RESMİ YEMEK (PROTOKOL) SERVİSLERİ

Yazar on Kas 30th, 2008

Resmi karakterli oturmalı akşam yemeklerine genellikle 20.00?20.30 saatleri arasında başlanır. Yemekten önce 30 dakikalık bir zaman dilimi ayrılır. Bu sürede aperatif alınır, tanışmalar olur, yemek öncesi sohbetler yapılır. Genelde hafif içkiler ve yiyecekler ikram edilir.

Yemek Salonuna Geçiş,Yemekten önce alınan aperatif veya genelde yemek öncesi kokteyl olarak adlandırılan ve 30 dakika süren beraberlikten sonra davetliler bir plan ve önceden ayarlanmış bir düzen içinde yemek salonuna geçerler. Yemek salonuna geçişte gerek davetliler ve gerekse ev sahipleri tarafından uyulması zorunlu kuralardan bazıları şunlardır.

 • Masadaki oturma düzenini gösteren plan, vestiyerden sonra salona girişten önce, uygun bir masaya konulabileceği gibi, yemek salonuna girişine yakın bir yere de konabilir. Yapılan bu oturma planının uygun ve uyumlu olmasına bilhassa özen gösterilmelidir.
 • Misafirlerin yemek salonuna geçmeden önce oturma planındaki yerlerini görmeleri kendilerine kolaylık sağlayacaktır. Bu suretle masaya geçildiğinde özellikle yüksek rütbeli onur konuklarının önünde, masadaki yerini bulmak için, bir oraya bir buraya bakmak gibi sıkıntılı bir duruma düşmeyeceklerdir. Bu konuda temel ilke, yemek salonuna geçildiğinde hiçbir tereddüte uğramadan direkt olarak masadaki yerini bulabilmektir. Eşinizin veya refakatinizde bulunan bayanın masadaki yerini önceden bilmek, kendisine söylemek, sizin önemli bir görevinizdir. Bayanların masadaki yerini aramaları uygun bir davranış olmaz.
 • Ev sahibesi, varsa onur konuklarından başlayarak önce hanımları ve tüm konukları yemek salonuna davet ederler.
 • Eğer onur konuğu yoksa ev sahibesi, bayanlarla birlikte girerek oturmalarına yardımcı olur. Ev sahibi ise tüm konuklardan sonra yerini almalıdır.
 • Genel bir kural olarak sofraya geçişte erkekler hanımları, gençler de tüm davetlileri beklerler ve izlerler.
 • Hanımlar yerine gider gitmez ev sahibesini beklemeksizin oturur. Hanımlara, salona eşlik eden bey yardımcı olur. Eşlik yapacak kimse olmadığı zaman da ya teşrifatçı ya da garson yardım eder.
 • Resmi akşam yemeklerinde yemek salonuna ilk olarak ev sahibi ile şeref misafiri hanım girer. Şeref misafiri hanım ev sahibinin yanına oturur. Diğer misafirler hiçbir önceliğe sahip olmadan çiftler halinde yemek salonuna geçerler. Ev sahibesi ve erkek şeref konuğu yemek salonuna en son girerler.

Ancak çok yüksek mertebeli kişiler ve çok seçkin onur konuğunun olduğu resmi davetlerde, ev sahibesiyle onur konuğu ilk önce ve beraberce yemek salonuna girerler. Bunları ev sahibi ve onur konuğunun hanımı takip eder. Oturacakları yerler peçetenin veya tabağın baş tarafında bulunan yer kartlarıyla belirlenmiştir. Bu kartlar üzerinde sadece unvan ve soyadı yazılır. ?Doktor FURKAN?, ?BayanMET? vb.

 • Şef garson tüm misafirler oturuncaya kadar ev sahibinin sandalyesinin yanıbaşında bekler. Sonra ev sahibinin sağındaki hanımdan servise başlar, yemeğe ev sahibinin başlaması beklenir.
 • Yemek öncesinde davetlilerin sofrada oturacakları masa planını öğrendikten sonra sağlarında ve solarında yer alan kişileri tanımadıkları takdirde, ev sahibinden onlar hakkında kısaca bilgi almaları, yemek esnasındaki konuşmaları için yararlı olur.
 • Yemek masasında yerini alan her davetlinin daha başlangıçtan itibaren uyumlu bir görünümde olması, sağı ve solu ile güzellik ya da ünlülük gibi etkilerin altında kalmadan eşit derecede ilgilenmeleri uygun bir davranıştır.
 • Öğle yemeklerinde yemek salonuna girilirken eşlik yapma konusu yoktur. En son kiminle konuşuyorsanız yemeğe onunla girebilirsiniz.

