Restoran Mobilyaları

Yazar on Nis 3rd, 2010

Her restoranın konuk gözünde oluşturduğu bir değeri vardır. Bu değer ilk aşamada restoranın dış görünüşü ve içindeki dekorasyonu oluşturan masa, sandalye, duvar kaplaması, ayna vb. eşyalardan oluşur. Restoranın iç dekorasyonunda yer alan bu tür eşyalara restoran mobilyaları diyoruz. Restorandaki eşyaların kalitesi restoranın kalitesi île yakından ilgilidir. Lüks restoranları eşyaları seviyesine uygun olarak seçilir.

Restoranlarda mobilya adı altında sayabileceğimiz çok sayıda eşya vardır. Bu konumuzda özellikle servisi yakından ilgilendirenlerin üzerinde durup diğerlerine şöyle bir değineceğiz. Restoran mobilyalarım aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz:

 

A.Masalar

B.Sandalyeler

C.Servantlar

D.Servis Arabaları

E. Koltuk ve sehpalar

F. Diğer restoran mobilyaları

A-MASALAR

Piyasada görülen masalar tamamen ahşap; üzeri formika kaplı, ayakları ahşap; üzeri formika kaplı, ayakları metal ve üzeri verzalit, ayakları metal gibi türlerden oluşmaktadır. Bunların dışında plastik maddelerden yapılı masaları da görmek mümkündür. Restoranlarda masaların üstü örtülü olduğu için altının sunta olması bile yeterli diye düşünülebilir, fakat sunta suyu emince şiştiği için problem yaratabilir.

Masa Şekilleri:

Restoranlarda şekil olarak daha çok kare, dikdörtgen ve yuvarlak masalar görülmektedir. Bunları dışında ayrıca ziyafetlerde kullanılan uzun dikdörtgen masalar vardır. Ziyafet masaları yer kaplamaması için genellikle katlanabilir olanlardan seçilir.

Masa Ebatları:

Masa yüzeyinin zeminden yüksekliği 75 cm civarında olmalıdır. Yüzey ebatları ise  oturtulacak kişi sayışma göre değişir. Ayrıca masa boyutları işletmeden işletmeye kişi sayışma göre değişiklik gösterebilir. Masa boyutları yaklaşık aşağıdaki ölçülerde olabilir.

Kare masalarda;

75 cm x 75 cm ile 80 cm x 80 cm arası iki kişi için 85 cm x 85 cm ile 110 cm x 110 cm arası dört kişi için

Dikdörtgen masalarda;

En 80-90 cm ve boy 120-140 cm dört kişi için

Yuvarlak masalarda;

80 cm çaplı masa iki kişi için 90-100 cm çaplı masa dört kişi için 110 cm çaplı masa altı kişi için 150 cm çaplı masa sekiz kişi için 170 cm çaplı masa on kişi için

Restoranda kullanılan masalar genellikle iki veya dört kişilik olmalıdır. Gelen grubun sayışma göre gerekiyorsa yan yana getirilerek uzun masalar oluşturulabilir. Çok sayıda kişiye verilen ziyafetler de zaten özel salonlarda şartlara göre hazırlanmış masalarda verilir. Yemek masalarına ilave olarak iki tür masadan bahsedilir. Bunlar resepsiyon masası ve büfedir. Resepsiyon masaları kaliteli servis veren a’la carte restoranlarda görülür.

Resepsiyon Masası: Karşılayıcı maltre d’hotel tarafından kullanılan yüksekçe, kürsü tipinde bir masadır. Genellikle girişin yanında yer alır. Masa üzerinde rezervasyon defteri ve bir telefon bulunur. Çekmecesinde örtü ve peçete dolabının ve menaj takımları dolabının anahtarları bulunur.

Resepsiyon masası

Büfe Masaları: Yiyeceklerin sergilenmesi için hazırlanan büfelerde kullanılan masalardır. Bazı restoranlarda büfe sadece yemek çeşitlerinden örnek sergilerken bazı restoranlarda konuk yiyeceğin! bu büfeden alır. Büfe büyüklüğüne göre yeterli sayıda masa kullanılır. Büfe masaları diğer ma­salardan biraz daha geniş olur.

