TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

Uçak Hosteslerinin Üzerinde Bulundurması Gereken Eşyalar

Yazar on Kas 29th, 2012

Uçak Hostesinin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler

Bütün kabin ekibi üyeleri kendilerine ait sertifika, pasaport, aşı kâğıdı ve vizelerin Geçerliliklerini koruduklarını kişisel olarak takip etmekten ve bunları her uçuşta beraberlerinde bulundurmaktan sorumludur. Eksik belge bulunduran memur uçuşa kabul edilmez ve yerine nöbetçi ekipten yeni memur çağırılır. Bu belgeler Sivil Havacılık yetkilileri tarafından istendiğinde gösterilmelidir.

 • Kabin Memuru Sertifikası

Kabin memurluğu eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlamış personele verilen sertifikadır. Kabin memuru olarak o havayolunda uçuşlara katılabileceğini gösterir.

 • Uçak Tip Sertifikası

Kabin görevlilerine temel yer eğitimini başarı ile bitirdiklerine dair verilir. Geçerlilik süresi 1 yıldır. Yılda bir kez tekrarlama eğitimi yapıldıktan sonra ilgili bölüm Eğitim başkanı tarafından imzalandığı takdirde tekrar işlevlik kazanır. Her uçuş öncesi Kabin Amiri tarafından kontrol edilir. Ayrıca sertifikanın geçerlilik süresinin takibinden kişinin kendisi sorumludur.

 • Pasaport

Yurt dışına çıkış için Emniyet Genel Müdürlüğü?nden alınan belgedir. Geçerli ve süresi en az 1 yıllık uzatılmış olmalıdır. Takibinden kabin memuru kendisi sorumludur. Pasaport devam ettirme ve vize için verilmeden önce Kabin Hizmetleri Müdürlüğüne bilgi verilmelidir. Pasaport geri alınana kadar da şirket tarafından verilmiş resmi yazı taşınmalıdır. Süresi uzatılan ya da yenilenen pasaportun fotokopisi en kısa sürede Kabin Hizmetleri Müdürlüğüne ulaştırılır.

 • Landing Card

Türkiye Cumhuriyeti?nde her kabin görevlisinin bu kartı vardır ve kart olmadan uçamaz. Uçucu personel olarak firmada çalıştığını belgeleyen, Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen resmi bir evraktır. Yurt dışına çıkışlarda gümrük muhafaza görevlilerine istendiği takdirde gösterilmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, kontrolü kabin memuru tarafından yapılmalıdır. Bu sürenin bitimine 1 ay kala uzatma için Kabin Ekipleri Müdürlüğü bilgilendirilir. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır. Landing kartın kaybolması durumunda, derhal yerel polis merkezine bildirilerek tutanak tutturulmalı; Kabin Hizmetleri Müdürlüğü ve Ekip Planlama telefonla derhal bilgilendirilmelidir. Yeni kart çıkana kadar uçuşlar durdurulabilir.

 • ID Card (Kimlik Kartı)

Şirket tanıtım kartıdır ve dünya da ki tüm havaalanlarında geçerlidir. Her kabin memuruna şirket tarafından resimli ID kartı verilir ve görülebilir şekilde taşınması gerekir. Kaybolması durumunda, derhal Kabin Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirilmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, kontrolü Kabin Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır.

 • Apron Kartı

Kabin görevlisinin Türkiye?deki tüm apron (Uçakların durduğu yer) ve havaalanlarına giriş iznine sahip olabilmesi için, apron kartına ihtiyacı vardır ve görülecek şekilde taşınması gerekir. Apron kartları her yılbaşında yenilenir ve geçerlilik süresi 1 yıl?dır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır.

Apron kartının kaybolması durumunda, derhal yerel polis merkezine bildirilerek tutanak tutturulmalı; Kabin Hizmetleri Müdürlüğü ve Ekip Planlama telefonla derhal Bilgilendirilmelidir. Daha sonra polis tutanağı ile birlikte gazeteye verilmiş? Hükümsüz?ilanı ile Personel Bölümüne dilekçe ile başvurulur. Yeni kart çıkana kadar uçuşlar durdurulur.

 • Flight Safety Kartı

(Uçuş Güvenlik Kartı) Uçuş emniyeti ile ilgili (yangın, tahliye survival gibi)mock-up uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan kabin memurlarına verilen sertifikadır. Kabin Memuru uçuş süresince bunu yanında bulundurmak zorundadır.