·Davete önemli mazereti nedeniyle biraz geç gelebilecek konuklar mutlaka bunu telefonla ev sahibine bildirmelidirler. Onur konuğu geç kalmışsa 1 saattir gelmemişse, eve telefon edilmeli ve bu arada konuklar yemeğe başlatılmalıdır.

 • Oturmalı bir yemek davetine konuklardan birinin ya da bir çiftin gecikmesi halinde sofraya geçilmeden ne kadar beklenebilir?İlke olarak bir davette tüm konuklar eşit derecede saygındırlar. Oturmalı yemeğin saati davetiye kartında belirlenmiştir. Konuklardan bu saatte gelmeleri beklenir. Davet saatinden yarım saat sonra sofraya geçileceği bilinmelidir.
 • Gecikme, davet saatinden 20 dakika sonra rahatsız edici bir nitelik alır. Geciken kişi ya da çift bu arada telefonla beklenmedik bir olay nedeniyle gecikmekte olduklarını ve çok kısa bir süre içinde varabileceklerini bildirir ise ev sahipleri durumu diğer konuklara kısaca naklederek onları beklemek istediklerini söylerler. Geciken konukların varmaları ile sofraya geçilir.
 • Geciken konuklar, davet saatinden 30?35 dakika sonrasına kadar ev sahiplerine bir haber ulaştıramamış iseler, onların daha fazla beklenmeleri doğru olmaz. Masadaki yerleri değiştirilmeden boş bırakılır, daha da gecikmeli olarak gelirlerse, ev sahibesi masadaki konuklarından ayrılmaz, yerinden kalkmaz, sadece ev sahibi kalkar onları karşılar ve yerlerini göstererek oturmalarına yardımcı olur. Geç gelen konuklar yemek servisi ne aşamada ise oradan başlarlar.
 • Geciken konuklar, bazen yemek saatinin 13.00 değil 13.30; ya da 20.00 yerine 20:30 olarak kendilerine söylendiğini veya kendilerinin öyle hatırladıklarını ileri sürebilirler. Bu bakımdan da telefonla davet etme yönteminin aksaklıklara neden olabileceği göz önünde tutularak, davetlerin daima yazılı kart gönderme şeklinde yapılmasından vazgeçilmemelidir.

·Yemek davetine gecikmeli gelen konukların davetin ertesi günü çiçekle veya mektupla özür dilemeleri beklenir. İskandinav ve bazı Batı ülkelerinde yemekli davetlere tam saatinde varmak saygısı o kadar gelenekseldir ki, konuklar adrese biraz önceden vararak arabalarında bekledikten sonra bir dakika bile gecikmeden davet saatinde kapıdan içeriye girmeye özen gösterirler.

 • Resmi yemeklerden önce alınan kokteylin sonuna doğru, ev sahibinin sağ kolunu şeref misafiri hanıma uzatması yemek salonuna geçmeye delalet eder. Bu kuraldan yalnız devlet başkanı istisnadır. Zira devlet başkanı ile ev sahibesi yemek odasına her durumda ilk girer. Yemek davetlerinde ev sahiplerinin salona girişte bir ?Konuk Defteri? koyarak davetlilerin buraya isimlerini yazmalarını isterler.

Bu, diplomatların resmi yemeklerinde uyguladıkları bir yöntemdir. Özel davetlerde bir zaruret yoktur. Yapılmaz ise bir eksiklik sayılmaz. Yapılır ise hem davetlilerin imzalarını hatıra olarak saklamak istediğinize bağlanarak onların duyguları okşanmış, hem de davetlerin kronolojik bir tutanağı sağlanmış olur.

Sonuç olarak uygulanması önerilebilir. Bunun için kalın ve ciltli, düz beyaz sayfalı özel defterin salona girişten önce uygun bir masaya konulması ve her davet için ayrı bir sayfa açılarak üstüne tarih yazılması yeterlidir. Defterin kenarına kusursuz yazan bir dolmakalem konulur. Davetlilerin böyle bir defteri imzalamaları değil, isim ve soyadlarını ayrı ayrı ve alt alta yazmaları beklenir.

Ev sahipleri, bu defterden başka, evde birde özel günlerde, içine hatıra yazılarını ve imzalarını isteyebilecekleri ayrı bir hatıra defteri de bulundurabilirler. Önemli davetlerde, bilhassa büyük şehirlerde ve çok seçkin onur konuğumuz bulunduğu durumlarda, gidilecek yer eğer bilinmiyorsa, mutlaka önceden öğrenilmelidir. Gerekirse şoförünüz veya bu işlerinizle ilgilenen bir personeliniz bu maksatla önceden gönderilerek bilgi sahibi olunabilir.

Salih KLINBOZ

(Ağırlama endüstrisinde) Protokol yemeklerinde  uyulması gereken kurallar)

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.