Servis ve Bar Personelinin Üzerinde ve Dolabında Bulundurması Gereken Araç ve Gereçler

Yazar on Eki 10th, 2009

 


Servis peçetesi

şterilere yiyecek ve içecek servisi yaparken ortaya çıkabilecek bazı olumsuz Durumlarda kullanmak üzere( tabakların sıcak olması, yiyecek veya içeceğin dökülmesi) gibi Servis personelinin sol kolunda bulundurduğu beyaz renkli, normal peçeteden biraz daha büyük (50cm-50cm) ebatlarında olan bez peçetelere servis peçetesi adı verilir.

Adisyon

Sipariş almak için kullanılan, iki veya daha fazla nüshalı olan, otelin satışlarını da denetleyebilmesi için kullanılan ?captain order? adı da verilen, servis personelinin cebinde taşıdığı bloknotlara adisyon adı verilir.

Tirbuşon

Tirbuşon metal veya plastikten yapılmış olan, şarap ve kapaklı içeceklerin kapağını açmak için kullanılan, bazen de puronun ağzını kesmede kullanılan bir araçtır.

Kalem

Kullanılan kalem kaliteli olmalı, ağzında mutlaka kapak olmalıdır. Ağzı açıkta olan kalemler cebimize akabilir.

Kibrit

şterilerin sigarasını yakabilmek, flambe yaparken ocağı yakabilmek, yaş günü pastasının mumunu yakabilmek ve daha birçok işte kullanabilmek için mutlaka servis personeli cebinde kibrit taşımalıdır.

Saat

Personelin mesaisine, antresine riayet edebilmesi için, müşterinin zamanla ilgili sorularına cevap verebilmesi için su geçirmeyen saat kullanması tavsiye edilir. Aynı zamanda siparişin takibi içinde saat büyük önem arz etmektedir.

İsimlik

şterilerin çalışan personele ismiyle hitap edebilmesi, personelle karşılaşılan bir sorun karşısında o personelin ismini verebilmesi için daha sıcak bir atmosfer kurulabilmesi için isimlik kullanılır.

Mutfak Personelinin Üzerinde Bulundurması Gereken Araç-Gereçler ve Bunları Bulundurma Yerleri

 

Not defteri

Mutfakta çalışan personelin eksik malzemeleri not etmek, yapılması gereken işleri planlı yürütebilmek, acil olarak ortaya çıkan bir sorunu not edebilmek için küçük bir not defteri bulundurması gerekir.

Kalem

Mutfak personelinin malzeme listesini, ortaya çıkan bir problemi, personelle ilgili işlemleri yazabilmesi için ağzı kapaklı bir tükenmez kaleme ihtiyacı vardır.

Mutfak bezi

Personelin sıcak kapları tıyabilmesi için pamuklu kumaştan yapılmış beyaz renkte bir mutfak bezine ihtiyacı vardır.

Hosteslerin Üzerinde Bulundurması Gereken Eşyalar, Belgeler ve dokümanlar

 

Uçak Hostesi

Uçak Hostesinin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler

Bütün kabin ekibi üyeleri kendilerine ait sertifika, pasaport, aşı kâğıdı ve vizelerin Geçerliliklerini koruduklarını kişisel olarak takip etmekten ve bunları her uçuşta beraberlerinde bulundurmaktan sorumludur. Eksik belge bulunduran memur uçuşa kabul edilmez ve yerine nöbetçi ekipten yeni memur çağırılır. Bu belgeler Sivil Havacılık yetkilileri tarafından istendiğinde gösterilmelidir.

Kabin Memuru Sertifikası

Kabin memurluğu eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlamış personele verilen sertifikadır. Kabin memuru olarak o havayolunda uçuşlara katılabileceğini gösterir.

Uçak Tip Sertifikası

Kabin görevlilerine temel yer eğitimini başarı ile bitirdiklerine dair verilir. Geçerlilik süresi 1 yıldır. Yılda bir kez tekrarlama eğitimi yapıldıktan sonra ilgili bölüm Eğitim başkanı tarafından imzalandığı takdirde tekrar işlevlik kazanır. Her uçuş öncesi Kabin Amiri tarafından kontrol edilir. Ayrıca sertifikanın geçerlilik süresinin takibinden kişinin kendisi sorumludur.

