. Bu nedenle, zamanın iyi kullanılması ve her işin hak ettiği sürede tamamlanmasının kontrol altında tutulması gerekmektedir. Odanın temizlik suresini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler;
- Kat görevlisinin deneyimi,
- Odanın büyüklüğü (suit veya tek kişilik olması),
- Odayı kullanan müşterinin durumu,
- Gerekli araç ve donanımın emre hazır olarak kat görevlisinin elinin altında bulundurulması,
Deneyimli bir kat görevlisi bazı alanların temizliğini şu sürelerde.gerçekleştirmektedir:
-18 adet iki yataklı (twin-bed) oda 8 saatte,
-Tek kişilik yatak yapımı 2 dakikada,
-Ortalama kirlilik düzeyinde olan iki yataklı bir odanın temizliğe 14.5-15 dakikada,
-13 suit odanın temizliği 8 saatte,
-40 -50 merdiven basamağının temizliği 12 dakikada,
-60 -80 pencere camın temizliği 8 saatte,
-30 m2′lik alanın cilalanması 45 dakikada.
II. UNVAN VE TANIMI
Unvan: Oda Görevlisi (Turizm) (Seviye 2)
Tanım: Oda Görevlisi (Turizm), konaklama vb. işletmelerde konuk odalarının temizlik, düzen ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
III. ODA GÖREVLİSİ (TURİZM)’NİN YAPTIĞI GÖREV VE İŞLEMLER
Oda Görevlisi (Turizm), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.
GÖREVLER İŞLEMLER
A İş Organizasyonu Yapmak A01 Kişisel hazırlık yapmak
A02 İş programı yapmak
A03 Malzeme ihtiyacını belirlemek
A04 Malzeme temin etmek
A05 Kullanılan araç ve ekipmanların bakımı yapmak
A06 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
A07 Konuk istek ve şikayetleriyle ilgilenmek
A08 Özürlü konuklara yardımcı olmak
A09 Odaya giren otel görevlilerine nezaret etmek
A10 Şüpheli ve olağan dışı durumları ilgililere haber vermek
B İş İçin Hazırlık Yapmak B01 Rapor, pas anahtarı teslim almak
B02 Koridor kontrolü yapmak
B03 Genel alan küllüğü temizlemek (odalar bölgesinde)
B04 Kapı kolu talimatı kontrolü yapmak
B05 Oda durum kontrolü yapmak
B06 Yangın kapılarını kontrol etmek
C Oda Temizliği Yapmak C01 Konuğun odada olup olmadığını kontrol etmek
C02 Odadaki çöp ve boş servis malzemelerini dışarı almak
C03 Odayı havalandırmak
C04 Minibar kontrolü yapmak (1)
C05 Emanet kasa kontrolü yapmak (1)
C06 Arıza tespiti yapmak
C07 Oda donanımlarını kontrol etmek
C08 Konuk giysilerinin çamaşırhaneye iletilmesini sağlamak
C09 Unutulan eşya kontrolü yapmak
C10 Kirli mefruşatları toplamak
C11 Yatak yapmak
C12 Konuk eşyalarını düzenlemek
C13 Minibar temizliği yapmak
C14 Toz almak
C15 Telefon ve uzaktan kumanda cihazlarını dezenfekte etmek
C16 Cam, ayna silmek
C17 Çiçek sulamak (1)
C18 Paspas yapmak
C19 Kırtasiye ve eksik konuk (buklet) malzemelerini tamamlamak
C20 Halı süpürmek
C21 Odanın son kontrolünü yapmak
C22 İlave yatak hazırlamak
D Banyo Temizliği Yapmak D01 Duvar kaplaması temizliği yapmak
D02 Duş kabinini temizlemek
D03 Banyo perdesini temizlemek
D04 Armatürleri temizlemek
D05 Küvet paspasını ve oturağını temizlemek
D06 Lavabonun ve küvetin temizliğini yapmak
D07 Tuvalet fırçasını dezenfekte etmek
D08 Klozetin ve bidenin temizliğini yapmak
D09 Saç kurutucusunun temizliğini yapmak
D10 Kapıları silmek
D11 Zeminin temizliğini yapmak
D12 Banyonun buklet ve havlularını tamamlamak
E Gün Sonu İşlemleri Yapmak E01 Oda görevlisi oda durum raporunu hazırlamak
E02 Anahtar, rapor teslimatı yapmak
E03 Asansör, merdiven temizlemek
E04 Kat arabasını hazırlamak
E05 Ekipmanların günlük temizliğini yapmak
E06 Toz torbasını değiştirmek
E07 Kat ofisini düzenlemek
E08 Çamaşır sayımı yapmak (1)
E09 Kirli mefruşatın çamarışhaneye iletilmesini sağlamak
E10 Bilgi defterine not aktarmak
E11 Yatak açma hizmeti vermek
F Yüzey Bakım İşlemleri Yapmak F01 Duvar ve tavan temizliği yapmak
F02 Ahşap yüzeyleri cilalamak
F03 Metal yüzeyleri parlatmak
F04 Mermer yüzeyleri cilalamak
F05 Havalandırma kapaklarının temizliğini yapmak
F06 Halıları yıkamak
F07 Koltukları yıkamak
F08 Perdeleri temizlemek
G Mutfak Temizliği Yapmak (2) G01 Mutfak donanımlarını kontrol etmek
G02 Mutfak malzemesinin eksiklerini tamamlamak
G03 Aspiratör filtrelerini temizlemek/değiştirmek
G04 Ocağı, fırını temizlemek
G05 Buzdolabını temizlemek
G06 Bulaşık yıkamak
G07 Mutfak malzemesi teslimatı yapmak
H Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek H01 Yardımcı elemanlara eğitim vermek
H02 Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
H03 Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
H04 Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

