TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Temel Servis Teknikleri

Yazar on Nis 1st, 2010

Su Servisi                                                                                                                                      

Su servisi bazı ülkelerde, ülkemizdeki kadar çok sık görülmemektedir! Ülkemizde, yemek boyunca su tüketimi fazla olduğu için su servisi önemlidir.

Su servisi, değişik şekillerde yapılmaktadır. Bu değişiklik suyun servis edildiği kaplardan kaynaklanmaktadır. Sular restoranlarda sürahiden, şişeden ve pet şişeden servis edilir. Bazen bardaktaki suya, buz servisi yapılır.

A- Sürahiden su servisi: Verilecek suyun ısısı 8-10°C civarında olmalıdır. Yine de konuğun isteklerine göre daha soğuk veya daha sıcak servis edilebilir

Sürahiden su servisinde; soğuk su sürahi üzerinde damlalar oluşturur. Bunların servant veya servis masasına damlamaması için üstünde peçete, kağıt peçete veya kağıt altlık olan bir alt tabak kullanılmalıdır. Sürahiden yapılan serviste iki yöntem kullanılır. Sürahi masaya alt tabak üzerinde veya diğer ele alınan bir peçete ile götürülür. Alt tabak ve ele alınan peçete sürahide servis anında oluşacak olan damlaların masaya veya konuk üzerine akmaması için kullanılır:

a) Alt Tabaklı Su Servisi:

1- Sürahiyi hazırlama: Damlama olabileceği için sürahinin bir alt tabak üzerinde tutulmasında yarar vardır. Bunun için sürahi tabanının rahat oturabileceği bir tabak, tabağın üzerine peçete, kağıt peçete veya kağıt altlık konulmalıdır.

2- Konuğun sağından yaklaşma: Bir zorunluluk olmadıkça su servisi sağ taraftan yapılmalıdır. Bunun nedeni su bardağının sağ tarafta olmasıdır. Konuğun yanma giderken alt tabak sol ele alınmalı, tabak ile teması kesilmeden sürahi sapından sağ cl ile kavranmalıdır. Daha önce anlatıldığı gibi sağ ayak ileri atılarak konuğun sağma yaklaşılmalıdır.

3- Su doldurmaya hazırlanma

Sürahi, tabakla birlikte suyu rahat doldurabilecek bir şekilde su bardağına yaklaştırılmalıdır.

4- Bardağa doldurma. Etrafa sıçratmadan bardağa su doldurulmalıdır. Doldurma anında sürahi bardağa değdirilmemeli ve 3-4 cm yukarıda tutulmalıdır. Bardak 2/ 3 île 3/4 arası bir oranda doldurulmalıdır. Doldurma anında sürahinin tabakla teması devam etmelidir.

5- Geri çekilme: Doldurma işlemi bittikten sonra sürahi dik konuma getirilip tabağa yerleştirilmelidir. Tabak sol elde, sürahi sapı sağ elde konuğu rahatsız etmeden geri çekilip, diğer konuklara geçilmelidir.

b) Alt Tabaksız Su Servisi:

l- Sürahiyi hazırlama: Alt tabaklı serviste olduğu gibi sürahi servant veya servis masasında, üzerinde peçete veya kağıt altlık olan tabak üzerinde olmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış sürahi, servantta veya konuk masası yanındaki servis masasında durmalıdır.

2- Konuğun sağından yaklaşma:

Bu yöntemde konuk yanma giderken alt tabak alınmamalıdır. Sağ elde sapından tutulmuş sürahi, sol elde de dörde katlanmış bir peçete olmalıdır. Konuğun sağından rahatsız etmeden yaklaşılmalıdır.

3- Su doldurmaya hazırlanma,

Alt kabaklı serviste olduğu gibi peçete sürahinin altında tutulmalı veya servise başlamadan önce sürahi silindikten sonra peçete sürahiden uzakta tutulmalıdır. Sürahi rahat su doldurulacak bir mesafeye yaklaştırılmalıdır.