Pasaport

Yurt dışına çıkış için Emniyet Genel Müdürlüğü?nden alınan belgedir. Geçerli ve süresi en az 1 yıllık uzatılmış olmalıdır. Takibinden kabin memuru kendisi sorumludur. Pasaport devam ettirme ve vize için verilmeden önce Kabin Hizmetleri Müdürlüğüne bilgi verilmelidir. Pasaport geri alınana kadar da şirket tarafından verilmiş resmi yazı taşınmalıdır. Süresi uzatılan ya da yenilenen pasaportun fotokopisi en kısa sürede Kabin Hizmetleri Müdürlüğüne ulaştırılır.

Landing Card

Türkiye Cumhuriyeti?nde her kabin görevlisinin bu kartı vardır ve kart olmadan uçamaz. Uçucu personel olarak firmada çalıştığını belgeleyen, Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen resmi bir evraktır. Yurt dışına çıkışlarda gümrük muhafaza görevlilerine istendiği takdirde gösterilmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, kontrolü kabin memuru tarafından yapılmalıdır. Bu sürenin bitimine 1 ay kala uzatma için Kabin Ekipleri Müdürlüğü bilgilendirilir. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır. Landing kartın kaybolmasıdurumunda, derhal yerel polis merkezine bildirilerek tutanak tutturulmalı; Kabin Hizmetleri Müdürlüğü ve Ekip Planlama telefonla derhal bilgilendirilmelidir. Yeni kart çıkana kadar uçuşlar durdurulabilir.

ID Card (Kimlik Kartı)

Şirket tanıtım kartıdır ve dünya da ki tüm havaalanlarında geçerlidir. Her kabin memuruna şirket tarafından resimli ID kartı verilir ve görülebilir şekilde taşınması gerekir. Kaybolması durumunda, derhal Kabin Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirilmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, kontrolü Kabin Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır.

 Apron Kartı

Kabin görevlisinin Türkiye?deki tüm apron (Uçakların durduğu yer) ve havaalanlarına giriş iznine sahip olabilmesi için, apron kartına ihtiyacı vardır ve görülecek şekilde taşınması gerekir. Apron kartları her yılbaşında yenilenir ve geçerlilik süresi 1 yıl?dır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır.

Apron kartının kaybolması durumunda, derhal yerel polis merkezine bildirilerek tutanak tutturulmalı; Kabin Hizmetleri Müdürlüğü ve Ekip Planlama telefonla derhal Bilgilendirilmelidir. Daha sonra polis tutanağı ile birlikte gazeteye verilmiş? Hükümsüz?ilanı ile Personel Bölümüne dilekçe ile başvurulur. Yeni kart çıkana kadar uçuşlar durdurulur.

Flight Safety Kartı

(Uçuş Güvenlik Kartı) Uçuş emniyeti ile ilgili (yangın, tahliye survival gibi)mock-up uygulamalıeğitimi başarıyla tamamlayan kabin memurlarına verilen sertifikadır. Kabin Memuru uçuş süresince bunu yanında bulundurmak zorundadır.

Gerekiyorsa Aşı Kâğıtları

Uçuş personeli özellikle yurt dışıuşlarda gümrük kontrollerinde istendiği Durumlarda gösterebilmek için aşı kâğıtlarını da yanlarında bulundurmalıdırlar. Uçuşa engel Olmamak ve salahiyeti açısından önemlidir.

Askerlik Belgesi (Bay kabin memurlarıiçin)

Bay kabin memurlarının askerlik yaptığını gösterir belgeyi de yanlarında bulundurmaları, yurt içi ve dışıuçuşlarda gerektiğinde göstermeleri gerekir.