B-SANDALYELER

Piyasada değişik şekillerde ahşap, koltuklu, sadece arkalıklı, klasik tip modern tip, metal, plastik vb. birçok sandalye çeşidini görmek mümkündür.

Ahşap olanlarda oturma yeri kumaş kaplıdır. Bazıları da arkalık kısmı da kumaş kaplıdır. Metal olanların ise oturma kısmı kumaş, deri, suni deri kaplı veya doğrudan plastik bir zemin olabilir. Son yıllarda tamamen plastikten yapılmış sandalyeler de görülmektedir. Kaliteli restoranlarda ahşap ve kumaştan yapılmış sandalyeler özellikle tercih edilmektedir.

Seçilecek sandalye masa ile uyumlu olmalıdır. Çok karmaşık şekilli sandalyeler restoranlar için kullanışlı olmayabilir, özellikle ziyafet salonlarıda kullanılan sandalyeler toplandığında yer kaplamaması için üst üste konulur cinsten seçilmelidir.

Sandalye ebatları:

Ebatlarım inceleyecek olursak; ortalama bir sandalyenin oturma yerinin yerden yüksekliği 45 cm civarındadır. Arkalığın en üst noktasının yerden yüksekliği de 85 cm kadar olmalıdır. Oturulacak kısmın bo­yutları ise yaklaşık 45 cm x 45 cm’dir.

Bunların dışında boyları oldukça yüksek, arkalıklı ve arkalıksız bar sandalyelerinden de söz edilebilir. Bar sandalyeleri sabit veya seyyar olabilir. Oturma yerinin yerden yüksekliği oldukça fazladır. Bar tezgâhı yüksek olduğu için bu şekilde yapılmışlardır.

C-SERVANTLAR

Servis elemanlarının servis anında ihtiyaç duyacağı malzemeleri koyduğu yerlerden biridir. Genellikle servantlar restoranın salon kısmında bulunurlar. Servis elemanı her malzeme ihtiyacı için içeriye. ofisler bölümüne gitmek yerine servis öncesinde hazırladığı bu yerden alır.

Servantlar, ihtiyaca göre planlanmışlardır. Üzerinde çalışma alanı; altta çatal, kaşık ve bıçak gözleri; tabak, menaj, peçete, masa örtüşü koymaya yarayan rafları ve kirli çamaşır için yeri bulunur.

Dolu bir servant

Servantın boyutları, raf sayışı vb. kullanan servis elemanı, iş yoğunluğu, hizmet verilen masa sayısı, servis çeşidine göre değişiklikler gösterir.

Servantları ana servant ve posta servantı olarak ikiye ayırabiliriz. Ana servant genelde ofisler kısmındadır. Posta servantı ise her istasyona bir veya iki istasyona bir olarak verilir. Kapasitesi az olan restoranlarda posta servantları kullanılmayıp, salonda yer alan bir ana servant bulunabilir.

Servantlar genellikle. ahşaptan yapılmıştır. Bazıları da yemekleri sıcak tutmak için ısıtıcı ünite de bulunabilir. Servantın bulunmadığı yerlerde bir masa bu amaçla kullanılabilir.

Bazı restoranlarda masa kenarları da küçük servis masaları görülür. Bunlara servis masası adı verilir. Bazı işletmeler bu tür masalara“seyyar servant”veya“gueridon”adım da vermektedirler. Gueridon adı bu kitapta bir tür servis arabası için kullanılacaktır.

Servantlar diğer mobilyalara uygun, ihtiyacı karşılayacak kapasitede olmalıdır. Büyük olması kullanım alanının daralmasına, küçük olduğunda yetersiz kalmasına neden olacaktır.

D- SERVİS ARABALARI

Servis arabaları, yiyeceklerin konuğun masasına kadar getirilmesi ve servisinde kullanılan arabalardır. Bir üst yüzey ve altında raflardan oluşurlar. Bazılarının üstü açık bazılarının ise kapalıdır.