4- Bardağı doldurma: Bardak su sıçratmadan 2/3 île 3/4 arası bir oranda doldurulmalıdır.

S- Geri çekilme: Doldurma işlemi bittikten sonra geri çekilmelidir. Diğer bir konuğa geçerken varsa sürahi ağzındaki damlalar peçete ile silinmelidir. Sonra peçete yine sürahi altına tutularak diğer konuğa servis edilmelidir.

B) Şişe ve Pet Şişelerden Su Servisi:

Şişelerin masada dururken görüntünün çok hoş olmamasına rağmen ülkemizdeki konukların çoğu güvenilir olması nedeniyle şişe suyunu tercih etmektedir. Şişelerdeki su da yaklaşık 8-l0oC ısıda servis edilmelidir. Konuğun tercihine göre daha soğuk veya daha sıcak da verilebilir.

1- Şişeyi masaya götürme: Tepsi üzerine alınan su. servis masasına. yoksa servanta götürülmelidir.

2- Kapağını açma: Şişenin folyosu (plastik şişelerde kapağı) şişe ağzına değmeden açılmalıdır. Folyo açma işlemi konuğun göreceği şekilde yapılmalıdır.

3- Konuğun sağından yaklaşma: Şişe sağ ele alınıp konuğun sağma sağ ayağı ileri atarak yaklaşılmalıdır.

4- Suyu doldurma: Şişe bir tarafından baş parmak, diğer taraftan öteki parmaklarla sarılmalı, işaret parmağı şişe boynuna doğru uzatılmalıdır. Bu şekilde şişe ağzı, bardağın 3-4 cm üzerine kadar yaklaştırılarak, 2/3 île 3/4 arası bir oranda doldurulmalıdır. Pet şişelerden su servisi yapılıyor ise şişede çökme olabilir. Bu konuda dikkatli olunmalıdır.

5- Geri çekilme: Bardak yeteri kadar doldurulduktan sonra damlamaması için hafif döndürülerek geri çekilmelidir. Diğer konuklara da aynı servis yapılmalıdır. Şişe içinde su kalmış ise, servis masasına, masaya veya servanta bırakılmalıdır. Kalan suyu soğuk tutmak için buz kovası kullanan işletmeler vardır. Bu durumda, şişede kalan su buz kovasına bırakılmalıdır.

C) Buz Servisi:

Bazı durumlarda bardağa buz servisi de yapılmaktadır. Buz servisi, ülkemizde rakı servisinde. Amerikan kahvaltı servisinde sıklıkla görülmektedir. Bu serviste, yukarıda anlatıldığı gibi bardağa su konulduktan sonra, üzerine buz ilave edilmektedir.

Buz masaya, peçete konmuş bir alt tabak üzerinde buz kovasında yanında buz maşası ile götürülür. Buz servisi, içecek servisi gibi konuğun sağından yapılır. Buz kovası sol elde, bardağın yakınma kadar getirilir. Bu kovadan buz maşası ile alınan buz, su sıçratılmadan bardağa konulmalıdır. Bazen, buz kovası konuğun daha sonra kullanması için masaya bırakılır.

 

Ülkemizde, yemek boyunca su tüketiminin fazla olması, su servi-sinin önemini artırmaktadır. Sular doğrudan sürahiden, şişeden ve pet şişeden servis edilmektedir. Bunların servis tekniklerinde de farklılıklar vardır. Alt tabakla sürahiden, alt tabaksız sürahiden ve şişeden servis çeşitleri vardır. Ayrıca bazı durumlarda bardağa buz servisi de yapılmaktadır.

Su servisi yaparken su sıçratılıp etraf ıslatılmamalı, bardaklar 2/3 île 3/4 arası bir oranda doldurulmalıdır. Sürahili serviste, sürahi üzerinde oluşan damlalar gerektikçe silinmelidir. Suyun ısısı 8-10°C olmakla birlikte konukların isteklerine göre değişebilmektedir.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.