 Uçak Hostesi?nin Taşıması Zorunlu Dokümanlar

Kabin memurları görevleri ile ilgili olarak her türlü dokümanı yanlarında görev süresince bulundurmak ve güncelleştirmekten kişisel olarak sorumludur. Bu dokümanlarda yapılmış olan değişiklikleri öğrenen fakat değişiklikler eline geçmemiş olan personel Kabin Hizmetleri Müdürlüğüne başvurarak eksikliğin tamamlatılmasını istemek zorundadır. Bu gibi dökümamanların bir bölümünü veya tamamını kaybeden personel bağlı olduğu makama bilgi vermelidir. Eksik doküman bulunduran memur uçuşa kabul edilmez ve yerine nöbetçi ekipten yeni memur çağırılır

Cabin Crew Manüel (Kabin Memuru El Kitabı)

Havayolu şirketlerinde Kabin Hizmetleri Müdürlükleri tarafından kabin ekibi olarak görev yapan uçak personeli için hazırlanan ve kabin ekibinin görev yaparken yararlanabileceği her türlü bilgiyi içeren kitaptır.

Check Lıst (Uçak Kontrol Listesi)

Her uçuştan önce uçağın kontrolünü yaparken kullanılan belgedir. Kontroller yapıldıktan sonra olumlu ve olumsuz düşünceler check list?te işaretlenir.

Anons El Kitabı

Uçuş süresince her türlü anonsu yapmak için kabin memurunun yanında bulundurması gereken, içerisinde bütün anons diyalog örneklerinin Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılı olduğu el kitabıdır. Kabin memurlarından ezbere bilseler bile anons yaparken mutlaka el kitabını kullanmaları istenir. Bu anons sırasında hata riskini ortadan kaldırır.

Uçak Hostesi?nin Uçuş Sırasında Yanında Taşıması gereken Bavulu ve İçinde Bulundurması Gereken Eşyalar

Bavullar

Ekip bagajları şirket tarafından verilir ve içerisinde ekibin şahsi eşyaları bulunur. Bu eşyalar özellikle yatıda personelin işine yarar. Ayrıca uçakta da herhangi bir aksaklıkta personelin zor durumda kalmasını önler Bagajlar her personel için aynı renk ve boyuttadır. Bayanlar için, çek-çek, kol çantası, erkekler için, omuz çantası ve çek-çekten oluşmaktadır. Bunların haricinde başka bir çanta kullanılamaz. Üzerine şirketin verdiği etiket haricinde hiç bir şey takılamaz veya yapıştırılamaz. Kabin ekibi üyeleri bagajlarını korumasız şekilde herhangi bir yere bırakmamalıdırlar. Uçağa alınmadan önce ekip üyeleri tarafından kontrol edilmelidir. Uçuşsırasında kullanılacak dokümanların taşınması için kullanılan uçuş el çantaları dışında kalan tüm ekip bagajları kargo kompartımanında taşınır. Ancak kokpit ve kabinde Taşınması, yolcu ve hizmetler açısından sorun yaratmayacak büyüklükteki ve sayıdaki Bagajlar commander (Kaptan Pilot) sorumluluğunda kabine alınabilirler. Kabin amiri gerekli Gördüğü takdirde eksik eşya bulunduran memuru uçuşa kabul etmez ve yerine nöbetçi ekipten yeni memur çağırır.

Kabin Memurunun Bavulunda Bulundurması Gereken Eşyalar

 •  En az iki adet yedek çorap
 •  Yedek iç çamaşırı
 •  Dikiş kutusu, yedek ceket ve gömlek düğmesi
 •  Sivil kıyafet ve yedek gömlek
 •  Deodorant ve tırnak fırçası
 •  Tıraş takı(Bayanlar için makyaj takımı, makyaj temizleme malzemeleri ve babet)
 •  Ayakkabı boya
 •  Şişe ve kutu açacağı, 2 adet maşa (buz ve ekmek için)
 •  Önlük (Bayanlar için)
 •  El feneri
 •  Zarf ve boşmektup kağıdı

Yer Hostesi

 Yer Hostesi?nin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler

Bütün yer hostesleri (yolcu hizmetleri memuru) kendilerine ait belgeleri taşımak ve Geçerliliklerini koruduklarını kişisel olarak takip etmekten ve beraberlerinde bulundurmaktan sorumludur. Yetkililer tarafından istendiğinde gösterilmelidir.

 Yolcu Hizmetleri Memuru Sertifikası

Yolcu Hizmetleri memurluğu eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlamış personele verilen sertifikadır. Yolcu hizmetleri memuru olarak o havayolunda çalışabileceğini gösterir.