Şimdi restoranlarda görülen araba çeşitlerini inceleyelim:

Gueridon: Mutfakta hazırlanan yemeklerin konuğun yanma getirilip servis edilmesinde kullanılan arabadır. Yiyecekleri sıcak tutmak için ısıtıcı ilave edilmiş tipleri vardır veya sonradan üstüne ısıtıcı konur. Alt kısımlarda takımlar ve tabaklar için raflar bulunur. GUERİDON

 

Flambe Arabası: Flambe denilen alevli yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan bir arabadır. Üzerinde sabit veya sonradan seyyar olarak konmuş bir ocak bulunur. Ayrıca yan kısımları da flambe yapımında kullanılan içeceklerin ve sos şişelerinin konulduğu özel bir bölüm, alt katları da takım, tabak vb. için raflar vardır.

Ordövr Arabası: Soğuk mezelerin konuğa götürülüp gösterilmesi ve servisinde kullanılan bir arabadır. Üstü açık veya şeffaf kapaklı olan tipleri vardır. Bazıları da tüm yanlar da camla kaplı olabilir. Mezeler kapları da üst kısma dekoratif bir şekilde yerleştirilir. Alt katlar daha çok takım, tabak ve peçete türü malzemeler için kullanılır. Yiyeceklerin soğuk kalması için altına buz döşenir veya elektrikli soğutucu kullanılır.

Tranş Arabası: Büyük parçadan oluşan etlerin (kuzu budu, kuzu sırtı, hindi vb.) konuk önünde kesilip porsiyonlar halinde konuğa sunulması için yapılmış özel arabalardır. Isıyı korumak için üstte metal kapağı vardır. Salata Arabası: Salata servisinde kullanılan bir arabadır. Üst katı ordövr arabasında olduğu gibi tamamen açık veya şeffaf kapaklıdır. Alt kalında tabaklar, takımlar vb. bulunur. Üst katında salata çeşitleri için gözler veya küvetler vardır.

Tatlı Arabası: Pasta ve tatlıların servisinde kullanılan bir arabadır. Üstü açık veya şeffaf kapaklı olabilir. Alt katları tabak, takım vb. malzemeler için kullanılır. Tatlıların soğuk tutul-ması için elektrikli soğutucu sistemli olanları da vardır.

İçki Arabası: Yemek öncesi ve sonrası alınan içeceklerin servisinde kullanılan bir arabadır. Bazıları da soğutma sistemi de bulunabilir. Üstte içkiler, alt rafları da bardak, takımlar, peçeteler vb. bulunur.

Bunların dışında genel amaçlı olarak kullanılan bir servis arabasından söz edilebilir. Bu araba doğrudan platform ve alt raflardan oluşur. Servis öncesi malzeme ve tabakların taşınmasında, servis sonu boşların taşınmasında kullanılır. Yine odalara yiyecek servisinde kullanılan özel bir araba olabilir veya yukarıda bahsedilen genel amaçlı içki arabası da kullanılabilir.

B- KOLTUK VB SEHPALAR

Bekleme salonu olan. yüksek standarttaki restoranlarda koltuk ve sehpalar bulunabilir. Servis alanlarına giren loby kısmı genellikle koltuk ve sehpalarla dekore edilmiştir. Koltuklar genellikle deri veya kumaş kaplıdır. Sehpalar ise ahşap, ahşap cam, metal, metal-cam gibi maddelerden yapılmıştır. Yine bu alanlarda bulunan vitrinler de ahşap ve cam karışımıdır.

F- DİĞER RESTORAN MOBİLYALARI

Yukarıda sayılanlar dışındaki mobilyalar; duvar kaplamaları, bar tezgâhları, duvar süsleri, aynalar, avizeler vb. şeklinde sıralanabilir, fakat bunların tek tek özellikleri üzerinde durulmayacaktır.

MOBİLYALARIN TEMIZLIĞI

Mobilyaların yapıldığı maddelere baktığımızda bunların ahşap, metal, kumaş, formika, cam, plastik, deri, suni deriden oluştuğu görülmektedir. Bu malzemelerin her birinin kendine has temizlenme yöntemleri vardır. Birkaç maddeden birden yapılan mobilyalarda her madde kendine has yöntemlerle temizlenmelidir. Mobilyalardaki temizlikte bilhassa oymaların içleri, köşeler, alt kısımlar unutulmamalıdır. Şimdi mobilyaların yapılmış oldukları maddelere göre temizliğini inceleyelim.