 • Gerekiyorsa Aşı Kâğıtları

Uçuş personeli özellikle yurt dışı uçuşlarda gümrük kontrollerinde istendiği Durumlarda gösterebilmek için aşı kâğıtlarını da yanlarında bulundurmalıdırlar. Uçuşa engel Olmamak ve salahiyeti açısından önemlidir.

 • Askerlik Belgesi (Bay kabin memurları için)

Bay kabin memurlarının askerlik yaptığını gösterir belgeyi de yanlarında bulundurmaları, yurt içi ve dışı uçuşlarda gerektiğinde göstermeleri gerekir.

 

Uçak Hostesi?nin Taşıması Zorunlu Dokümanlar

Kabin memurları görevleri ile ilgili olarak her türlü dokümanı yanlarında görev süresince bulundurmak ve güncelleştirmekten kişisel olarak sorumludur. Bu dokümanlarda yapılmış olan değişiklikleri öğrenen fakat değişiklikler eline geçmemiş olan personel Kabin Hizmetleri Müdürlüğüne başvurarak eksikliğin tamamlatılmasını istemek zorundadır. Bu gibi  dokümanların bir bölümünü veya tamamını kaybeden personel bağlı olduğu makama bilgi vermelidir. Eksik doküman bulunduran memur uçuşa kabul edilmez ve yerine nöbetçi ekipten yeni memur çağırılır

Cabin Crew Manüel (Kabin Memuru El Kitabı)

Havayolu şirketlerinde Kabin Hizmetleri Müdürlükleri tarafından kabin ekibi olarak görev yapan uçak personeli için hazırlanan ve kabin ekibinin görev yaparken yararlanabileceği her türlü bilgiyi içeren kitaptır.

Check Lıst (Uçak Kontrol Listesi)

Her uçuştan önce uçağın kontrolünü yaparken kullanılan belgedir. Kontroller yapıldıktan sonra olumlu ve olumsuz düşünceler check list?te işaretlenir.

Anons El Kitabı

Uçuş süresince her türlü anonsu yapmak için kabin memurunun yanında bulundurması gereken, içerisinde bütün anons diyalog örneklerinin Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılı olduğu el kitabıdır. Kabin memurlarından ezbere bilseler bile anons yaparken mutlaka el kitabını kullanmaları istenir. Bu anons sırasında hata riskini ortadan kaldırır.

 Uçak Hostesi?nin Uçuş Sırasında Yanında Taşıması gereken Bavulu ve İçinde Bulundurması Gereken Eşyalar

 Bavullar

Ekip bagajları şirket tarafından verilir ve içerisinde ekibin şahsi eşyaları bulunur. Bu eşyalar özellikle yatıda personelin işine yarar. Ayrıca uçakta da herhangi bir aksaklıkta personelin zor durumda kalmasını önler Bagajlar her personel için aynı renk ve boyuttadır. Bayanlar için, çek-çek, kol çantası, erkekler için, omuz çantası ve çek-çekten oluşmaktadır. Bunların haricinde başka bir çanta kullanılamaz. Üzerine şirketin verdiği etiket haricinde hiç bir şey takılamaz veya yapıştırılamaz. Kabin ekibi üyeleri bagajlarını korumasız şekilde herhangi bir yere bırakmamalıdırlar. Uçağa alınmadan önce ekip üyeleri tarafından kontrol edilmelidir. Uçuş sırasında kullanılacak dokümanların taşınması için kullanılan uçuş el çantaları dışında kalan tüm ekip bagajları kargo kompartımanında taşınır. Ancak pilot köşkü ve kabinde Taşınması, yolcu ve hizmetler açısından sorun yaratmayacak büyüklükteki ve sayıdaki Bagajlar commander (Kaptan Pilot) sorumluluğunda kabine alınabilirler. Kabin amiri gerekli Gördüğü takdirde eksik eşya bulunduran memuru uçuşa kabul etmez ve yerine nöbetçi ekipten yeni memur çağırır.