ID Card (Kimlik Kartı)

Şirket tanıtım kartıdır ve dünya daki tüm havaalanlarında geçerlidir. Her yolcu hizmetleri memuruna şirket tarafından resimli ID kartı verilir ve görülebilir şekilde taşınması gerekir. Kaybolması durumunda; derhal İstasyon Müdürlüğü bilgilendirilmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, kontrolü İstasyon Müdürlüğü tarafından yapılır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır.

 Apron Kartı

Yolcu hizmetleri memurunun Türkiye?deki tüm apron ve havaalanlarına giriş iznine sahip olabilmesi için, apron kartına ihtiyacı vardır ve görülecek şekilde taşınması gerekir. Apron kartları her yılbaşında yenilenir ve geçerlilik süresi 1 yıl?dır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır. Apron kartının kaybolması durumunda, derhal yerel polis merkezine bildirilerek tutanak tutturulmalı; İstasyon Müdürlüğü ve Ekip Planlama telefonla derhal bilgilendirilmelidir. Daha sonra polis tutanağı ile birlikte gazeteye verilmiş? Hükümsüz? ilanı ile Personel Bölümüne dilekçe ile başvurulur. Yeni kart çıkana kadar görevi durdurulur.

 

Otobüs Hostesi

 Otobüs Hostesi?nin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler

 Şirket Kimlik Kartı

Hostesin o firmada çalıştığını gösteren; hostesin ad-soyadının, unvanının yazılı olduğu karttır. Hostes görevde olduğu sürece bu kimlik kartını boynunda asılı olarak taşır.

Nüfus Cüzdanıveya Eşdeğer Kimlik

Hostesin şahsi bilgilerini içeren kimlik kartlarıdır. Gerektiğinde Emniyet Mensuplarına gösterilmelidir.

Otobüs Hostesi?nin Yolculuk Esnasında Yanında Taşıması gereken Sırt Çantası ve İçinde Bulundurması Gereken Eşyalar

 Sırt Çantası

Şirketin verdiği çantalar bütün personelde aynıdır. Bunun dışında başka bir çanta kullanılamaz. Her yolculukta çanta içinde bulunması gereken eşyalar eksiksiz olmalıdır. Bundan öncelikle hostesin kendisi sonrada şefi sorumludur.

Çanta İçindeki Eşyalar:

 •  En az iki adet yedek çorap
 •  Yedek iç çamaşırı
 •  Dikiş kutusu, yedek ceket ve gömlek düğmesi
 •  Sivil kıyafet ve yedek iş gömleği
 •  Deodorant
 •  Tıraş takı
 •  Ayakkabı boya
 •  Diş macunu ve fırçası
 •  Bayanlar için makyaj takımı, makyaj temizleme malzemeleri.

 Tren Hostesi

 Tren Hostesi?nin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler

 Tren Hostesi Cep Kitabı

Hosteslerin genel görünüşü, üniformaları, görevlerini içeren bilgilerin bulunduğu bir kitapçıktır. Görev süresince yanlarında bulunur.

 

4011 Model

Göreve başlarken ve görevi sona erdikten sonra gar kontrolörüne veya servis şefine imzalatmak üzere taşıdığı belgedir. Bu belge T.C.D.D. İşletmesi tarafından verilir.

Nüfus Cüzdanı veya eşdeğer Kimlik

Hostesin şahsi bilgilerini içeren kimlik kartlarıdır. Gerektiğinde Emniyet Mensuplarına gösterilmelidir.

 Tren Hostesi?nin Seyahat Sırasında Bavulunda Bulundurması Gereken Eşyalar

 •  En az bir adet yedek çorap
 •  Yedek iç çamaşırı
 •  Dikiş kutusu, yedek ceket ve bluz düğmesi
 •  Sivil kıyafet
 •  Deodorant
 •  Ayakkabı boya
 •  Makyaj takımı

 Fuar/Kongre Hostesi

Fuar/Kongre Hostesinin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler ve Araç-Gereçler

Şirket Kimlik Kartı

Hostesin o firmada çalıştığını gösteren; hostesin ad-soyadının, unvanının yazılı olduğu karttır. Hostes görevde olduğu sürece bu kimlik kartını boynunda asılı olarak taşır.