1-Süpürge ile toz alma: Hemen hemen bütün mobilyaların günlük olarak tozu alınmalıdır. Elektrik süpürgesinin gerektiği yerlerde (bilhassa kumaş kısımları), önce toz vakumlanmalıdır.

2-E1 bezi ile toz alma: Vakumlama gereken yerler vakumlandıktan sonra toz alma bezi île gerekli yerler silinmelidir.

3-Islak bez (gerekliyse ve uygunsa deterjanlı bez) ile silme: Ahşap, suni deri, plastik, formika, cam, nikelajlı veya pas tutmayan metal yüzeyler ıslak bezle silinmelidir. (Deterjanlı bez ile silindiğinde deterjanı silmek için ıslak bezle tekrar silinmelidir.)

4-Kurulama: Islak bez ile silinen yüzeyler kurulama bezi ile nem kalmayacak bir şekilde kurulanmalıdır.

Not: l Deri, boyalı olmayan, paslanabilir, açık metal yüzey ve kaplamalı olmayan sunta yüzeylerde, çok fazla ıslatılmış bezler kullanılmamalıdır. Bez sudan çıkarıldıktan sonra iyice sıkılmış olmalıdır.

Not: 2 Yukarıda saydığımız uygulama genelde her gün yapılan temizliktir. Bunların dışında, zaman zaman daha detaylı temizlik ve bakım yapılmalıdır. Örneğin, metallerde paslanmaların giderilmesi. ahşap malzemelerin yeri geldikçe cilalanması gibi.

 

2 yorum

 1. Özer Kavak Diyor ki:

  Bu bilgiler için öncelikle teşekkür ederim. Hem mobilya üreten bir aileden geldiğim için, hem altı yıl turizm sektöründe çalıştığım için, hem de halen masa sandalye üretimi ve satışıyla uğraştığım için yazınız oldukça ilgimi çekti.

  Mobilya değişimi yapacak kafe ve restoran sahiplerinin veya yöneticilerinin, özellikle iç mekan sandalyelerin ve dış mekan masaların kolay temizlenebilirliği, iz göstermemesi gibi konularda hassas olduklarına şahit oldum.

  Bir başka hassasiyet ise sandalyelerde sağlamlık ve garanti sorunları.

  En dayanıklı ahşap sandalyeler, zıvana geçme sistemi (tutkallı) kullanılarak üretilmekte ancak, pek çok sandalye, kullanıma başlandıktan sonra 1 yıl içinde esnemeye başlamakta. Bunun temel nedenleri 1)
  Kulanılan ağacın yaş olması ve zamanla kuruyarak ölçü kaybetmesi, dolayısıyla, yuvaya tam oturan tutkallı parçanın küçülerek ayrılmaya başlaması. 2) Amaca uygun olmayan yapıştırıcı kullanımı (dış mekanda suya dayanıksız tutkal gibi) nedeniyle parçaların zamanla ayrılması. 3) Kullanılan makinaların ve delicilerin hassas olmaması nedeniyle büyük delilker veya küçük parçaların üretimi 4) Düşük işçilik kalitesi nedeniyle tutkalın tam ve doğru sürülmemesi veya parçaların birbirine tam oturmaması.

  Restoran sahibinin yukarıda saydığım sorunların hiçbirini satın alma esnasında tespit etme şansının olmaması ise en büyük sorun.

  Hem mobilya hem de turizm sektörünün içinden biri olarak tavsiyem, bu ürünleri alanların garanti konusunda titiz davranmaları, devamlılığı olan işletmeleri (mümkünse doğrudan üreticileri) ve ürünleri tercih etmeleridir.

 2. hamza Diyor ki:

  öğrenciyim bolümüm mobilya dekorasyon kafenin nasıl olması gerektiğini ve mobilyalarını ayrıntili bi şekilde anlattığınız için teşekkurler.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.