Kabin Memurunun Bavulunda Bulundurması Gereken Eşyalar

 • En az iki adet yedek çorap
 • Yedek iç çamaşırı
 • Dikiş kutusu, yedek ceket ve gömlek düğmesi
 • Sivil kıyafet ve yedek gömlek
 • Deodorant ve tırnak fırçası
 • Tıraş takımı(Bayanlar için makyaj takımı, makyaj temizleme malzemeleri ve babet)
 • Ayakkabı boyası
 • Şişe ve kutu açacağı, 2 adet maşa (buz ve ekmek için)
 • Önlük (Bayanlar için)
 • El feneri
 • Zarf ve boşmektup kağıdı
 • Yer Hostesi
 • Yer Hostesi?nin Taşıması Zorunlu Olan Belgeler

Bütün yer hostesleri (yolcu hizmetleri memuru) kendilerine ait belgeleri taşımak ve Geçerliliklerini koruduklarını kişisel olarak takip etmekten ve beraberlerinde bulundurmaktan sorumludur. Yetkililer tarafından istendiğinde gösterilmelidir.

 • Yolcu Hizmetleri Memuru Sertifikası

Yolcu Hizmetleri memurluğu eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlamış personele verilen sertifikadır. Yolcu hizmetleri memuru olarak o havayolunda çalışabileceğini gösterir.

ID Card (Kimlik Kartı)

Şirket tanıtım kartıdır ve dünya daki tüm havaalanlarında geçerlidir. Her yolcu hizmetleri memuruna şirket tarafından resimli ID kartı verilir ve görülebilir şekilde taşınması gerekir. Kaybolması durumunda; derhalİstasyon Müdürlüğü bilgilendirilmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, kontrolü İstasyon Müdürlüğü tarafından yapılır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır.

Apron Kartı

Yolcu hizmetleri memurunun Türkiye?deki tüm apron ve havaalanlarına giriş iznine sahip olabilmesi için, apron kartına ihtiyacı vardır ve görülecek şekilde taşınması gerekir. Apron kartları her yılbaşında yenilenir ve geçerlilik süresi 1 yıl?dır. Şirketten ayrılma durumunda kartın iadesi şarttır. Apron kartının kaybolmasıdurumunda, derhal yerel polis merkezine bildirilerek tutanak tutturulmalı; İstasyon Müdürlüğü ve Ekip Planlama telefonla derhal bilgilendirilmelidir. Daha sonra polis tutanağı ile birlikte gazeteye verilmiş? Hükümsüz? ilanı ile Personel Bölümüne dilekçe ile başvurulur. Yeni kart çıkana kadar görevi durdurulur.

 

KAYNAKÇA

 

AKTAŞAhmet, Mutfak Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

GÜREL Mehmet, Gülol GÜREL, Servis ve Bar, MEB Yayınlar, Ankara,1999

KAYA Ahmet, Temel Mutfak Bilgisi, 2000

KIRMIZI Hasan, Servis Teknikleri ve Uygulaması1, MEB Yayınlar, 2004

TÜRKAN Cemal, Mutfak Teknolojisi, Detay yayıncılık, Ankara, 2004

İSTEK Abdullah,Servis Personelinin Kiyafetleri Ders Notlari, Bartın 2004

GEDÜK Recep, Host ve Hosteslik Ders Notları, Erzincan 2001

Barla Giyim Tekstil San. Ltd. Şti. ,İşElbiseleri Kataloğu, Ankara

Yıldırımlar Giyim İnş. Oto.Ltd.Şti., İşElbiseleri Kataloğu, Ankara

Mosasan Giyim Sanayi Ltd. Şti, Prestijiniz Kataloğu, 2000

Diverseylever, Kişisel Temizlik, 2004

Braun Oral-B, Ağız SağlığıBroşürü, 2005

Meltem Üniforma ,İşElbiseleri Kataloğu, Antalya 2006

Formup Qualıty İşElbiseleri Kataloğu,Antalya 2006

Onur Aır Havayolları, Kabin Memuru El Kitabı, İstanbul 2006

Kamil Koç Oto. İşl., Hostes Eğitim Notları, Bursa 2006

TC.MEB.MEGEP ?İŞE HAZIRLIK? ANKARA 2007

 

 

2 yorum

 1. Sukeyna Diyor ki:

  Ben özel şirketlerin birinde kabin memuru olarak görev yaptım kırmızı pasaportum mevcut şuan çalışmıyorum. Almanya’ya kuzenimin düğünü için 1 haftalığına gitmek istiyorum pasaportum ile ilgili bir sorun yaşarmıyım (10) yıl geçerliliği vardı yardımcı olursanız sevinirim

 2. ozdemir Diyor ki:

  @Sukeyna bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum, önemli olan vize alabilmeniz ki onuda davetiye ile çözebilirsiniz.

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.