Standında Görev YaptığıFirmaya Ait Belgeler

Firma tarafından kendisine emanet edilen promosyonlar, firmaya ait kartvizitler, kataloglar ve ürün tanıtımıile ilgili belgeler, taşınabilir araç ve gereçler bunlardandır.

Kişisel Bakım Ürünleri

Dolabında bulunması gerekenlerin dışında; her an ihtiyaç duyabileceği, iyi görünmesini sağlayacak makyaj ve cilt bakım ürünlerini çantasında bulundurmalıdır.

Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Görev Yapan Personelin Dolabında Bulundurması Gereken Araç-Gereçler ve Bunları Yerleştirme Şekilleri

?Yedek iç çamaşırı

Personel mutlaka dolabında iki-üç adet yedek temiz iç çamaşırı bulundurmalıdır.

?Yedek Üniforma

Mevcut iş kıyafeti ile ilgili beklenmedik bir problem yaşadığı takdirde her an Kullanıma hazır yedek bir iş kıyafeti bulundurmalıdır.

?Yedek ayakkabı-çorap

Ayakkabısının sökülmesi, zarar görmesi gibi durumlarla karşılaştığında personelin çalışabilmesi için bir ayakkabıya ihtiyacı olacaktır. Bu da yedek ayakkabı ile çözülebilir. Bunun yanında iki üç çift yedek çorap da dolapta bulundurulmalıdır.

?Mendil

Dolabımızda mutlaka kağıt mendil bulundurmalıyız. Kâğıt mendili hastalanınca, yüz temizliğinden sonra, tuvaletten sonra ve daha birçok yerde hijyenik olduğu için kullanmalıyız. Alkollü mendil de özellikle hostesler için vazgeçilmez gereçlerdendir.

?Tarak

İşe giderken saçımızı düzeltmek, taramak ve şekil vermek için tarak kullanmalıyız. Tarağı belli sürelerle temizlemeliyiz.

?Tırnak makası

Dolabımızda olmazsa olmazların başında tırnak makası gelebilir. Kişisel temizliğimiz için mutlaka tırnak makasımızın dolapta yer alması gerekir. Tırnak makasını sadece kendimiz kullanmalıyız.

?Traş makinesi

Günlük olarak tıraşımızı olabilmek için tıraş makinesine ya da tıraşbıçına ihtiyacımız olacaktır. Bu sebepten dolabımızda mutlaka yedek tıraş bıçağı bulundurmalıyız.

?Kolonya, after shave, deodorant

Tıraştan sonra cildi rahatlatmak, ter kokusunu önlemek, tene güzel bir koku vermek, çeşitli yaralanma vb. olaylarda kullanmak için mutlaka kolonya, deodorant vb. malzemeleri dolabımızda bulundurmalıyız.

?Ağrıkesici tablet

Acil durumlarda, başağrısında, doktora gidene kadar olan sürede kullanabilmemiz veya bu durumla karşılaşan arkadaşımıza yardım edebilmemiz için dolabımızda ağrıkesici tablet bulundurmamızda fayda vardır.

?Dikiş seti

Çalışma sırasında veya sonrasında kıyafetlerde veya kullanılan bazı malzemelerde Ortaya çıkabilecek yırtık, sökük, düğme kopması gibi durumları tamir edebilmemiz için, içinde çatal iğne, dikişiğnesi, çeşitli renklerde ip ve düğme bulunan bir dikiş seti mutlaka dolabımızda yer almalıdır.

?Şampuan

Saçımıza ve vücudumuza uygun şampuanımız dolapta yer almalıdır. Eğer, kişi şampuan kullanmıyorsa dolapta yer almasına gerek yoktur.

?Ayakkabı boyası

İşe daima temiz ve boyalı ayakkabıyla gidebilmek için dolapta mutlaka ayakkabı boyası bulundurulmalıdır. Artık günümüzde kendinden süngerli hazır ayakkabı boyalakullanılmaktadır.

?Saç tokası-bone-şapka

Duş yaparken, saç tarandıktan sonra, güneşe çıkarken kişi ihtiyaç duyuyorsa dolabında bone, toka, şapka bulundurabilir.