(1) : Bu işlemler bazı işletmelerde oda görevlisi tarafından yerine getirilmektedir.
(2) : Bu görev sadece apart otellerde yerine getirilmektedir.
Aşağıda 4. 5. ve 6. bölümlerde yer alan listeler mesleğin geneli ile ilgili olup, mesleğin daha iyi anlaşılması için standarda dahil edilmiştir. Sözkonusu listeler alfabetik olarak hazırlanmış olup, bir işyerinden diğerine değişebilmektedir.

IV. GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR
Araçlar, Makine ve Ekipmanlar
1. Bez çeşitleri
2. Cam jileti
3. Cam mopu
4. Cam peluşu
5. Cam teleskopu
6. Cila makinesi
7. Çamaşır sepeti
8. Çek-çek
9. Çöp kovası
10. Elektrik süpürgesi (ıslak-kuru)
11. Faraş
12. Fırça çeşitleri
13. Halı kurutma makinesi
14. Halı yıkama makinesi
15. Kat arabası
16. Kirli taşıma arabası
17. Kova (renk kodlu)
18. Lastik eldiven
19. Maşrapa
20. Mop
21. Ot süpürge
22. Paspas arabası
23. Pompa
24. Portatif merdiven
25. Su çekme makinesi
26. Su hortumu
27. Sünger çeşitleri
28. Süpürge
29. Uzatma kablosu
30. Yer kazıma jileti
Gereçler (Malzemeler)
1. Amonyak
2. Anahtarlık
3. Arap sabunu
4. Arıza bildirim kartı
5. Askı
6. Ayak havlusu
7. Ayakkabı bezi
8. Ayakkabı cilası
9. Ayakkabı çekeceği
10. Banyo havlusu
11. Banyo köpüğü
12. Banyo paspası
13. Banyo süngeri
14. Bardak
15. Bardak poşeti
16. Bloknot
17. Bornoz
18. Buklet sepeti
19. Bulaşık deterjanı
20. Cam temizleme ürünleri
21. Cila sökücü
22. Çamaşır listesi
23. Çamaşır suyu
24. Çamaşır torbası
25. Çikolata
26. Çöp torbası
27. Dezenfektan
28. Dikiş seti
29. Diş fırçası
30. Diş macunu
31. DND kartı
32. Duş bonesi
33. El-traş havlusu
34. Elbise fırçası
35. Halı şampuanı
36. Kağıt, zarf
37. Kahvaltı kartı
38. Kalem, bloknot
39. Kartpostal
40. Kibrit
41. Kireç çözücü
42. Kitap ayracı
43. Klozet dezenfektanı
44. Koku giderici
45. Konuk anket formu
46. Köpük kesici
47. Kulak çubuğu
48. Kuru temizleme listesi
49. Kutu mendil
50. Kül tablası
51. Küvet ve lavabo temizleme maddesi
52. Leke sökücüler
53. Lokum
54. Makyaj pamuğu
55. Mektup açacağı
56. Mermer cilası
57. Minibar adisyonu
58. Mobilya cilası
59. Naftalin
60. Nikel-krom parlatıcı
61. Oda servisi menüsü
62. Oda spreyi
63. Otel broşürü
64. Otel rehberi
65. Ovma maddeleri
66. Ponza taşı
67. Prinç parlatıcı
68. Renk kodlu temizlik bezleri
69. Sabun
70. Saç kremi
71. Sıhhi malzeme torbası
72. Sümen
73. Şampuan
74. Tarak
75. Telefon rehberi (otel içi)
76. Terlik
77. Tirbüşon
78. Traş bıçağı
79. Traş köpüğü
80. Tuvalet kağıdı
81. TV kanal listesi
82. Uyarı yazıları
83. Vücut losyonu
84. Yağ çözücü
85. Yangın talimatı
86. Yer temizleme maddesi
87. Yüz havlusu
V. GENEL BİLGİ VE BECERİLER
1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
2. Çevre düzenlemeleri bilgisi
3. Dinleme yeteneği
4. Ekip içinde çalışma yeteneği
5. Görsel yetenek
6. Hafıza yeteneği
7. Hijyen bilgisi
8. İletişim yeteneği
9. İlkyardım bilgisi
10. İnsan psikolojisi bilgisi
11. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
12. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
13. Kayıt tutma yeteneği
14. Malzeme bilgisi
15. Mesleki matematik bilgisi
16. Mesleki terim bilgisi
17. Nezaket kuralları bilgisi
18. Öğrenme yeteneği
19. Organizasyon yeteneği
20. Protokol bilgisi
21. Temel kimya bilgisi (kimyasal temizlik maddeleri hakkında)
22. Temizlik yöntemleri bilgisi
23. Turizm ve yöreye ait bilgi
24. Türkçe diksiyon bilgisi
25. Yabancı dil bilgisi (bazı işletmelerde)
26. Yabancı kültürleri bilmek
27. Yüzey ve eşya özellikleri bilgisi
VI. GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR (1)
1. Araştırıcı olmak
2. Çalışkan olmak
3. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
4. Detaylara özen göstermek
5. Dış görünüşüne özen göstermek
6. Dikkatli olmak
7. Dürüst olmak
8. Enerjik olmak
9. Güleryüzlü olmak
10. İnsan ilişkilerine özen göstermek
11. İş disiplinine sahip olmak
12. İş güvenliğine dikkat etmek
13. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
14. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
15. Kaliteye dikkat etmek
16. Kararlı olmak
17. Meslek ahlakına sahip olmak
18. Misafirperver olmak
19. Nazik olmak
20. Planlı ve organize olmak
21. Sabırlı olmak
22. Sır saklamak
23. Soğukkanlı olmak
24. Sorumluluk sahibi olmak
25. Temiz olmaya özen göstermek
26. Titiz olmak
27. Yeniliklere açık olmak
28. Zamanı iyi kullanmak