?Havlu

Dolabımızda mutlaka yedek havlu ve kağıt havlu bulundurmamızda fayda vardır.Hijyen açısından kağıt havlu kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

UYGULAMA FAALİYETLERİ

PERSONELİN ÜZERİNDE VE DOLABINDA BULUNDURMASI GEREKEN

ARAÇ VE GEREÇLERİN ÖN HAZIRLIĞI

İşlem basamakları Öneriler

 •  Üzerinizde bulundurmanız gereken araç ve gereçleri temin ediniz.
 •  Dolabınızda bulundurmanız gereken araç ve gereçleri temin ediniz.
 •  İş esnasında üzerinizde bulunduracağınız araç ve gereçleri hazırlayınız.
 •  Sipariş almak, hesap çıkarmak ve hesap tahsil etmek için adisyon kullanınız.
 •  Adisyon arasına koymak için karbon kâğıdıbulundurunuz.
 •  Siparişleri yazmak, hesabıçıkarmak ve tahsil etmek için kapaklı bir tükenmez kalem taşıyınız
 •  Şarap açabilmek için tirbuşon taşıyınız.
 •  Mutlaka su geçirmeyen saat kullanınız.
 •  Kullandığınız saatin rengine dikkat ediniz.
 •  İşe zamanında gidip gelebilmek için saat kullanınız.
 •  Personelin işe devamını takip edebilmek için saat kullanınız.
 •  Her türlü eksiği not edip unutmamak için not defteri kullanınız
 •  Personelle ilgili gelişen olayları not edebilmek için not defteri bulundurunuz.
 •  Sıcak kapları tutmak için mutfak bezi kullanınız.
 •  Mutfak bezi ile temizlik yapmayınız.
 •  Üzerinizde bulundurmanız gereken belgelerin geçerli belge ve eksiksiz olmasına dikkat ediniz.
 •  Her seyahatten önce bavulunuzda taşımanız gereken eşyaları mutlaka kontrol ediniz.
 •  Belgelerinizin güncelleştirilme sürelerini iyi takip ediniz.
 •  Kaybettiğiniz belge ve evraklarınız için hemen ilgili bölüm amirinizle irtibat kurunuz.
 •  Dolabında mutlaka yedek çamaşır, ayakkabı ve çorap bulundurunuz.
 •  Koyu renk çorap giyiniz.
 •  Dolabınızda mutlaka ayakkabı boyanız bulundurunuz.
 •  Yedek traş bıçağı, tırnak makası ve kolonya her daim dolabınızda bulundurunuz.
 •  Dolabınızda bulunan ağrıkesicinin son kullanma tarihine dikkat ediniz.
 •  Gelişigüzel ve ağır etki yapıp uyku getirebilecek ağrı

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

        AKTAŞAhmet, Mutfak Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

 •  GÜREL Mehmet, Gülol GÜREL, Servis ve Bar, MEB Yayınlar, Ankara,1999
 •  KAYA Ahmet, Temel Mutfak Bilgisi, 2000
 •  KIRMIZI Hasan, Servis Teknikleri ve Uygulaması1, MEB Yayınlar, 2004
 • TÜRKAN Cemal, Mutfak Teknolojisi, Detay yayıncılık, Ankara, 2004
 •  İSTEK Abdullah,Servis Personelinin Kiyafetleri Ders Notlari, Bartın 2004
 • GEDÜK Recep, Host ve Hosteslik Ders Notları, Erzincan 2001
 •  Barla Giyim Tekstil San. Ltd. Şti. ,İşElbiseleri Kataloğu, Ankara
 •  Yıldırımlar Giyim İnş. Oto.Ltd.Şti., İşElbiseleri Kataloğu, Ankara
 •  Mosasan Giyim Sanayi Ltd. Şti, Prestijiniz Kataloğu, 2000
 •  Diverseylever, Kişisel Temizlik, 2004
 •  Braun Oral-B, Ağız SağlığıBroşürü, 2005
 • Meltem Üniforma ,İşElbiseleri Kataloğu, Antalya 2006
 •  Formup Qualıty İşElbiseleri Kataloğu,Antalya 2006
 •  Onur Aır Havayolları, Kabin Memuru El Kitabı, İstanbul 2006
 •  Kamil Koç Oto. İşl., Hostes Eğitim Notları, Bursa 2006
 • TC.MEB.MEGEP ?İŞE HAZIRLIK? ANKARA 2007

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.