Yukarıda da ana menüsünü gördüğünüz gibi otel içindeki temizlik ile görevli personel bu bölümü kullanarak odalarda yaptığı temizlik işlemlerini programa girişini yapar. Bu sayede odaları kirli durumundan temiz durumuna veya temiz durumundan kirli durumuna alabilir. Bunun için yapması gereken oda simgesinin üzerine çift tıklaması veya toplu olarak işlem yapmak istiyorsa menünün sol tarafında yer alan Boş odaların hepsini temiz göster, Tüm odaları kirli göster…. gibi seçenekleri kullanarak işlem yapar.

Sanitasyon,Hijyen

atauni öğrencileri

Deniz ZORBA,    Ugur MUS

7 yorum

 1. ŞEVKET KOÇAK Diyor ki:

  bravo gerçekten güzel hazırlamışssınız elinize sağlık.

 2. Temizlik Diyor ki:

  Makale için teşekkürler, temizlikle ilgili yazılarınızın devamını bekliyoruz.

 3. ismail ipek Diyor ki:

  bencede güzel yalnız bazı yerlerin zamanlaması düzeltilmesi lazım örneğin mermer cila atması 4 ila 4.5 dk olmalıdır çalışma ve başarılarınızın devamını diliyorum.

 4. Kemal KOCATEPE Diyor ki:

  Merhaba,Açıklamalarınız için teşekkür ederim.Benim bir sorum var;Ben müşteri olarak soruyorum.
  1-Özellikle bir tek mini bar kontrolü için odaya gidilir mi?
  Gidilirse gün içerisinde ki ideal zaman nedir?Mesela 24:00..05:00 aralığında olur mu?
  2-Odanın satılıp satılmadığını bilmese bile kat görevlisi her odanın kapısını çalmak zorunda mıdır?
  3-24:00..05:00 aralığında kat görevlisinin yanlışlıkla odaya girmesine istinaden Otel yönetimi nasıl bir tavır sergilemelidir?

  cevap verebilirseniz çok memnun olurum.

 5. muhterem-bozkurt Diyor ki:

  merhaba-bende otelde çalışıyorum.bilmediğim çok şey varmış.bilgiler için teşekkür ederim.

 6. meryem Diyor ki:

  minibar odalara sabah girmeye başlar önce çıkmış odalarla başlar gün içinde misafir odalarına girer ve kontrolünü yapar.kat görevlisi yani maid hangi odanın satıldığını yada satılmadığını çok iyi bilir çünki elinde odalar ile ilgili raporu vardır ve bu raporda herşey yazar yanlışlıkla odalara girilebilirmi evet sizin dediğiniz saatte bir başka odanın isteği vardır ama oda numarası kişiye yanlış verilmiş olabilir bu şekilde yanlışlık olur eğer siz rahatsız olduysanız bu durumdan misafir hizmetlerine durumu bildirirsiniz onlarda notlarını kontrol eder ve yanlışlık nerede yapılmış anlarlar ve misafirden özür dilenir misafire jet olsun diye odaya şarap,meyve setabı yollanabilir.

 7. hilal nur pamuk Diyor ki:

  sizlere çok teşşekkür ederim her ödevimde bana çok yardımcı oluyorsunuz.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.